Katastrofa kolejowa i horoskop podróży

W dawnych czasach podróże były bardzo niebezpieczne, a do tego nieznośnie długie. Po drodze mogło się więc wszystko zdarzyć, dlatego astrologowie bardzo starannie dobierali moment każdej ważniejszej wyprawy. Dzisiaj, w czasach zorganizowanej komunikacji, mamy ograniczony wpływ na moment rozpoczęcia podróży, a poza tym ruch zarówno kolejowy, jak i samolotowy odbywa się niemal przez całą dobę. W ciągu jednej godziny z tej samej stacji wyrusza przynajmniej kilka, a czasami nawet kilkanaście pociągów. Większość z nich ma więc podobne horoskopy, jedne pomyślne, drugie feralne, ale w zdecydowanej większości przypadków podróż kończy się bez przykrych niespodzianek.

Jednak pociąg relacji Przemyśl Główny – Warszawa Wschodnia, który wyruszył w trasę 3 marca 2012 o godz. 14:46, rzeczywiście nie miał zbyt szczęśliwego horoskopu, w którym, ogólnie rzecz ujmując, najważniejszą rolę odgrywają:

1) pierwszy dom i jego władca
2) Księżyc
3) dom III i jego władca (lub IX, jeśli podróż jest zagraniczna)
4) Merkury

 

Wyjazd pociągu relacji Przemyśl – Warszawa,
3 marca 2012 roku, godz. 14:46, Przemyśl

W tym horoskopie jedynie Księżyc wydaje się być pomyślnie położony, ponieważ przebywa w domicylu (Rak) w XI domu, a do tego tworzy trygon ze Słońcem (wzrastający Księżyc) oraz sekstyl z Jowiszem. Jednak przyglądając się tym układom bliżej widzimy, że Księżyc tworzy separacyjny sekstyl z Jowiszem i aplikacyjny trygon do Słońca, co oznacza, że przenosi światło od władcy VIII domu (śmierć) do władcy domu I (pasażerowie). Biorąc pod uwagę planety nowożytne, widzimy dodatkowo, że Księżyc tworzy opozycję z Plutonem, władcą śmierci i nieodwracalnych zmian.

Tymczasem władca ascendentu (Słońce) nie jest zbyt komfortowo postawiony i żaden dawny astrolog nie uznałby takiego horoskopu za pomyślny dla rozpoczynania podróży. Słońce przebywa bowiem w VIII domu (śmierć) i tworzy ścisłą, aplikacyjną opozycję z Marsem. Warto podkreślić, że do katastrofy pod Szczękocinami doszło dokładnie w momencie, gdy opozycja Słońce/Mars uściśliła się co do minuty kątowej! Kojarzony z krwią i ranami maleficzny Mars nie jest w tym horoskopie bez znaczenia, ponieważ pozostaje jednocześnie władcą godziny planetarnej.

Również władca III domu, czyli Wenus nie jest tu najlepiej postawiona, ponieważ znajduje się w upadku (Baran) i do tego tworzy opozycję z Saturnem, będącym władcą domu VII, który w horoskopie podróży wskazuje na koniec podróży. Władca podróży i sygnifikator końca podróży są więc w konflikcie.

Niezbyt korzystnie sprawa wygląda także z naturalnym sygnifikatorem podróży – Merkurym, który przebywa w Baranie, dokładnie na gwałtownej gwieździe Difda (2° Barana), uważanej przez tradycję astrologiczną za jedną z siedmiu gwiazd feralnych dla podróżowania. Według Ptolemeusza ma ona naturę Saturna, inni autorzy uważają jej wpływ za kombinację Saturna, Marsa i Merkurego.
Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że Merkury jest w koniunkcji z Uranem, w aspekcie, który od dawna kojarzy się z nieszczęśliwymi wypadkami.

Z punktu widzenia tradycyjnych reguł astrologii elekcyjnej nie jest to więc pomyślny horoskop dla podróży. O tym, jakie dokładnie reguły obowiązują przy konstruowaniu tego typu horoskopów, piszę w swojej książce Reguły astrologii tradycyjnej na stronach 169-178, przedstawiając spójne zasady zawarte w pismach Williama Lilly’ego i Ebenezaera Sibly.

Poniżej prezentuję kilkanaście reguł, a właściwie luźnych uwag, z innego dzieła siedemnastowiecznego mistrza, Johna Partridge’a, który w dużej mierze zaczerpnął je z Opus Astrologicum Nicholasa Culpepera.

 

 

John Partridge (1644-1715)

 

Horoskop podróży

1.
Saturn jest najbardziej szkodliwy w długich podróżach, a Mars w krótkich.

2.
W podróżach unikaj znaków stałych, pomyśle są znaki kardynalne, z wyjątkiem ostatnich stopni Wagi.

3.
Rosnący Księżyc w dobrych aspektach ze Słońcem pomaga odbyć podróż.

4.
Kiedy wybierasz się w podróż drogą lądową, unikaj Marsa w trzecim albo w dziewiątym domu, ponieważ wskazuje on na kradzieże, ale jeszcze gorsze jest jego położenie w domu drugim.

5.
Kiedy rozpoczynasz podróż, weź pod uwagę to, aby w siódmym domu nie było złych planet, ponieważ wskazują one na złe wydarzenia w miejscu, do którego się wybierasz.

6.
Jeżeli władca 3. bądź 7. domu jest w pierwszym, podróż będzie opłacalna.

7.
Jeżeli władca ascendentu wzmacnia władcę 9. domu, podróż będzie pomyślna.

8.
W krótkich podróżach weź pod uwagę władcę domu 3., bo on symbolizuje krótkie podróże.

9.
We wszystkich podróżach weź pod uwagę Księżyc, ponieważ jest on ogólnym sygnifikatorem podróży.

10.
Zwróć szczególną uwagę na planetarnego władcę godziny. Kiedy jest on uszkodzony w momencie podróży, przyniesie to mnóstwo szkód; zasada ta odnosi się również do uszkodzonego władcy horoskopu.

11.
Godziny Saturna i Marsa są niekorzystne dla podróży, lecz godziny Jowisza, Wenus, Słońca i Księżyca są dobre.

12.
Przeszkody Saturna są ogromne i można je poznać przez naturę znaku, w którym on się znajduje. Na przykład jeśli Saturn w podróży morskiej wschodzi w Rybach, statek ulegnie katastrofie.

13.
Nie wybieraj się w podróż morską, kiedy wschodzi znak ognisty, bo to oznacza, że znak wodny przypada na dom 8.