Dyrekcje przez troistości

Zamieszczam tekst Dyrekcje przez troistości. Szczęście i niedola w astrologii średniowiecznej będący treścią mojego wykładu wygłoszonego na IV Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego, która odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

 

Piotr Piotrowski podczas wykładu (fot. Bogdan F. Krusiński)

 

Technika dyrekcji przez troistości to jedna z najstarszych metod określania z horoskopu urodzeniowego ogólnych wskazań odnoszących się do przyszłości, ściślej mówiąc do całokształtu życia człowieka w trzech jego fazach. Bazuje ona na pozycjach natalnych władców troistości (żywiołów), które z jednej strony odnoszą się do czasu (etapy, fazy życia), z drugiej zaś wskazują na określone sfery życia. Jest to więc metoda zarówno dynamiczna, temporalna, jak i statyczna, służąca uszczegółowianiu zagadnień reprezentowanych przez domy horoskopu.

 

 

 

Plik (PDF) znajduje się TU. Jest to wersja popularyzatorska. Wersja drukowana opatrzona będzie stosownymi przypisami, bibliografią i odnośnikami.

 

SPIS TREŚCI

 • Dwie tradycje
 • Troistości – ekwiwalent żywiołów
 • Hairesis, czyli skąd się biorą troistości
 • Hypsoma – logika egzaltacji
 • Warianty systemu troistości
 • Pojęcia szczęścia i niedoli w astrologii
 • Doktryna Doroteusza
 • Metodologia Masha’allaha
 • Reguła Hermesa (nie omawiana na wykładzie)
 • Rozwinięcie Abu Ali al-Khayyata
 • Troistości jako władcy domów
 • Troistości w pracy współczesnego astrologa

Zapraszam do lektury.