Bogactwo i bieda w horoskopie (webinarium: 28.05, 4.06 i 11.06 2021)

Zapraszam na trzyczęściowe seminarium internetowe „Bogactwo i bieda w horoskopie”, które dotyczy interpretacji horoskopu urodzeniowego i prognostycznego w kontekście spraw finansowych, majątkowych, źródeł utrzymania, zarabiania pieniędzy, potencjału na bogacenie się, a także groźby utraty majątku lub spadku dochodów.

Przedmiotem serii wykładów jest przegląd najważniejszych i zarazem najciekawszych technik astrologicznych odnoszących się do szeroko rozumianych spraw finansowych, zawartych w tekstach antycznych, źródłach okresu arabskiego, poprzez traktaty średniowieczne i utwory renesansowe, aż po rozwiązania proponowane przez astrologię współczesną, która zbyt często redukuje analizę tych zagadnień jedynie do interpretacji domu drugiego. Celem tego seminarium jest zaprezentowanie wszystkich najbardziej interesujących procedur astrologicznych (w dużej mierze obecnie nieznanych) służących określaniu stanu posiadania i zamożności, które odnoszą się przede wszystkim do horoskopu natalnego, jak również prognostycznego, horarnego i elekcyjnego. Wykłady seminaryjne ilustrowane są licznymi przykładami horoskopów obrazujących sposób zastosowania omawianych technik i reguł. Możliwa jest także analiza wybranych horoskopów uczestników.

W programie m.in.:

 • Szczegółowa analiza położenia Księżyca
 • Rola Świateł w kontekście stanu posiadania
 • Znaczenie Punktu Szczęścia (Fortuna)
 • Znaczenie punktu majątku
 • Położenie Jowisza
 • Doryforie planet jako wskaźniki powodzenia
 • Sekty planet jako wskaźniki utraty i zysków materialnych
 • Kluczowe konfiguracje planet w określaniu pozycji materialnej
 • Znaczenie stopni ascendentu w określaniu powodzenia materialnego
 • Gwiazdy stałe sprzyjające bogactwu
 • Rola dyrekcji przez troistości w określaniu powodzenia
 • Rola przedurodzeniowej lunacji
 • Rola przedurodzeniowego revolutio solis
 • Sygnifikatory majątku
 • Almuteny majątku
 • Rola i znaczenie drugiego domu horoskopu
 • Analiza władcy drugiego domu
 • Reguły elekcyjne dotyczące spraw inwestycyjnych
 • Reguły horarne odnoszące się do finansów

Kluczowe tematy: bogactwo, bieda, powodzenie materialne, zyski, zyski z pracy, inwestycje, utrata majątku, bogacenie się, źródła dochodu, źródła powodzenia, długi itp.

Źródła: Doroteusz z Sydonu, Klaudiusz Ptolemeusz, Firmicus Maternus, Masza Allah, Abu Ali Al-Czajjat, Umar Tyberiades, Leopold z Austrii, Guido Bonatti, Auger Ferreir, William Lilly.

Wykłady odbywają się przez internet. Uczestnicy mają dostęp do nagrań z poszczególnych części. Wykład transmitowany jest na platformie myconference. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie swojego adresu e-mail, który będzie potrzebny do zalogowania się na stronie webinarium. Proszę o kontakt na adres: piotrowski_piotr@poczta.onet.pl

Terminy:
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 19:00 – 21:00 w następujących terminach:
28 maja 2021
4 czerwca 2021
11 czerwca 2021

Koszt za całość (3 spotkania, 6 godzin) – 300 zł

Płatność na konto:
„Anima Mundi” Piotr Piotrowski
54 1240 6452 1111 0010 6829 3678
W tytule wpłaty proszę wpisać: Webinar – Bogactwo i bieda w horoskopie

Po uiszczeniu opłaty proszę o przesłanie swojego adresu e-mail w celu dołączenia do grupy.

Kontakt: kom. 661 232-597, e-mail: piotrowski_piotr@poczta.onet.pl

Prowadzenie: DR PIOTR PIOTROWSKI, DMA (Diploma in Medieval Astrology). Autor książek, m.in. „Jung i astrologia” (2002), „Lilith Czarny Księżyc” (2007), „Przesłanie Chirona” (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), „Małe planety – nowe odkrycie astrologii” (2010), „Reguły astrologii tradycyjnej” (2011), „Albumasar i jego »Ysagoga minor«” (współautor S. K.-Zimnicka, 2020). Redaktor serii wydawniczej Biblioteka PTA. Specjalizuje się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Od marca 2013 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *