Eris w horoskopie islamu

Założycielem religii muzułmańskiej był prorok Mahomet, któremu w serii objawień została przekazana święta księga islamu – Koran. Początek ery islamu wyznaczyła tzw. hidżra, a więc wędrówka Mohameta i jego pierwszych wyznawców z Mekki do Medyny. Od tego momentu liczony jest zresztą kalendarz muzułmański.
Hidżra miała miejsce 16 lipca 622 roku, kiedy nad Mekką zachodziło Słońce, co odpowiada godzinie 16:07 GMT.

Horoskop islamu jest bardzo wyrazisty. Siedem planet i węzeł Księżyca w siódmym domu wskazują na liczne bitwy, jakie przez wieki muzułmanie stoczyli, oraz na otwartych wrogów i otwarte konflikty (dżihad). Z drugiej strony ten silny siódmym dom symbolizuje również bardzo intensywny proces islamizacji dawnych plemion wschodnich, w szczególności arabskich (szukanie dialogu). Wyjątkową rolę odgrywa tutaj kojarzony z dogmatyzmem i najwyższą instancją Varuna (24°13’ Raka), który jest w ścisłej koniunkcji ze Słońcem. Co ciekawe w horoskopie ufundowania doktryny chrześcijańskiej (Sobór Nicejski) również mamy do czynienia z koniunkcją Słońca z Varuną. A przecież zarówno islam, jak i chrześcijaństwo to religie monoteistyczne, czyli takie, które głoszą wiarę w jedynego, najwyższego Boga.

W horoskopie islamu ciekawą pozycję zajmuje również Eris. Ta bogini waśni i niezgody jest dokładnie na szczycie dziesiątego domu (MC), tworząc kwadraturę z Wenus będącą sygnifikatorem rozejmu. Kto choć trochę zna burzliwą historię islamu, ten nie będzie się dziwił, że Eris, mitologiczna matka Walki i Mordu, znajduje się w horoskopie tej religii właśnie w tym punkcie.

Ostatnio muzułmanie bardzo gwałtownie zareagowali na słowa Benedykta XVI, który cytując XV-wieczny traktat stwierdził, że „wiary nie można narzucać przemocą, bo przemoc nie ma nic wspólnego z Bogiem”. Warto dodać, że również w horoskopie papieża Benedykta XVI Eris zajmuje ważną pozycję. Jest ona bowiem w pierwszym domu, w ścisłej koniunkcji z Merkurym (słowo) i Uranem oraz w kwadraturze z Marsem.

Trzeba również podkreślić, że atmosfera konfliktu między dwiema monoteistycznymi religiami odbywa się, kiedy na niebie Jowisz w Skorpionie pozostaje we wzajemnej recepcji z Plutonem w Strzelcu. A do tego w horoskopie islamu tranzytująca Eris zbliża się do koniunkcji z Plutonem (władcą MC). Jeśli Eris faktycznie ma wiele do czynienia ze wzniecaniem wrogości, to wówczas prasowe nagłówki w stylu „islam wypowiedział wojnę papieżowi” albo „islam chce zabić papieża” stają się w tym kontekście nie tylko medialną propagandą, lecz mogą one także korespondować z jednym z astrologicznych znaczeń tej nowej planety.