Kilka uwag o horoskopie Prince’a

Elementy, które zwracają szczególną uwagę w horoskopie Prince’a, to aż trzy planety w domicylu, a więc w godnościach. Władca ascendentu – Mars w Baranie, władca descendentu – Wenus w Byku oraz władca Słońca – Merkury w Bliźniętach. Takie ustawienie ciał niebieskich pokazuje, że różne części osobowości tego artysty stanowiły integralne, autonomiczne kawałki, pozwalające mu opierać się na własnych zasobach i z sukcesem z nich korzystać. Dało to więc swoistą siłę, choć nie pozbawioną wrażliwości. Warto zauważyć bowiem wzajemną recepcję Księżyca i Wenus. Księżyc znajduje się w znaku egzaltacji Wenus, a Wenus w znaku egzaltacji Księżyca. Związki lunarno-wenusjańskie mogą mówić także o artyzmie i zdolnościach twórczych, zwłaszcza, że artystyczna Wenus jest w horoskopie Prince’a almutenem zawodu, determinując tym samym rodzaj profesji, której się poświęcił – sztuka.

Prince
Almuten horoskopu różni się od władcy ascendentu, co także może pokazywać zróżnicowaną i niejednorodną osobowość muzyka. Almutenem figuris jest bowiem Jowisz w retrogradacji na szczycie domu dwunastego będącego pod władaniem Wenus, natomiast władca ascendentu, silny, popędowy i seksualny Mars znajduje się w Baranie (domicyl) w domu piątym (twórczość), wskazujący na niezależność oraz pełen pasji i gwałtowny charakter.

Horoskop tego muzyka stanowi również lekcję poglądową oddziaływania gwiazd stałych ustawionych w kluczowych punktach kosmogramu: na MC, Słońcu, Księżycu i almutenie horoskopu:

  • królewski Regulus (29° 15´ Lwa), zwany także „małym królem”, jest w punkt na medium coeli;
  • Rigel (16° 14´ Bliźniąt), gwiazda bogactwa, podkreślająca także rozgłos i zaszczyty, znajduje się w koniunkcji ze Słońcem;
  • gwiazdy talentów i sukcesów, Fomalhaut (3° 16´ Ryb) jest w koniunkcji z Księżycem, zaś Spika (23° 15´ Wagi) w koniunkcji z Jowiszem, almutenem horoskopu.

Małżeństwo i dzieci
Prince miał wiele związków z kobietami, był tez dwukrotnie żonaty. W jego horoskopie almutenem małżeństwa (wg Abrahama ibn Ezry) jest Wenus, która choć jest w domicylu, to jednak znajduje się w domu szóstym, a to wskazuje na kłótnie i niespełnienie w związkach uczuciowyc – stąd być może ich wielość.

Punkt Dzieci (17° 37´ Koziorożca) jest wprawdzie w aspekcie z płodnym Jowiszem, ale okazało się to być niewystarczającym wskazaniem na szczęśliwe ojcostwo. W domach płodnych znajduje się bowiem niepłodne Słońce w jałowym znaku i niepłodny Mars w znaku raczej sterylnym. Nadzieją byłby Merkury, gdyby nie fakt, że – pomimo iż jest w domicylu – przebywa w znaku jałowym (Bliźnięta). Prince miał syna, Boya George’a, który urodził się z syndromem Pfeiffera i żył zaledwie tydzień.

Hyleg i alkokoden
Hylegiem mogłoby być Słońce znajdujące się w końcówce VII domu (żeńska ćwiartka, ale męski znak). Alkokodenem byłby zatem Saturn (pierwszy władca troistości powietrznej). Saturn jest w domu następującym, więc przydzielamy mu lata średnie – 43 i 6 miesięcy. Tworzy on sekstyl z Jowiszem, co pozwala dodać małe lata Jowisza – 12 lat i 45 miesięcy i 15 dni. Daje to w sumie 59 lat, 3 miesiące i 15 dni. Prince zmarł półtora miesiąca przed 58. urodzinami!

Sześć dni przed śmiercią zmienili się władcy firdarii na parę planet Jowisz/Merkury, gdzie Jowisz jest almutenem horoskopu, a Merkury władcą domu ósmego! Taka kombinacja niekiedy faktycznie okazuje się zagrażająca. Warto zwrócić uwagę, że almutenem śmierci w horoskopie Prince’a jest Saturn, który w tranzytach tworzył obecnie ścisłą opozycję do Słońca będącego hylegiem.

W oczekiwaniu na dziewiątą planetę – kalendarium odkryć astrologicznych (Uran, Neptun, Pluton)

Amerykański astronom, Mike Brown ogłosił istnienie dziewiątej planety, dziesięć razy masywniejszej niż Ziemia, wielkością przypominającej małe gazowe planety Urana i Neptuna (choć od nich mniejszej), która porusza się na rubieżach Układu Słonecznego po silnie eliptycznej orbicie, a jej obrót wokół Słońca mógłby wynosić nawet 15 tysięcy lat, co oznacza, że jeden stopień kątowy pokonywałaby średnio w ciągu 40 lat! Tym sposobem astrologowie mieliby z niej taką samą pociechę jak z gwiazd stałych.

Odkrycie kolejnych planet Układu Słonecznego postrzega się w astrologii jako zapowiedź skoków ewolucyjnych, a więc zmianę paradygmatu, co staje się widoczne, analizując paralelność dziejowych zdarzeń towarzyszących pojawianiu się nowych planet. Odkrycie Urana w 1781 roku zapowiadało chociażby Rewolucję Francuską, której hasłami były uraniczne  wartości, takie jak wolność, równość, braterstwo, oraz ogłoszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych, pierwszej nowoczesnej, post-oświeceniowej ustawy zasadniczej, będącej filarem nowego państwa.

Z kolei odkrycie Neptuna w 1846 roku, co dokonało się w ciągu jednej nocy, kojarzy się nie tylko z wizjonerstwem w nauce i sztuce, lecz także ze zdobyczami przemysłu i technologii. Neptunowy postęp i wizja przyszłości napędzały wówczas rozwój nauki i kolejnych odkryć, u spodu którego leżała filozofia pozytywistyczna sformułowana w połowie XIX wieku przez Auguste’a Comte’a. (Co ciekawe, Comte miał w swoim horoskopie Merkurego w dziesiątym domu w kwadraturze do Neptuna!) Zbawcza moc nauki i naukowości (tzw. światopogląd naukowy), która ma ostatecznie rozprawić się z magiczną wizją świata, spełnia w pewnym sensie utopijną wizję postępu tak bliską właśnie astrologicznej symbolice Neptuna.

Nie ulega wątpliwości, że odkrycie Plutona w 1930 roku, które przypadło na wielki kryzys ekonomiczno-społeczny oraz wzrost radykalizmów i totalitaryzmów politycznych, zapowiadało nie tylko tragizm II wojny światowej, lecz także nowy porządek w drugiej połowie XX wieku oraz nowe zagrożenia i nadzieje związane z symboliką znaków, przez które w kolejnych latach przemierzał Pluton odkryty w Raku, a obecnie znajdujący się w Koziorożcu.

Jaką zmianę szykuje nam kolejna planeta? Tego jeszcze nie wiemy, bo nie została odkryta. Michael Brown jest jednak przekonany, że dostrzeżenie jej jest jedynie kwestią czasu. Niedługiego. Póki co nazywa on swoją planetę Józefatem, od imienia biblijnego króla Judy, który miał panować w połowie IX wieku p.n.e. Dolinę Józefata często określa się jako miejsce Sądu Bożego.

Josaphat_rex

Zanim planeta Józefat faktycznie zostanie odkryta i określi się jej efemerydy, warto prześledzić historię adaptowania Urana, Neptuna i Plutona do symboliki astrologicznej, ponieważ pokazuje ona jednoznacznie, że ugruntowanie się znaczenia poszczególnych planet niekoniecznie jest kwestią arbitralnych rozstrzygnięć, lecz procesem długoletnim, mającym swoje wzloty i upadki.

Adaptacja Urana do astrologii

1791 Conjurer Magazine odnotowuje związek mający zachodzić pomiędzy pożarami a położeniem planety Herschel w znaku Lwa.
1792 Conjurer Magazine odnotowuje koniunkcję „nowej gwiazdy” z Wenus.
1794 Astrologer Magazine odnotowuje istnienie planety Herschel.
1798 John Worsedale w „Genethliacal Astrology” zaznacza pozycję Urana w niektórych horoskopach prezentowanych w książce.
1810 Thomas White w The Beauties of Occult Science pisał, że Georgium Sidus nie ma domu (domicylu), lecz uczestniczy on w wyższym stopniu w maleficznej naturze Saturna
1814 John Corfield zamierzał wydawać magazyn „Urania” poświęcony nowej planecie
1819 James Wilson w Dictionary of Astrology pisał o nowej planecie Ouranos, że nie może mieć ona zasadniczego wpływu, ponieważ jest zbyt daleko, choć jej jasne światło mogłoby wskazywać, że znaczenie Urana – o ile kiedyś będzie ono ustalone – nie byłoby złośliwe.
1825 Raphael sugeruje, że Uran może władać Wodnikiem i omawia tę planetę w kontekście interpretacji horoskopu katastrofy balonu.
1828 Raphael stwierdza, że Wodnik jest domem Saturna, a Uranowi przypisuje zło i nieszczęścia; jego naturę opisuje jako chłodną, zimną, suchą, pozbawioną wpływów. Wiąże go z Saturnem i Merkurym i stwierdza jego pokrewieństwo ze znakami powietrznymi.
1828 John Valery jednoznacznie stwierdza, że Wodnik jest domem Urana.
1879 Pearce (Zadkiel) sądzi, że Uran i Neptun są znaczące, lecz pozbawione domu (nie rządzą żadnymi znakami)
1883 Inny Raphael pisał, że Wodnik jest domem Urana.
1891 Sepharial pisał, że natura Urana jest podobna do Wodnika, który jest znakiem naukowym, lubiącym osobliwości, oddający się wiedzy tajemnej. Znakiem upadku Urana jest Skorpion, raduję się on w Wadze i Skorpionie, a także w domu 9.
1896 Simmonite stwierdza, że Uran włada Wodnikiem.
1898 Sepharial pisał, że Uran nie ma domu, ale znaki powietrze są dla niego najbardziej korzystne.
1899 Luke Broughton uznał Wodnika za znak Urana
1909 Alan Leo pisał, że Uran nie ma znaku, chociaż wie, że astrologowie wiążą go z Uranem.

 

Adaptacja Neptuna w astrologii

1880 R. H. Penny pisał o nowej planecie w kontekście astrologii mundalnej.
1888 J. T. Cambpell w liście do redaktora pisma astrologicznego „The Astrologer” pisał: „Kolega poinformował mnie, że domicylem Neptuna są Ryby, a znakiem jego upadku i detrymentu jest Skorpion. Czy ktoś mógłby to potwierdzić lub zaprzeczyć?”
1890 John Ackroyd pisał w niezbyt precyzyjnym liście do wydawcy, że zgodnie z teorią Ptolemeusza Neptun powinien władać Wodnikiem, lecz Skorpion albo Byk byłyby równie odpowiednie, ponieważ mają one niejasną i mistyczną naturę.
1892 Astrolog Nemo w swojej stałej rubryce w piśmie astrologicznym „The Future” wyraził przekonanie, że Uran powinien mieć domicyl w Wodniku, zaś Neptun w Rybach. Przy okazji przemodelował dawną koncepcje dziennych i nocnych domów planet.
1892 Thomas Burgoyne twierdził, że Ryby są naturalnym znakiem dla Neptuna, zaś w Baran jest dla tej planety nieprzychylny.
1894 „Sagittarius” uważał, że Neptun włada Rybami, dlatego Jowisz musi się zadowolić Strzelcem, zaś Uran – z uwagi na swe powinowactwo z troistością powietrza – powinien władać Wodnikiem. W ten sposób planety wolne władałyby po jednym znaku, zaś planety szybkie miałyby dwa znaku pod sobą. Ponadto Uran egzaltuje w Bliźniętach, zaś Neptun w Skorpionie i w swojej troistości Raku.

Adaptacja Plutona w astrologii

1899 Francuski astrolog Fomalhaut twierdził, że 1931 roku zostanie odkryta nowa planeta i będzie się nazywać Pluton, która ma naturę Marsa, dlatego powinna władać Baranem.
1911 Astrolog Pagan uważał, że wkrótce zostanie odkryty Pluton, który powinien władać znakiem Skorpionem.
Lata 20. XX wieku Maurice Wemyss uważał, że hipotetyczny Pluton ma cykl obiegu 1366 lat i włada Rakiem. Po odkryciu Plutona, ogłosił, że Pluton Lowella powinien władać znakiem Panny.
1930 Odkrycia Plutona przez Clyde’a W. Tombaugha.
1935 Fritz Brunhübner publikuje książkę Der neue Planet Pluto, w której pisał: „Pluton zabija i niszczy, lecz jednocześnie buduje ze zniszczonych elementów, ze starego tworzy coś nowego”. To on postulował władztwo Plutona w Skorpionie. Brunhübner przedstawił zły i bardzo negatywny obraz tej planety jeszcze zanim zaczęło się okrucieństwo II wojny światowej.
~ 1947 Na międzynarodowym kongresie astrologów w Niemczech zagłosowano, że Pluton będzie władał znakiem Skorpiona!
Lata 50. XX wieku Wielu astrologów nie uznawało Plutona.
1985 Jeff Green publikuje pierwszą książkę anglojęzyczną o Plutonie.
2006 Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaliczyła Plutona (wraz z Ceres i Eris) do odrębnej klasy obiektów – planet karłowatych.

Warto w tym miejscu dodać, że pierwszą obserwację planety nowożytnej dokonał Galileusz, który w 1612 roku nieświadomie obserwował Neptuna, biorąc go za jeden z Księżyców Jowisza.
Galileusza obserwacja Neptuna

 

[Tekst stanowią fragmenty mojego wykładu „Odkrycie planet transsaturnicznych, czyli o upadku astrologii tradycyjnej” wygłoszonego na obradach V Konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego „Tradycja i nowoczesność w astrologii” (17-18 października 2015 roku).]

Święto Trzech Astrologów

Święto Trzech Króli, którzy ujrzeli gwiazdę na wschodzie, to w istocie antyczna pochwała astrologii i sztuki gwiaździarskiej. Według prof. Michaela Molnara Trzej Magowie poszukując nowonarodzonego Jezusa wykreślili wcześniej jego horoskop, a właściwie horoskop na heliakalny wschód koniunkcji Księżyca z Jowiszem, która uchodziła za konfigurację królewską – pisał o niej m.in. Firmicus Maternus w „Mathesis” (IV w.). Takie zjawisko nie jest zbyt częste i miało ono miejsce rano 17 kwietnia 6 r. p.n.e., zwiastując – zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami – narodzenie nowego króla świata.

Jezus wg MolnaraW czasach późniejszych wykreślanie horoskopu Chrystusowi było przez Kościół bezwzględnie zakazane. Hierarchowie skazywali na stos śmiałków łamiących ten zakaz. Jedną z ofiar stał się w XIII wieku włoski profesor astrologii Cecco d’Ascoli. Tym niemniej wiadomo, że papież Juliusz II wykorzystał kosmogram Jezusa do wyznaczenia dogodnego terminu rozpoczęcia budowy Bazyliki św. Piotra (napiszę kiedyś o tym więcej). Papież posłużył się wersją stworzoną przez Tiberio Russiliano, włoskiego filozofa, który zamieścił ją w swoim dziele „Apologeticus adversus cucullatos” (1504).

Jezus wg Russiliano
Jak widać, wersja ta (jedna z trzech wariantów) opiera się na literalnym odczytaniu chrześcijańskiej tradycji, mówiącej o tym, że Jezus urodził się o północy 25 grudnia. Tym, co dla papieża Juliusza II było najważniejsze, to fakt, że osie horoskopu położone są w znakach kardynalnych (w Wadze ascendent, a w Raku medium coeli). Lecz w kosmogramie stworzonym rzekomo przez Kacpra, Melchiora i Baltazara (zob. wyżej) osie horoskopu Jezusa także znajdują się w znakach kardynalnych!

Cichy reżyser, czyli co Kaczyński zrobi z władzą

W prognozie astrologicznej na rok 2015 dla portalu Onet.pl, pytany o to, kto wygra wybory parlamentarne, stwierdziłem:

(…) nie można ignorować Jarosława Kaczyńskiego. W horoskopie tego polityka w latach 2015-2016 Pluton będzie uściślał koniunkcję do medium coeli. Nie musi to oznaczać przejęcia władzy, chociaż gdy w latach 2005-2007 Pluton tworzył opozycję do Słońca, Jarosław Kaczyński stanął na czele rządu. Sytuacja może się powtórzyć, ponieważ prezes PiS jeszcze nigdy nie był tak zdeterminowany jak obecnie.

Wyobraźnia wyborcy
Prawo i Sprawiedliwość szło po władzę z hasłem zmiany, wręcz „dobrej zmiany”, zaś polityczna diagnoza „Polska w ruinie” okazała się nadzwyczaj nośna. Na czym dokładnie owa zmiana miałaby polegać i jak będzie ona wdrażana w czyn, nie było dla wielu zbyt istotne, bo wyobraźnia 37% wyborców została zawładnięta nie tylko przez morze obietnic, lecz także przez kuszącą perspektywę odsunięcia Platformy Obywatelskiej od władzy.

O tym, że wygrać miał szansę faworyt, którym było PiS, zapowiadał już horoskop dnia wyborów parlamentarnych.

Wybory parlamentarne 2015Kosmogram ten nie jest na tyle precyzyjny, aby prognozować z niego procentową przewagę, lecz zwraca uwagę na słabo postawionego władcę descendentu (PO), czyli Wenus, która jest w upadku, oraz w miarę korzystne położenie Marsa, czyli władcy ascendentu reprezentującego faworyta sondaży, którym było PiS, wzmacniane dodatkowo przez usytuowanie władcy MC na ascendencie.

Sejmowa godzina Marsa
Tym sposobem PiS zdobyło większość parlamentarną (i to w dwóch izbach), która pozwala temu ugrupowaniu sprawować rządy samodzielnie.

Sejm 8 kadencjiPierwsze posiedzenie Sejmu, czyli de facto inauguracja Sejmu VIII kadencji rozpoczęła się w godzinie Marsa. Według tradycji jest to godzina niekorzystna dla większości przedsięwzięć, chyba że działalność wiąże się z wydatkowaniem sił i energii. Najwyraźniej posłom nie zabraknie wigoru i waleczności, bo jest z kim wojować, ale zapału na długo może im nie wystarczyć. Krewki Mars jest tutaj w ostatnim stopniu Panny, a więc tuż przed zmianą znaku, co w tym przypadku oznacza wejście w znak swojego wygnania (a więc pogorszenie kondycji). Mars zmierza do utraty godności i tym samym do roztrwonienia sił. Planeta ta jest w tym horoskopie bardzo ważna również z innego powodu, włada bowiem Światłami, czyli Słońcem i Księżycem, które znajdują się w nowiu w Skorpionie. Pierwsze dwanaście godzin po nowiu (ok. 6°) należy do tzw. godzin spalonych, lecz w tym przypadku mamy do czynienia już z godzinami niespalonymi, co toruje szeroką drogę nie tyle do zmiany, ile do walki. A jest o co walczyć, wszak trzeba podnieść Polskę ze zgliszcz.

Będzie ją podnosił inny malefik, czyli Saturn – władca ascendentu przebywający w domu dziewiątym, kojarzonym nie tylko z prawodawstwem, lecz także episkopatem. Można zaryzykować twierdzenie, że ustawodawstwo obecnego parlamentu skupiać się będzie przede wszystkim na sprawach prawnych, edukacji, relacji z Kościołem i kwestiach międzynarodowych, co oznacza, że flagowe obietnice PiS i Andrzeja Dudy mogą wziąć w łeb: kwota wolna od podatku zapewne nie zostanie podwyższona do 8 000 zł, zaś wiek emerytalny pozostanie bez zmian lub nieznacznie zmodyfikowany.

Rezultat starań parlamentu symbolizuje władca medium coeli, którym jest Jowisz przebywający w detrymencie (wygnanie) w znaku Panny, więc okaże się on znacznie poniżej oczekiwań wyborców. Dyspozytorem Jowisza jest Merkury posadowiony nie dość że w znaku niemym (Skorpion), to jeszcze spalony, czyli niewidoczny (zakulisowe sterowanie może być więc na porządku dziennym), choć pozostający we wzajemnej recepcji z Marsem. Co ciekawe, w horoskopie prezesa Kaczyńskiego planety te pozostają w koniunkcji!

Gwiazda przeznaczenia
Kilka dni po pierwszych obradach Sejmu, 16 listopada 2015 roku, zaprzysiężony został nowy rząd. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 12:03, kiedy przysięgę złożyła Beata Szydło, natomiast cały rząd został zaprzysiężony o godz. 12:37 – i to jest właściwy moment skompletowania Rady Ministrów, a więc uroczystego powołania przez Prezydenta Rządu RP.

Nowy rzad Beaty SzydloUroczystość odbyła się w godzinie Księżyca, niespecjalnie nadającej się na tego typu przedsięwzięcia, ponieważ sprzyja ona bardziej sprawom codziennym i trywialnym, a nie wagi państwowej. Księżyc jest w tym horoskopie położony w deprecjonującym domu dwunastym, w dodatku ex conditione i w detrymencie, zmierzając wprawdzie trygonem do władcy MC, ale też położonego na wygnaniu. Wato zwrócić uwagę, że w horoskopie Sejmu Księżyc jest w upadku, zaś tutaj – w detrymencie, co oznacza, że w obydwu kosmogramach kluczowych dla nowej władzy Księżyc (symbolizujący lud) jest w znakach swoich słabości (to tak jakby społeczeństwo w istocie się nie liczyło). Ponadto, rząd inicjuje swoją działalność także w godzinach niespalonych, więc również i Prezeska Rady Ministrów może śmiało forsować swoje plany „wielkiej zmiany”, chociaż reprezentuje ją wspomniany władca MC, czyli Jowisz położony w znaku swojej słabości, w Pannie, zatem istnieje obawa co do skuteczności, a przede wszystkim wytrwałości pani premier. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt położenia medium coeli w pobliżu Antaresa, który jest gwiazdą królewską, lecz jednocześnie zwiastującą niszczącą siłę upadku. To tak, jakby to był rząd końca, a nie początku.

Premier na wolności
Mając Słońce w znaku Barana i Marsa w znaku Lwa (wzajemna recepcja) Beata Szydło mogłaby być może sprostać temu zadaniu, gdyby nie to, że w trzecim kwartale 2016 roku dewastujący Uran będzie w jej horoskopie stacjonował na Słońcu, a to oznacza jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian w życiu, której celem jest wyzwolenie się z rozmaitych ograniczeń i zależności. Niewykluczone, że będzie to po prostu koniec jej urzędowania, bo los wyciągnie do niej pomocną dłoń pozwalającą się zbuntować i powiedzieć „dość!”.
Beata SzydloZmiany te zostaną poprzedzone przez marcowe całkowite zaćmienie Słońca w 18° 56´ Ryb, które ustawi się nie tylko na jej Wenus, lecz także w opozycji do Jowisza, władcy MC, w horoskopie zaprzysiężenia rządu. Również w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego będzie to zaćmienie brzemienne w skutki, ponieważ znajdzie się ono dokładnie na jego Księżycu! Przypuszczalnie na wiosnę zajdą więc daleko idące zmiany na szczytach władzy lub rozpocznie się proces dekonstrukcji misternie budowanego planu kontrolowanego z dystansu przez jedną osobę.

Architektem tych zmian, jak i niemal całej polityki będzie (bo już jest) nie kto inny jak prezes PiS, w horoskopie którego w trzecim kwartale 2016 roku Pluton znów uściśli koniunkcję z medium coeli. Taka konfiguracja zdarza się co najwyżej raz w ciągu życia (lub wcale) i zwykle wiąże się z wielkim apetytem na władzę, a sięgnięcie po nią nie będzie ograniczane przez żadne kompromisy ani półśrodki. Można powiedzieć, że jest to ostatnie i jedyne pięć minut Kaczyńskiego, więc jeśli tego nie wykorzysta, druga szansa już się nie powtórzy. Warto dodać, że uwerturą do obecnej sytuacji była opozycja tranzytującego Plutona do Słońca, z którą Kaczyński miał do czynienia w latach 2005-2007, czyli kiedy PiS sprawowało w Polsce rządy.
Jaroslaw Kaczynski (Alcabitius)Co więcej, w progresjach Słońce znajduje się właśnie na królewskiej gwieździe Regulus, zaś ascendent na królewskim Polluksie! To są wyjątkowe i niepowtarzalne zwiastuny władzy, lecz jednocześnie Słońce progresywne opuszcza znak swojego domicylu i przesuwa się do Panny, w którym pozostaje bez żadnej godności, choć spotka się z Saturnem – władcą 10. domu. Zresztą już teraz Jarosław Kaczyński ma władzę, jakiej nikt w Polsce do tej pory nie miał: lojalnego Andrzeja Dudę w Belwederze, równie wierną i spolegliwą Beatę Szydło obsadzoną w roli tymczasowego premiera, a także większość w Sejmie i Senacie. Cichy reżyser może robić, co zechce, dopóki ktoś go w końcu nie zdradzi. A Andrzej Duda ma wszystkie prerogatywy, by wreszcie wskoczyć na pozycję Słońca w horoskopie swojej prezydentury,  i zmieni bieg zdarzeń.

Długość życia prezesa
To, że Jarosław Kaczyński znajduje się w kulminacyjnym momencie swojej kariery politycznej, może niewątpliwie niektórych cieszyć, lecz jednocześnie wszystko wskazuje na to, że to ostatni zryw wielkiego stratega, chociaż żądza władzy tak szybko w nim nie wygaśnie.

W horoskopie prezesa PiS hylegiem, czyli dawcą życia, jest Księżyc (położony w domu następującym i żeńskim znaku), zaś alkokodenem, a więc dawcą lat, jest Wenus egzaltująca w Rybach, gdzie przebywa Księżyc, z którym tworzy luźny trygon, lecz mieszczący się w moiety dla tej pary planet – 9° 30´. Wenus znajduje się tuż przed wierzchołkiem domu czwartego, więc trzeba ją potraktować jako narożną. Z tego powodu wskazuje ona na wielkie lata, które w przypadku tej planety wynoszą ponad 80 lat. Wenus nie jest wspierana przez benefiki, ani osłabiana przez malefiki, dlatego lata alkokodenu nie są modyfikowane. Sporo więc przed nim, lecz ten najbardziej kluczowy okres właśnie się zaczął…
obraz_6012

Francja idzie na wojnę

Prezydent Francji Francois Hollande ogłosił po zamachach terrorystycznych w Paryżu, że Francja jest w stanie wojny. Innymi słowy, że zamachowcy z Państwa Islamskiego wypowiedzieli wojnę Paryżowi (a w konsekwencji i całej Europie, bo wcześniej doprowadzili do katastrofy rosyjskiego samolotu pasażerskiego).

Państwo Islamskie nie jest tworem, który wziął się z niczego, ponieważ geneza ISIS sięga właściwie interwencji zbrojnej Amerykanów w Iraku w 2003 roku, podczas której obalając reżim Saddama Husajna zlikwidowano cały aparat armii, policji i służb zasilanych przez co najmniej dwa miliony ludzi. Ludzie ci wraz z bojówkami Al-Kaidy w dużej mierze kreują ruch dżihadycki na Bliskim Wschodzie, wpisując konflikt z Zachodem w dyskurs religijny. Atak terrorystyczny na stolicę Francji, zaangażowanej już wcześniej w politykę arabską, jest właściwie odpowiedzią na działania Paryża wobec Bliskiego Wschodu. Tym niemniej jeśli Hollande uznaje ten atak za początek wojny toczonej tym razem na terytorium Europy, to moment pierwszej detonacji ładunku wybuchowego należałoby uznać za początek tej wojny. Wobec tego horoskop zorganizowanych ataków terrorystycznych na Paryż trzeba interpretować zgodnie z regułami astrologii militarnej (o której szerzej pisałem w książce „Reguły astrologii tradycyjnej”). Czy daje on odpowiedź na to, kto tę wojnę wygra?

Wojna Europy z Państwem Islamskim
Ascendent i pierwszy dom reprezentuje zamachowców. Na ascendencie znajduje się królewski Polluks, gwiazda o gwałtownym, marsowym charakterze, która bynajmniej nie mówi o porażce, zaś władca ascendentu Księżyc położony jest w znaku Strzelca (peregryn) i zmierza kwadraturą do Jowisza. To nie daje wielkiej siły ani przewagi, może natomiast wskazywać na religijne zaangażowanie zamachowców.
Atak na Paryz 00
Po drugiej stronie, a więc descendent i dom siódmy symbolizuje Francję. Władcą tego domu jest Saturn, też bez specjalnych godności (Saturn jest jedynie władcą uczestniczącym troistości ognistej), a na dodatek pozostaje z Księżycem w separacyjnej koniunkcji, co oznacza, że pomiędzy Państwem Islamskim a Francją nie ma szans na pokojowe czy dyplomatyczne zażegnanie sporu.

Tymczasem „królestwo” ISIS symbolizowane jest przez medium coeli i dom dziesiąty, którego władcą jest Jowisz położony w detrymencie i w domu upadającym oraz Mars (także w detrymencie). Nie daje to przesłanek do wyciągania wniosków o przewadze islamistów. Z kolei siłę i majestat Francji określa dom 10 liczony od siódmego, a więc czwarty radykalny. Władcą tego domu jest Merkury zmierzający do spalenia, zaś w domu czwartym przebywa maleficzny Mars (tym bardziej maleficzny, że na wygnaniu). Te konfiguracje też nie zapewniają Francji zwycięstwa, mogą nawet wskazywać na porażkę. Jednak w domu czwartym znajduje się również beneficzna Wenus w domicylu, która wspiera sekstylem Saturna. Wenus jest zresztą najjaśniejszym punktem tego horoskopu; planetą, która ma najwięcej godności.

Wenus nie jest planetą wojny (choć w tym horoskopie jest wschodnia, więc zagrzewa do walki), ani konfliktu, dlatego to nie siłowe rozwiązania przyniosą efekt, lecz dyplomatyczne oraz takie, które w wyniku odpowiedniej strategii i taktyki rozwiążą konflikt bez konfrontacji zbrojnej. Co ciekawe, zgodnie z doktryną al-Biruniego, astrologa arabskiego z X wieku, Wenus symbolizuje wyznawców Mahometa! Czy więc to muzułmanie mogliby stać się sprzymierzeńcami w walce z islamskim terroryzmem? Całkiem możliwe, ale do tego trzeba zręcznej polityki, a nie przemocy.

Paryż i zodiak
W astrologii tradycyjnej znaki zodiaku skorelowane są z poszczególnymi państwami i miastami. Francję kojarzono z Baranem, natomiast Paryż z Panną. Związek Panny z Paryżem jest oczywisty, zważywszy na początki tego miasta wznoszonego w średniowieczu wokół katedry Notre-Dame, czyli Naszej Pani, a więc Matki Boskiej symbolizowanej właśnie przez znak sterylnej Panny. Dziewiętnastowieczny astrolog angielski, Raphael, dodaje, że chodzi tu szczególnie o 29° Panny (prawdopodobnie dlatego, że w horoskopie I Republiki Francuskiej, który odnosi się do formalnego zniesienia monarchii we Francji, Słońce znajduje się właśnie w tym stopniu). Takie korelacje i przyporządkowania mają wartość prognostyczną. Jeśli w danym znaku dochodzi do złowrogich koniunkcji lub zaćmień, mogą te konfiguracje wskazywać na miejsce największych zagrożeń.
B.11.31, ff.7v/8r
Tak się składa, że znak Panny był niedawno nękany przez dość szczególne układy planetarne. Ostatnie zaćmienie Słońca (częściowe) miało miejsce 13 września 2015 roku w 20° 10´ Panny, natomiast dwa miesiące później, 7 listopada 2015, a więc niespełna tydzień przed zamachami terrorystycznymi w Paryżu, doszło w drugiej połowie znaku Panny do poczwórnej koniunkcji Jowisza, Marsa, Wenus i Księżyca. Księżyc stał się tutaj jedynie katalizatorem. Istotniejsze są planety. Mamy tu do czynienia z koniunkcją benefików, a więc Wenus i Jowisza, lecz planety te pozostają w swoich słabościach (Wenus w upadku, a Jowisz na wygnaniu) i mogą działać jak akcydentalne malefiki, zwłaszcza że łączą się właśnie z maleficznym Marsem.

Jeszcze ciekawiej rysuje się całkowite zaćmienia Słońca (jako częściowe widoczne także we Francji), które miało miejsce tuż przed wiosennym ingresem, 20 marca 2015 roku. Doszło do niego w 29° 27´ Ryb, a więc pozostawało w dokładnej opozycji do 29° stopnia znaku Panny, tradycyjnie przypisanego Paryżowi. Zaćmienia mają olbrzymie znaczenie w astrologii mundalnej i politycznej, zwiastując przełomowe momenty, zmianę strategii, kluczowe wydarzenia nierzadko o charakterze plutonicznym, a więc przemocowym i transformacyjnym.

Horoskop zaprzysiężenia Andrzeja Dudy

Jak się czuje ktoś, kto z szeregowego działacza partyjnego staje się nagle najważniejszą osobą w państwie? Może wdzięczny albo bezradny? A może właśnie zmobilizowany do tego, by udowodnić światu, że wyborcy się nie pomylili, że mandat, jaki mu dali, wcale nie jest na wyrost? Można gdybać bez końca. Jedno jest pewne: 6 sierpnia 2015 roku o godz. 10:04 (w innej notce pisałem, że lepsza byłaby godz. 12:00), kiedy Andrzej Duda składał przed Zgromadzeniem Narodowym uroczystą przysięgę, uruchomiona została machina przeznaczenia, której nie da się już zatrzymać. I byłoby dobrze dla nas wszystkich, aby ten moment był właściwy, bo – jak wiemy – wszystko ma swój czas, a początek, ów wzorzec kosmiczny, niebiańska matryca determinuje całość. Od tego, czy ta machina zostanie uruchomiona prawidłowo, będzie zależało funkcjonowanie całej pięcioletniej kadencji Andrzeja Dudy.
Zaprzysiezenie Andrzeja Dudy
Wydaje się, że cztery planety w znaku królewskiego Lwa, w tym trzy w pobliżu królewskiego Regulusa, gwarantują dostatnią i majestatyczną prezydenturę, która rozpoczęła się w godzinie Wenus, a jej domicyl jest na ascendencie przy idealnym połączeniu z horoskopem ingresu, ponieważ ascendent prezydentury jest blisko stopnia medium coeli horoskopu rocznego. Przyjrzyjmy się jednak uważniej układowi planet w tym kosmogramie.

Majestat Świateł
W każdym horoskopie koronacji czy zaprzysiężenia na najwyższy urząd w państwie najważniejsze są Światła, czyli Słońce i Księżyc. Tutaj są one postawione wyjątkowo pomyślnie. Są w godności. Słońce jest bowiem w domicylu, w męskim znaku i męskiej ćwiartce (hayz) oraz w jednym z najlepszych domów – jedenastym. Księżyc zaś położony jest w wywyższeniu, a do tego w żeńskim znaku i żeńskiej ćwiartce.

Punkt wyjścia, przynajmniej pobieżnie analizowany, jest zatem bardzo dobry, zwłaszcza że Słońce z horoskopu zaprzysiężenia jest idealnie połączone z solariuszem Andrzeja Dudy (o ile prawidłowo wydedukowałem jego godzinę urodzenia) – znajduje się bowiem na solarnym Jowiszu i ascendencie! (Jest również na ascendencie horoskopu Polski.) Tym niemniej trzeba zauważyć, że Światła zmierzają do kwadratury (bez recepcji), a to nie jest fortunne, ponieważ władają one niezwykle ważnymi domami. Księżyc rządzi domem dziesiątym (MC), czyli stanowiskiem, urzędem prezydenta, zaś Słońce – domem jedenastym, a więc sojusznikami tego urzędu, tymi, którzy ten urząd będą wspierać i na niego pracować. Mamy więc do czynienia z konfliktem pomiędzy dwiema siłami, które powinny ze sobą kooperować, a nie się ścierać. Arabski astrolog Sahl ibn Bishr (IX w.) pisze wprost, że w horoskopie koronacji „władca X domu nie powinien tworzyć złych aspektów do domu XI”.

Doradcy i partnerzy
Na to, że z doradcami prezydenta Dudy nie wszystko będzie idealnie, pokazuje także władca domu siódmego (który z jednej strony reprezentuje otwartych wrogów, z drugiej zaś właśnie partnerów). Descendent jest w znaku Barana tuż obok Ogona Smoka (zgodnie z regułami astrologii elekcyjnej węzły powinny być położone jak najdalej od osi) i władany jest przez Marsa, który usadowił się w domu dziesiątym (choć w tym miejscu żadnego malefika nie powinno być!), a do tego jest w upadku, właściwie nawet w stopniu swego upadku, na dokładkę w termach malefika (Saturn). Doradcy i partnerzy Dudy mogą być więc nie tylko słabi i niegodni zaufania, lecz także mogą uzurpować sobie prawo do niszczącego wpływu na urząd prezydencki.

Otoczenie władcy ascendentu
Z kolei Andrzej Duda reprezentowany jest w tym horoskopie przez władcę ascendentu, czyli Wenus. Z planetą tą nie dzieje się najlepiej. Przede wszystkim jest w retrogradacji, a więc prezydent może nie zmierzać we właściwym kierunku, cofać się lub wycofywać (chciałoby się powiedzieć: wycofywać z obietnic wyborczych), stosować politykę uników i niejasnych posunięć. Wenus jest także całkowicie nie na swoim miejscu, ex conditione, czyli jako planeta nocna w horoskopie dziennym powinna być pod horyzontem, a jest nad nim, jako planeta żeńska powinna być w żeńskim znaku i w żeńskiej ćwiartce, a jest dokładnie odwrotnie. To tak, jakby Duda nie był na swoim miejscu.

Reguły elekcji królewskich mówią, że władca ascendentu powinien być w dobrym aspekcie z władcą medium coeli. Tutaj mamy do czynienia wprawdzie z trygonem pomiędzy Wenus a Księżycem, ale już separacyjnym (tak jakby urząd się oddalał od prezydenta) i poza znakami. Mimo to warto zwrócić uwagę na ukryty związek, w jakim pozostają te planety. Wenus w ruchu wstecznym zmierza bowiem do antiscionu Księżyca (26° 11´ Lwa), a to też nie mniej ważny aspekt, tyle że bardziej subtelny. Jednak zanim Wenus dotrze do tego punktu, musi spotkać się wcześniej z Merkurym, który jest władcą domu… dwunastego! Ukrytych wrogów, Malus Daemon. Wygląda to trochę tak, jakby siły niesprzyjające tej prezydenturze blokowały drogę do optymalnego funkcjonowania Andrzeja Dudy na urzędzie prezydenta.

Ponadto, Wenus stoi tu nie tylko w otoczeniu Merkurego i antiscionu Księżyca, lecz także w otoczeniu Jowisza, który – jak wiadomo – symbolizuje kler, duchowieństwo, religię, sprawiedliwość, praworządność itp. Jowisz jest też wielkim benefikiem, a koniunkcja Jowisza z Wenus jako taka traktowana bywa nad wyraz pomyślnie. Jowisz, obok Słońca, jest najjaśniejszym punktem tego horoskopu: stoi w domu swojej radości, jako dzienna planeta jest nad horyzontem, jako męska – w męskim znaku i męskiej ćwiartce, jest niestety zachodni, ale nie zmienia to faktu, że pozostaje w swojej sekcie (hayz). Może więc dać prezydentowi olbrzymie wsparcie, ale nie będzie ono długotrwałe. Jowisz znajduje się bowiem tuż przed zmianą znaku. Ta silna, prominentna planeta wejdzie za moment do znaku swojego wygnania, całkowicie straci godność i będzie zdana na łaskę Merkurego. Jowisz włada w tym horoskopie domem szóstym symbolizującym techniczne zaplecze prezydenta oraz domem trzecim – informacja i media. I to właśnie w tych obszarach (pomijając dostojników kościelnych) tkwi siła i wsparcie dla prezydenta, ale nie na całe pięć lat.

Naród i twarz Dudy
Lecz nawet jeśli chciałoby się tę potrójną koniunkcję Wenus, Merkurego i Jowisza w Lwie rozpatrywać jako przejaw siły, determinacji i majestatu, to jednak nie można pominąć faktu, że pozostaje ona w ścisłej kwadraturze do Saturna. Tę idyllę destabilizuje właśnie maleficzny Saturn, który wydaje się jeszcze bardziej złoczynny, gdy weźmiemy pod uwagę, iż jest on całkowicie ex conditione: jako dzienna planeta powinien być na górze, a jest na dole, jako męska powinien być w znaku męskim, a jest w żeńskim i do tego w żeńskiej ćwiartce. Saturn najbardziej szkodzi tu Wenus, a więc samemu Dudzie. Wenus jest bowiem w znaku wygnania Saturna, a Saturn w znaku wygnania Wenus. Niechęć tych planet względem siebie przy aspekcie kwadratury jest po prostu niszcząca i blokująca. Saturn włada w tym horoskopie domem czwartym, a dom ten oznacza nie tylko konkurentów do tronu, lecz także – w dawnej nomenklaturze – poddanych, czyli naród, społeczeństwo. Zarysowuje się tu więc tendencja niechęci wyborców do prezydenta i vice versa. Ale Saturn jest tu także almutenem ascendentu, czyli prawdziwym, względnie dominującym władcą domu pierwszego. Reprezentuje on więc dominującą część samego Andrzeja Dudy. Dlatego tym, co najbardziej może zaszkodzić prezydentowi, to on sam. Co więcej, owa potrójna koniunkcja planet w Lwie znajduje się pod promieniami Słońca. Nie jest to wprawdzie tak silnie niszczące jak spalenie, jednak tak czy owak majestat urzędu może prezydenta nieco przytłoczyć.

W rękach Słońca, czyli antidotum
Jak wybrnąć z tego impasu? Jest na to tylko jeden sposób. Jak już podkreśliłem, w horoskopie tym mamy dwie silne planety. Są nimi Jowisz i Słońce. Jowisza pomińmy, ponieważ za chwilę straci godność. Skupmy się na Słońcu, naturalnym sygnifikatorze władzy, uznania i królewskich insygniów. Stoi ono nie tylko w domicylu, lecz także pełni rolę dyspozytora końcowego, co oznacza, że trzyma wszystkie planety w szachu. Jeżeli więc Andrzej Duda wzniósłby się na poziom Słońca, a więc gdyby rzeczywiście dzierżył władzę w sposób autonomiczny, a więc także i ponadpartyjny, miałby szansę zapisać się jako silny, charyzmatyczny przywódca i przejść tę prezydenturę suchą nogą, czego mu serdecznie życzę.

Ale czy to możliwe, aby Andrzej Duda – w horoskopie którego to wpływowy Księżyc jest dyspozytorem końcowym, a Słońce stoi w koniunkcji ze złowieszczą gwiazdą Algol (utrata głowy), podczas gdy w horoskopie prezydentury sygnifikator Dudy, czyli Wenus jest na trującej gwieździe Alphard, serce Hydry (27° 29´ Lwa), w opinii Johna Frawleya jeszcze gorszej niż Algol – zdołał wznieść się na ten solarny poziom, jaki obiecuje horoskop zaprzysiężenia? Być może. Ale wtedy musiałby stać się kimś zupełnie innym niż jest. Funkcje i stanowiska zwykle zmieniają ludzi, więc można mieć nadzieję…

Ciekawostka historyczna
Horoskop zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na Prezydenta Polski do pewnego stopnia przypomina horoskop koronacji Antiocha I, króla Kommageny, która miała miejsce latem 62 roku p.n.e. Horoskop tej koronacji (najstarszy z zachowanych horoskopów greckich) został uwieczniony jako relief (umiejscowiony na szczycie góry Nemrut w dzisiejszej Turcji) przedstawiający Lwa, ściślej mówiąc gwiazdozbiór Lwa, z zaznaczonymi dziewiętnastoma głównymi gwiazdami tej konstelacji, włącznie z Regulusem (przez Ptolemeusza nazywanym „Bazyleos”), oraz z planetami w górnej części, którymi są (od lewej): Mars, Merkury i Jowisz. Blisko Jowisza mogła być w tym znaku (zodiak gwiazdowy) przypuszczalnie także Wenus, no i oczywiście Słońce, czyli dość podobny układ, jaki mamy w przypadku zaprzysiężenia.
cimrm31_lion-nemrud-dagh
Warto dodać, że król Antioch był patronem astrologów, szczególnie zainteresowany astrologią hermetyczną. Jego wnuczka, księżniczka Aka wyszła za mąż za słynnego greckiego astrologa Trazyllusa, doradcę cesarza Tyberiusza. Ich syn, Balbillus również był astrologiem, który wsławił się m.in. pionierskimi rozważaniami na temat aphety, nazywanej później hylegiem.

Hipotetyczny horoskop Andrzeja Dudy

Na minionym seminarium „Weekend z astrologią polityczną”, które odbyło się w Polskim Towarzystwie Astrologicznym w dniach 13-14 czerwca 2015 roku wygłosiłem wykład „Rola gwiazd stałych w horoskopach prezydentów Polski”. Przy okazji przedstawiłem także hipotetyczny horoskop prezydenta-elekta Andrzeja Dudy. Do tej pory nie jest znana żadna wiarygodna godzina urodzenia tego polityka (znamy jedynie horoskop jego pradziadka ze strony matki).

Brak precyzji w tym względzie sprzyja rzecz jasna snuciu fantastycznych teorii astrologicznych, choć z drugiej strony pozwala i na rzetelne podejście do sprawy. Przeciętnemu obywatelowi znany jest jedynie medialny wizerunek przyszłego prezydenta, który z jego prawdziwą natura może nie mieć wiele wspólnego. Co więcej, pobożni rodzice Andrzeja Dudy usiłują wpisać zwycięstwo syna w wyścigu o fotel prezydencki w dyskurs teologiczny, wręcz nadprzyrodzony, gdyż to wskutek interwencji samego Boga Duda miał zostać wybrany na prezydenta RP, za co zresztą, tuż po ogłoszeniu wyników, w asyście kamer podziękował Stwórcy na Jasnej Górze.

Czy więc ingerencja sił nadprzyrodzonych sprawia, że horoskop i siły astrologiczne zostają zniesione, no bo w końcu mamy do czynienia z kimś, kto został naznaczony przez Boga i to z Jego woli zasiądzie wkrótce w Pałacu Prezydenckim? Trudno polemizować z takimi tezami, wspomnę jedynie, że tak jak nie znamy wiarygodnego horoskopu Chrystusa, tak samo nie dysponujemy dotąd wiarygodnym kosmogramem Andrzeja Dudy. Nie musi z tej analogii za wiele wynikać, lecz mimo to na przestrzeni wieków astrologowie nie ustawali w wysiłkach, aby skonstruować najbardziej właściwy horoskop Jezusa (za co niektórzy byli nawet paleni na stosach, ale to już zupełnie inna historia), więc być może jednak warto pochylić się nad poszukaniem prawdopodobnego horoskopu przyszłego prezydenta Polski.

 

Roczny obrót świata

Pomocą w rektyfikacji horoskopu Andrzeja Dudy może przyjść nam nie tyle kosmogram Jezusa Chrystusa, ile zgoła inny, aczkolwiek niezwykle istotny, mianowicie roczny horoskop ingresu Słońca w znak Barana, który stanowi paradygmatyczny wzór zarówno dla horoskopów elekcyjnych, jak i rozważań prognostycznych dla danego państwa. Jest on po prostu absolutnie priorytetowy we wszelkich dociekaniach astrologii mundalnej i politycznej.

Nie ma tu miejsca, aby w szczegółach omawiać zasady interpretacji tego typu horoskopów rocznych. Zwrócę jedynie uwagę na rolę Księżyca (głos ludu), który – w świecie współczesnej demokracji – można potraktować jako wskaźnik poparcia dla przyszłego władcy. Jest regułą, że jeżeli Księżyc z horoskopu ingresu tworzy porównawczą koniunkcję, sekstyl lub trygon ze Słońcem, Księżycem albo ascendentem bądź medium coeli kandydata na najwyższy urząd w państwie, ten ma szanse wygrać wybory. Sprawdzalność tej reguły szerzej omówiłem na przykładzie horoskopów byłych prezydentów RP w swojej książce „Reguły astrologii tradycyjnej”.

Ingres 2015

Jak widać, Księżyc w horoskopie ostatniego ingresu znajduje się w 7° 44´ Barana. Księżyc ten nie aspektuje ani Słońca, ani Księżyca, ani osi w horoskopie Bronisława Komorowskiego, który majowe wybory prezydenckie przegrał. Musiał więc aspektować wymienione punkty w horoskopie Andrzeja Dudy. Na pewno jednak nie aspektował ani Słońca (bo ono przebywa w Byku), ani Księżyca (bo musiałby tworzyć kwadraturę do Raka). W związku z tym ingresowy Księżyc tworzył koniunkcję, sekstyl lub trygon z ascendentem, względnie z medium coeli.

Jeśli miałby tworzyć z ascendentem trygon lub koniunkcję, to Duda musiałby mieć ascendent w znakach ognistych, co – biorąc pod uwagę jego wizerunek – należy wykluczyć. Pozostają więc znaki powietrzne, z których Wagę także należałoby nie brać pod uwagę, bo znajduje się ona w opozycji do Barana – znaku ingresowego Księżyca.

Pozostają więc de facto jedynie dwa znaki do rozważenia – Bliźnięta i Wodnik, w których może być albo ascendent, albo medium coeli. Jeżeli MC miałoby się znaleźć w znaku Bliźniąt, wówczas Panna wypadnie na ascendencie, a to oznacza, że osie horoskopu rządzone byłyby przez Merkurego, który – przynajmniej w wizerunku medialnym – mało jest wyczuwalny. Jeżeli zaś ascendent byłby ok. 7° znaku Bliźniąt, wówczas MC znajdzie się w Wodniku, co ma sens, zważywszy na fakt, że władca MC – Saturn – znalazłby się w domu pierwszym. Jednak elementy saturnowe można znaleźć również wtedy, gdy ascendent umieści się ok. 7° Wodnika. W takiej sytuacji medium coeli znajdzie się wraz z Neptunem w znaku Strzelca, co może tłumaczyć inklinacje Andrzeja Dudy do Jasnej Góry i dyskursu religijnego, w którą zamierza wpisać swoją politykę.

Andrzej Duda (rektyfikacja)

Uznałem zatem, że Andrzej Duda ma ascendent w pierwszym dekanacie Wodnika, tak aby ingresowy Księżyc (7° 44´ Barana) tworzył w obrębie 3-4° sekstyl do tego punktu i zarazem trygon do medium coeli (pierwszy dekanat Strzelca).

 

Rektyfikacja

W doprecyzowaniu stopnia pomocne okazują się techniki rektyfikacji horoskopu. Jedną z nich jest animodar, który zakłada, że najsilniejszy władca troistości przedurodzeniowej syzygii stanowi właściwą miarę, w związku z czym powinien tworzyć dowolny aspekt z ascendentem bądź medium coeli (procedurę tę dokładnie opisałem w książce „Reguły astrologii tradycyjnej”). W horoskopie Dudy syzygią był nów w 22° 29´ Byka, co oznacza, że władcami troistości są: Księżyc, Wenus i Mars. Najsilniejszy z nich jest oczywiście Księżyc, który znajduje się domicylu, ściślej mówiąc w 4° 12´ Raka. Ascendent mógłby więc być równie dobrze ok. 4° Wodnika. Reguły monomoirii są bardziej precyzyjne i wskazują, że skoro Księżyc natalny znajduje się w stopniu władanym przez Księżyc, to ascendent także powinien się znaleźć w takim stopniu. W pierwszym dekanacie Wodnika stopniem władanym przez Księżyc jest tylko stopień siódmy (6° 00´ – 6° 59´ Wodnika). Ascendent musiałby zatem wypaść właśnie w tym stopniu, co zgodne jest nie tylko z monomoiriami, lecz także z animodarem oraz przede wszystkim ze wskazaniami wynikającymi z ingresowego Księżyca. To zaś pozwala postawić hipotezę, że Andrzej Duda urodził się o godz. 00:15.

 

Wstępne wnioski

Trudno wyciągać daleko idące wnioski z hipotetycznego horoskopu, jakkolwiek pewne rzeczy w tak obliczonym kosmogramie dla Andrzeja Dudy są wręcz uderzające. Władcą horoskopu (almutem figuris) jest Księżyc, który nie tylko pełni rolę dyspozytora końcowego (o czym pisałem w notce  Tryumf Dudy ), lecz także jest hylegiem (i zarazem alkokodenem). Z kolei Saturn, jak już zauważyłem we wcześniejszych wpisach, znajdujący się na królewskiej gwieździe Aldebaran, pełniłby rolę władcy ascendentu (Wodnik), a to bez wątpienia wzmacniałoby jego znaczenie w tym horoskopie.

Interesująco przedstawiałyby się także tranzyty, ponieważ przez pierwszy okres prezydentury Saturn będzie mu przechodził przez dom dziesiąty, czyli analogicznie jak w przypadku początku prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, który mniej więcej w tym samym wieku co Duda został wybrany prezydentem.

Jeszcze ciekawiej przedstawia się bieżący solariusz. Znajdujemy w nim Światła w domu dziesiątym i to dość szczególnie położone, ponieważ jednym z nich jest władca ascendentu, czyli Słońce, zaś Księżyc jest w wywyższeniu na medium coeli, tworzący przy okazji aplikacyjne aspekty do benefików (Wenus i Jowisza). Tymczasem na ascendencie jest Jowisz, który przy okazji jest także władcą natalnego MC.

