Eris w The Mountain Astrologer

W najnowszym numerze prestiżowego czasopisma astrologicznego „The Mountain Astrologer” (April/May 2007) ukazały się dwa obszerne artykuły o Eris. Warto dodać, że jest to temat z okładki – The New Planet Eris.

 

Pierwszy tekst Eris Stirs Up Trouble jest autorstwa Zane’a B. Steina – weterana w badaniu Chirona, centaurów i obiektów z pasa Kupiera. Autor pisze, że kłopoty symbolizowane przez Eris mogą się manifestować na różnych poziomach. Z jednej strony mamy straconą niewinność oraz traumy powstałe wskutek oddzielenia od rodziców, z drugiej zaś chodzić może o nieuchronne zmiany, wewnętrzne rozszczepienie, konflikt, niezgodę, problemem różnic, skontrastowanie rozmaitych i sprzecznych ze sobą perspektyw czy punktów widzenia, co często staje się powodem wielu konfliktów i wojen, i tym podobnych.

Zane B. Stein – tak jak większość astrologów – uważa, że Eris mogłaby władać znakiem Wagi, i to co najmniej z dwóch powodów. Waga jako siódmy znak skorelowana jest z siódmym domem wskazującym nie tylko na partnerstwo, lecz także na otwartych wrogów. Poza tym, Eris wraz z Plutonem i Ceres należy do astronomicznej klasy ciał niebieskich zwanych „planetami karłowatymi”. Pluton włada Skorpionem, zaś Ceres – Panną. Logiczne jest więc, aby Eris władała znakiem, który leży pomiędzy Panną a Skorpionem, czyli Wagą.
W artykule jest też znajomy akcent. Zane Stein przedstawiając różne symbole dla Eris uwzględnił również i ten zaprojektowany przez Bogdana Krusińskiego.

 

Drugi materiał nosi tytuł Getting to Know Eris, a napisał go Barry C. Orr, próbując przedstawić w nim manifestację Eris w poszczególnych domach horoskopu. Orr bierze za punkt wyjścia symbolizm dyskordianizmu i dochodzi do bardzo interesujących konkluzji. Nie są to jednak proste analogie, lecz całkiem przemyślane wnioski, choć oczywiście zupełnie wstępne. Na przykład o Eris w 12 domu pisze on: „Nieświadomie twoje życie staje się żywym piekłem. Ale ponieważ jesteś tego nieświadomy, przechodzisz nad tym do porządku dziennego. I tak powinieneś trzymać, bo wtedy nigdy się nie dowiesz, jak bardzo jesteś wewnętrznie skonfliktowany”.

Warto dodać, że Eris w 12 domu mają na przykład bracia Kaczyńscy.