Rewolucja arabska

Wielotysięczne protesty i zamieszki na Bliskim Wschodzie jednego dyktatora już obaliły. Jaśminowa Rewolucja w Tunezji doprowadziła do ucieczki dotychczasowego władcy Ben Alego, który rządził tym krajem od 23 lat, i powołania nowego szefa rządu. Gwałtowne fale protestów przeciwko nędzy, bezrobociu, korupcji i lekceważeniu swobód obywatelskich przeniosły się z Tunezji do Jemenu, Algierii i Jordanii, a parę dni temu istna rewolta wybuchła również w Egipcie. Demonstranci w Kairze ogłosili „dni gniewu”, mobilizując rzesze ludzi, którzy szturmują i niszczą rządowe budynki. Rząd Egiptu podał się do dymisji, chociaż sam prezydent Hosni Mubarak (dzierżący władzę od 30 lat) na razie nie zamierza abdykować. Ale to zapewne kwestia czasu.

Eksperci porównują obecną rewolucję arabską do „wiosny ludów”, jaka miała miejsce w 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, kiedy wskutek obrad Okrągłego Stołu i przejęcia władzy przez demokratyczną opozycję (powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego) przetoczyła się fala przemian ustrojowych w krajach bloku sowieckiego.

Analogie pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami stają się niesłychanie wyraziste również na gruncie astrologii mundalnej (politycznej). Kiedy runęły europejskie dyktatury komunistyczne, Uran – patron rewolucji – wchodził właśnie do znaku Koziorożca, kojarzonego z władzą i szeroko rozumianym przywództwem. Na rok przed tymi transformacjami dochodziło trzykrotnie do ingresu Urana w Koziorożca.

 

 

Ingres Urana w Koziorożca, 15.02.1988, godz. 01:06 (= 00:06 GMT), Bruksela.

Chociaż przemiany ustrojowe miały miejsce w krajach reżimu komunistycznego, to jednak skutki tej rewolty (włącznie z upadkiem Związku Radzieckiego) odczuła cała Europa, co widać wyraźnie w horoskopie ingresu obliczonym na Brukselę, w którym transformujący Pluton w Skorpionie usadowił się dokładnie na ascendencie.

Po 20 latach od tych wydarzeń do znaku Koziorożca zawitała inna pokoleniowa planeta, przynosząc potężne zmiany na świecie. To niszczycielsko-transformujący Pluton, który zwiastuje przemiany nie tylko bezlitosne, ale także i nieuchronne.

 

 

Ingres Plutona w Koziorożca, 26.01.2008, godz. 2:37 GMT, Kair.

Podobnie , jak w poprzednim horoskopie, Pluton znajduje się tu w koniunkcji z ascendentem i dodatkowo w złączeniu z Wenus – władcą 10. domu (władza), co w ewidentny sposób zapowiada dalekosiężne zmiany zarówno w Egipcie, jak i w ogóle w świecie arabskim.

Jednak obok wpływów Plutona, ze zmianami, a przede wszystkim z rewolucjami wiąże się także rebeliancki i wywrotowy Uran. Z punktu widzenia zasad astrologii mundalnej pełni on tu zresztą kluczową rolę, co widać w horoskopie ostatniego zaćmienia Słońca, które miało miejsce w drugim dekanacie Koziorożca i które zawsze obwieszcza niesłychanie istotne wydarzenia.

 

 

Zaćmienie Słońca, 4.01.2011, godz. 8:51 GMT, Kair.

Według siedemnastowiecznego astrologa angielskiego, Williama Lilly’ego, zaćmienie Słońca w drugim dekanacie Koziorożca, który podlega władzy wojowniczego Marsa, oznacza:

„wystąpienie wojsk przeciwko dowódcy lub królowi, co czyni sytuację beznadziejnie niepomyślną” (Annus Tenebrosus, 1652).

Choć ta uwaga może wydać się dziś nieco anachroniczna, to jednak w kontekście ostatnich wydarzeń jest znamienna, bowiem to głównie policja strzela do demonstrantów, podczas gdy obecne tam wojsko nie interweniuje.

 

 

Strona tytułowa dzieła Williama Lilly’ego,
Annus Tenebrosus (Rok ciemności), Londyn 1652.

Abstrahując od rozwiązań astrologii tradycyjnej, w powyższym horoskopie zwraca uwaga położenie Urana na ascendencie. Uran znajduje się tu 27° 02´ Ryb, co oznacza, że tworzy on teraz ścisłą opozycję do Księżyca (ludność) w horoskopie Tunezji (26° 38´ Panny) oraz dokładną kwadraturę do Słońca (władza) w najnowszym horoskopie Egiptu (27° 24´ Bliźniąt).

Trzeba także podkreślić, że protesty w Tunezji i w innych krajach arabskich przeciwko dyktaturom i autorytarnym rządom zbiegły się nie tylko z zaćmieniem Słońca z 4 stycznia, lecz także z całkowitym zaćmieniem Księżyca z 21 grudnia 2010, które miało miejsce w 29° 23´ Bliźniąt, tworząc razem ze Słońcem konfigurację półkrzyża z ogniskiem na Urana w Rybach – planety, która pełni w tych wydarzeniach rodzaj katalizatora zmian. Tak jak zaćmienia Słońca zapowiadają przetasowania na szczytach władzy, tak zaćmienia Księżyca mobilizują sfrustrowane społeczeństwo, co – jak widać – najpełniej zamanifestowało się w toczącej się właśnie rewolucji arabskiej.

 

 

Zaćmienie Księżyca, 21.12.2010, godz. 8:18, Kair.

Jednak ostatnie zaćmienie Księżyca nie jest dla Egiptu pomyślne. Zwiastujący chaos i rozgardiasz Neptun na ascendencie zapowiada raczej anarchię niż zupełnie nowe rządy. Największym kłopotem arabskiej rewolucji jest brak wyrazistego lidera, który mógłby zastąpić obecne dyktatury. Jeśli zatem William Lilly ma rację, to by oznaczało, że sprawy idą w kierunku formowania się dyktatury wojskowej, która wcale nie jest lepsza od cywilnej.