Adeste Fideles

Moje dokonania wokalne mają niewiele wspólnego z astrologią, chociaż koncentrują się na ariach z tego okresu, który również w astrologii wydaje się być dla mnie najbardziej interesujący.

Wspólnie z moją nauczycielką śpiewu klasycznego przygotowałem pieśń bożonarodzeniową do średniowiecznego tekstu, będącego hymnem lub po prostu kolędą. To słynne „Adeste Fideles”.

Nagrania dokonaliśmy 21 grudnia 2021 roku.

Metody synastrii w astrologii antycznej

W dniu 15 grudnia 2021 roku wygłosiłem wykład online dla Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, w którym opowiadam o metodach synastrycznych w astrologii antycznej na przykładzie pism Ptolemeusza i Juliana z Laodycei.

Synastria to inaczej astrologia partnerska albo porównawcza, jeden z najciekawszych i jak się okazuje najstarszych systemów interpretacyjnych.