Nowa książka: Małe planety – nowe odkrycie astrologii

Nakładem wydawnictwa Studio Astropsychologii ukazała się niedawno moja nowa książka Małe planety. Nowe odkrycie astrologii.
Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona planetoidom i planetom karłowatym Ceres, Pallas, Juno, Weście i Eris.

 

 

Wstępna wersja tej książki gotowa była już 1998 roku, a kilka lat później można było zapoznać się z nią jedynie w wersji elektronicznej. Teraz jednak to zupełnie nowa pozycja, napisana praktycznie od nowa, z nowymi rozdziałami, kompletnie przeredagowana, uzupełniona i poszerzona. Dołożyłem wszelkich starań, aby merytorycznie książka była na możliwie najwyższym poziomie. Z kolei pod względem edytorsko-graficznym wydawnictwo przygotowało ją z wielką dbałością. Wraz z efemerydami planetoid (na lata 1920-2020) książka liczy 305 stron.

We Wprowadzeniu piszę m.in.:

(…) Chcąc dobrze zrozumieć horoskopowe znaczenie Ceres, Pallas, Juno i Westy, trzeba oprzeć się nie tylko na obserwacjach empirycznych (tekst ilustruję kilkudziesięcioma horoskopami znanych ludzi i wydarzeń), lecz także odwołać się do szerokiej i różnorodnej siatki symbolicznych powiązań, na której przecież ufundowana jest cała astrologia. To właśnie dlatego pierwsze akapity rozdziałów czwartego, piątego, szóstego i siódmego, w których omawiam Ceres, Pallas, Juno i Westę, poświęcone są poszczególnym mitom i symbolom, które w taki czy inny sposób tkwią u podłoża astrologicznych analiz.

Zanim jednak Czytelnik zapozna się ze szczegółowymi interpretacjami położenia Ceres, Pallas, Juno i Westy w poszczególnych znakach, domach i tworzonych przez nie aspektach z planetami (co stanowi ważne uzupełnienie wyżej wymienionych rozdziałów), będzie miał okazję prześledzić historię odkrywania małych planet (rozdział pierwszy), przeczyta o dziejach asymilowania asteroid do astrologii oraz dowie się, dlaczego Ceres, Pallas, Juno i Westa stanowią swoistą czwórcę symboliczną (rozdział drugi), jak również zapozna się z ogólnymi zasadami interpretowania małych planet w horoskopie (rozdział trzeci). Ostatni rozdział, ósmy, poświęcony został nowo odkrytej Eris, której znaczenie nie zostało jeszcze ustalone. Jednak astrologowie, w tym także Autor, zdążyli się już przekonać, że wpływ tej planety karłowatej jest dość wyrazisty i być może wkrótce będzie się ją traktować na równi z Plutonem. (…)

Z pełnym tekstem Wprowadzenia, a także ze szczegółowym spisem treści, z fragmentami rozdziałów drugiego (Boginie w horoskopie) oraz ósmego (ERIS – bogini waśni i niezgody), jak również z przednią i tylną stroną okładki można się zapoznać TU (plik PDF, 2,13 MB). Książka dostępna jest w księgarniach internetowych, jak i w każdej większej księgarni w kraju.

Małe planety podsumowują i zamykają pewien ważny etap w moich astrologicznych poszukiwaniach. Mam jednak nadzieję, że przygoda z planetoidami otworzy z kolei nowy rozdział na Państwa drodze i stanie się inspiracją do własnych poszukiwań.