Spis wykładów II Konferencji PTA

Poniżej wykłady, które będzie można wysłuchać na

 

II Konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

„Sport i rekreacja w astrologii”
dnia 13 października 2012 roku w Warszawie.
 
 
SPIS WYKŁADÓW
Piotr Piotrowski
Czy można przewidzieć wynik meczu?
Teoria, rekonstrukcja i krytyka reguł astrologii sportu oparte na materiale badawczym, na który składają się horoskopy meczów rozgrywanych podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
Jarosław Gronert
Wybitne postacie sportów indywidualnych i zespołowych
M.in: Edmund Hillary, Andrzej Gołota, Muhammad Ali, Mariusz Pudzianowski, Carl Lewis, Adam Małysz, Franz Beckenbauer i in.
Margot Graham
Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012
Teresa Nowak
Pekin 2008
Decyzja o organizacji igrzysk w Chinach, uważanych za kraj łamiący prawa człowieka, wzbudziła liczne kontrowersje na świecie. Część osób była jednak zdania, że igrzyska mogą wpłynąć na poprawę sytuacji w Chinach. Na podstawie analizy horoskopu olimpiady oraz horoskopu CHRL spróbujemy podjąć się próby odpowiedzi na pytania dotyczące fenomenu chińskich sportowców oraz roli i miejsca Chin w globalizującym się świecie.
Piotr Piotrowski
Wprowadzenie do tradycyjnej astrologii medycznej
Dawid Ben Rabbi Yom Tow (XIV w.) pozostawił po sobie krótki i zarazem niezwykle cenny traktat astrologiczny adresowany do lekarzy. W oparciu o dzieła poprzedników zawarł w nim zwięzły opis reguł astrologii medycznej, którymi winno się kierować przy prognozowaniu przebiegu choroby.
Bogdan Krusiński
Prozerpina – nowa planeta w układzie słonecznym
Odkrycie nowej planety w ciagu ostatnich 231 lat odbywało sie średnio co blisko 60 lat. To rzadkie zdarzenie, które w ciągu ostatnich dwu wieków spotykało ludzkość raz na kilka pokoleń. Takie wyzwanie stanęło i przed nami pozwalając badać i włączyć nową planetę w system astrologii.
Andrzej Babkiewicz
Indyjska horoskopia urodzeniowa w „Wielkiej horoskopii Paraśary” (Bryhat-paraśara-hora)
Paraśara swój traktat z astrologii prognostycznej napisał w VI w. i po dziś dzień jest on obowiązującym podręcznikiem do nauki astrologii w Indiach. Zarys historii rozwoju indyjskiej astrologii prognostycznej oraz strukturę dzieła Paraśary jako zobrazowanie głównych zainteresowań horoskopii urodzeniowej. Współczesne podejście do astrologii w Indiach i jej funkcja społeczna.
Zgłoszenia uczestnictwa i dodatkowe informacje: info@astrolog.org.pl oraz pod telefonami: 607 119 482 i 697 200 028 oraz na stronie PTA.