Metody prognostyczne w dawnej astrologii

Przedstawiam rozbudowaną wersję mojego wystąpienia na II Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego, która miała miejsce w lutym. Tekst jest dość obszerny (26 stron), dlatego prezentuję go w pliku PDF wraz z wszystkimi niezbędnymi wykresami, cytatami, przypisami i bibliografią (1,7 MB). Można się z nim zapoznać, wydrukować bądź ściągnąć STĄD.

Na Konferencji wygłosiłem ten temat jako Tradycyjne techniki predykcyjne, tutaj zaś zmieniam tytuł na bardziej adekwatny: Metody prognostyczne w dawnej astrologii. Tekst ten nie obejmuje oczywiście wszystkich możliwych technik, a jedynie kilka z nich, jak np. dyrekcyjny hyleg, roczne profekcje czy powrót Słońca oraz parę innych metod pochodzących z astrologii hellenistycznej, arabskiej i średniowiecznej.

 
Joos van Gent, Portret Ptolemeusza, 1475.

Większość dawnych technik predykcyjnych można podzielić na trzy zasadnicze typy.

  1. Techniki bazujące na horoskopie natalnym, a więc na konfiguracjach radiksowych, z których – bez odwoływania się do dalszych obliczeń – formułuje się prognozę. W tekście omówiona została predykcja w oparciu o babilońskie nisitri, Doroteuszowe troistości oraz znaną z astrologii hellenistycznej metodę odczytywania przyszłości z domów (metaforyczna wędrówka Słońca). Metody te stanowią rudymentarne formy astrologicznej prognozy.
  2. Techniki stricte predykcyjne polegające na dodatkowym obliczaniu rozmaitych dyrekcji, profekcji, powrotów planet na urodzeniowe pozycje itp. W artykule zaprezentowana została metoda będąca kontaminacją takich elementów, jak dyrekcyjny hyleg, roczne profekcje i solariusz.
  3. Techniki wypracowane na gruncie astrologii katarchicznej, które częściowo bazują na pkt. 2, ale nie odnoszą się do horoskopu natalnego. Chodzi m.in. o odczytywanie przyszłości z horoskopów horarnych. Omówiony tu został jeden z takich horoskopów postawiony przez pochodzącego z V wieku astrologa Palchusa.

Mam nadzieję, że ten obszerny materiał okaże się owocną i przydatną lekturą astrologiczną nie tylko na wakacje.

Wszystkie pojęcia starałem się szczegółowo objaśnić, ale jeżeli jakieś zagadnienie będzie niezrozumiałe, albo chcielibyście Państwo o coś dopytać, w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć.