Euro 2012: Hiszpania – Włochy, Irlandia – Chorwacja

MECZ HISZPANIA – WŁOCHY
Horoskop jest wyjątkowo ciekawy. Daje pewne szanse Włochom, jednak to Hiszpania najprawdopodobniej wygra to spotkanie.

 

Argumentacja astrologiczna
Faworytem jest drużyna Vicente del Bosque, którą reprezentuje Mars (ASC) i w drugiej kolejności Merkury (MC). Planety te nie zajmują żadnych znaczących miejsc, podobnie jak sygnifikatory Włochów: Wenus (DSC) i Jowisz (IC).

Tym niemniej do Punktu Szczęścia zmierza bardzo szerokim sekstylem władca DSC, co daje pewną szansę Włochom, choć z drugiej strony władca ASC tworzy aplikacyjny trygon do antiscion Punktu Szczęścia (23° 08´Byka), co z kolei faworyzuje Hiszpanów.
Tymczasem Księżyc znajduje się w czwartym domu, ale jednak trochę za daleko od IC, żeby jednoznacznie wskazywał na zwycięstwo Włochów. Co ciekawe, Księżyc najpierw utworzy aspekt z władcą DSC, ale ostatecznie, ciut powyżej 7° znajdzie się w opozycji do Marsa, władcy ASC, co summa summarum powinno dać zwycięstwo Hiszpanom.

MECZ IRLANDIA – CHORWACJA
Horoskop trudny do jednoznacznej oceny. Pewne czynniki przemawiają za zwycięstwem Chorwacji, ale inne dają bardzo duże szanse Irlandii. Ostatecznie jednak mecz powinna wygrać Irlandia.

 

Argumentacja astrologiczna
Chorwacja jest faworytem, więc reprezentuje ją Jowisz (ASC) i Wenus (MC). Drużyna Irlandii zaś to Merkury (DSC) i Mars (IC).

Władca ASC jest bez znaczenia. Natomiast władca MC, Wenus, zajmuje dość silną pozycję, ponieważ tworzy koniunkcję z DSC od strony VI domu, jakkolwiek z uwagi na retrogradację, Wenus się de facto od osi oddala, więc jej moc kontrolowania strony rywala słabnie.

Tymczasem władca DSC, Merkury, uściśla sekstyl z Punktem Szczęścia, co daje dużą przewagę Irlandii, a do tego antiscion Punktu Szczęścia (21° 45´ Barana) wypada na IC, co też pomaga tej drużynie. Z kolei antiscion Księżyca (17° 27´ Wagi) leży bardzo blisko MC, więc i Chorwacja nie jest bez szans.

Ostatecznie jednak Księżyc wprawdzie utworzy najpierw aspekt z władcą MC, ale później znajdzie się w aspekcie z Marsem, a więc z władcą IC, co oznacza, że spotkanie to powinna wygrać Irlandia.

Zob. Jak interpretować horoskop meczu