Horoskop Ukrzyżowania Jezusa

Tak jak data narodzin, tak samo data śmierci Jezusa nie jest dokładnie znana. Według Ewangelii Ukrzyżowanie miało miejsce 14 dnia miesiąca nisan 3790 roku kalendarza żydowskiego liczonego od biblijnego dnia stworzenia świata. Odpowiada to dacie 7 kwietnia 30 roku n.e. Jednak teolog z John P. Meier (University of Notre Dame) podaje jeszcze inne hipotetyczne daty: 30 marca 36 roku oraz piątek, 3 kwietnia 33 roku. Żadna z tych dat nie jest pewna, ale za ich wiarygodnością mają przemawiać określone fakty historyczne. Z astrologicznego punktu widzenia ta ostatnia data wydaje się najciekawsza (i z reguły społeczność astrologów bierze ją pod uwagę w pierwszej kolejności).

Horoskop obliczony na Jerozolimę, 3 kwietnia 33 roku godz. 15:00 LT (biblijna godzina śmierci Jezusa, zob. Mk 15,25; 15,33) jest wyjątkowo interesujący. Mamy w nim pełnię Księżyca, która po dwóch godzinach od Ukrzyżowania przechodzi w całkowite zaćmienie Księżyca widoczne wtedy również nad Jerozolimą. A jak wiadomo, śmierci Jezusa miała towarzyszyć trzygodzinna ciemność. Słońce stoi w tym horoskopie w ósmym domu kojarzonym ze śmiercią i wraz z Księżycem tworzy półkrzyż z Saturnem w znakach kardynalnych. Nie jest to zresztą jedyny półkrzyż w tym horoskopie. Podobny układ tworzą Mars z Jowiszem w Bliźniętach, śmiercionośny Pluton w religijnym Strzelcu oraz Merkury z Wenus w znaku Ryb kojarzonym z Chrystusem.

Ascendent nie jest tu oczywiście pewny, lecz czysto symboliczny, tak samo jest symboliczna jest godzina śmierci Jezusa podana w Ewangelii. Mimo to dość zdumiewający jest fakt, że kiedy progresywne Słońce znalazło się dokładnie na ascendencie, odbyła się światowa premiera filmu Mela Gibsona „Pasja”, który po raz pierwszy w historii kina w skrajnie realistyczny sposób przedstawił obraz Męki Pańskiej.