Andrzej Duda (solariusz 2015)

Idąc dalej, warto podkreślić, że profekcyjnym Władcą Roku jest Merkury. Natalnie nie zajmuje on szczególnie prominentnej pozycji (chociaż wspierany jest trygonem Jowisza oraz sekstylami Wenus, Merkurego i Księżyca), jednak w solariuszu położony jest doskonale: w jedenastym domu (Bona Fortuna), w domicylu, a do tego w koniunkcji z królewskim Aldebaranem! To również mogło bez wątpienia stanowić silne wskazanie na zwycięstwo.

Jednakże zwycięstwo w wyborach nie oznacza jeszcze wygranej prezydentury. O tym powie nam więcej horoskop zaprzysiężenia Andrzeja Dudy, co ma nastąpić 6 sierpnia o godz. 10:00. Odniosę się do tego kosmogramu w kolejnej notce.

Sygnifikator zachowania (na przykładzie horoskopu Kasi Nosowskiej)

Współczesna astrologia koncentrująca się na opisie potencjałów, osobowości i charakterze człowieka potrafi dokonać zaskakująco precyzyjnego wglądu. Niekiedy jednak jej twierdzenia mogą być sprzeczne, względnie budzące wątpliwość. Na przykład wizerunek sceniczny Kasi Nosowskiej, będącej jedną z najbardziej twórczych i utalentowanych polskich artystek estradowych, który w dużej mierze koreluje z nią samą, jest na tyle wyrazisty i charakterystyczny, że trudno go przeoczyć. Zresztą piosenkarka nie udaje kogoś, kim nie jest, i często podkreśla, że czuje się osobą nieśmiałą i niezbyt pewną siebie, a mimo to wychodzi na scenę i śpiewa dla wielotysięcznych tłumów.

W jej horoskopie z jednej strony uwagę zwraca Słońce w Pannie w kwadraturze do ograniczającego Saturna, z drugiej zaś Mars blisko Medium Coeli pozostający w wielkim trygonie w znakach powietrznych (z Uranem w Wadze i Saturnem w Bliźniętach).

Kasia NosowskaŹródło: Baza horoskopów PTA.

Czy więc Nosowska jest śmiała, marsowa, czy raczej nieśmiała, skromna i pesząca się? Bardziej precyzyjnej odpowiedzi udzieli nam astrologia tradycyjna. Jej reguły pozwalają wyznaczyć sygnifikator zachowania, którym może być tylko jedna z pięciu planet: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz lub Saturn. W zależności od usytuowania tej planety w horoskopie, względnie jej koniunkcji z którąś z ważniejszych gwiazd stałych, można określić sposób zachowania urodzonego.

Sygnifikatorem zachowania (stylu bycia, usposobienia) może być:

  1. planeta albo planety w koniunkcji z ascendentem, względnie w znaku wschodzącym w pierwszym domu;
  2. Planeta albo planety w koniunkcji z Księżycem albo Merkurym;
  3. Władca ascendentu, ale tylko wtedy, gdy pozostaje w aspekcie ze swoim dyspozytorem;
  4. Almuten Merkurego i Księżyca.

W horoskopie Nosowskiej żadna planeta nie tworzy koniunkcji z ascendentem ani nie przebywa w znaku wschodzącym. Dalej, ani Księżyc, ani Merkury nie stoją w koniunkcji z żadną z planet. Władca ascendentu, czyli Merkury, mógłby być sygnifikatorem zachowania, gdyby tworzył aspekt do swojego dyspozytora. Merkury jest wprawdzie w koniunkcji ze Słońcem, lecz jest to aspekt poza znakami. Pozostaje zatem almuten Merkurego i Księżyca.
Almuten - Nosowska
Almutenem jest tu zarówno Słońce, jak i Jowisz. Słońce nie może być sygnifikatorem zachowania, bo Świateł nie rozpatrujemy. Pozostaje zatem Jowisz.

Planeta ta jest w specyficznym położeniu. Można powiedzieć, że Katarzyna Nosowska zachowuje się jak Jowisz w peregrinum, w szóstym domu, w kwadraturze do Merkurego. Czyli jak? Mniej więcej tak:

„Czuję, że stać mnie na wiele, ale nie mogę się w pełni wyrazić, ciągle coś mnie ogranicza i krępuje. Pozostaję pod władzą sił, których nie rozumiem, zabiegam o względy innych (Jowisz włada siódmym domem), lecz jednocześnie wchodzę w konflikt sama ze sobą (Jowisz pozostaje w kwadraturze do władcy ascendentu), tak jakbym samą siebie sabotowała. Lecz mój dyskomfort niedługo się skończy. Widzę przed sobą perspektywę i widzę miejsce, w którym będę czuła się jak u siebie (Jowisz jest tuż przed zmianą znaku, a znakiem następnym jest jego domicyl) i wreszcie będę sobą, nic mnie nie będzie krępować. Nie jestem zbyt śmiała, bo nie potrafię w pełni polegać na swoich zasobach. Steruje mną popęd lub impuls, względnie jakiś instynkt, który sprawia, że staję się widoczna i osiągam sukcesy (Jowiszem włada Mars znajdujący się blisko MC)”.

Ta interpretacja oczywiście nie wyczerpuje wszystkich znaczeń ani już tym bardziej pełnej analizy horoskopu. Wskazuje jedynie na kierunek, w którym należałoby iść, chcąc znaleźć klucz do specyficznego stylu bycia każdego z nas, w tym przypadku do usposobienia Katarzyny Nosowskiej.

Zmiana warty pod prezydenckim żyrandolem

Tegoroczne wybory prezydenckie przybrały obrót, który zaskoczył chyba wszystkich, nawet Prawo i Sprawiedliwość, które zdążyło już uszczuplić swoje szeregi w związku z oddaniem legitymacji przez Andrzeja Dudy. Ten zaś bowiem wkrótce zamieszka w Pałacu Prezydenckim.
Koronacja
Horoskop postawiony na pierwszą turę wyborów był jednoznaczny: wygrywa faworyt, konkurenci przegrywają, co nie znaczy, że rezultat musiał być rozstrzygający. Wydawało się, że faworytem wyborów był Bronisław Komorowski. Ale czy na pewno był nim przed finiszem? W świetle tego, co objawiło się później, dziś należałoby stwierdzić, że przez ostatnie tygodnie lecące na łeb na szyję notowania prezydenta konsekwentnie dewaluowały jego kandydaturę. Wartość tego gracza, który jeszcze w lutym 2015 roku miał 63% poparcia, spadała na rzecz rosnących w siłę kontrkandydatów. Czy więc tuż przed metą to wciąż był faworyt?

Tracący notowania kandydat uginał się pod uruchomionym procesem (mógłby go symbolizować na przykład tranzyt Plutona przez Saturna w horoskopie III RP), który nieoczekiwanie wyniósł na prowadzenie Andrzeja Dudę, uosabiającego zmianę, a przede wszystkim będącego atrakcyjnym obiektem rozmaitych projekcji i tęsknot. Ulokowano w tym polityku rozbudzone nadzieje na to, że to, czego nie może dać poprzednia ekipa, on to spełni niemal od ręki (inaczej poda się do dymisji). Duda zawładnął zbiorową wyobraźnią, a to, czego ktoś nie dostał od matki, ojca, żony, męża, pracodawcy, lekarza, tak łatwo może otrzymać od niego, nowego Prezydenta Polski. Kampania Dudy uruchamiająca zbiorowe deficyty społeczno-psychologiczne, a jednocześnie ukierunkowana na podsuwanie infantylnego remedium, stała się skutecznym narzędziem w walce o władzę, władzę, która – jak wiadomo – zawsze się zużywa.

Przeciwstawiając się takiemu arsenałowi masowej broni socjotechnicznej sztab Bronisława Komorowskiego był bezbronny, nieskuteczny, pozbawiony kreatywności i nazbyt konserwatywny. Nikt się nie spodziewał przegranej (choć zapewne wielu na nią liczyło) rzekomego faworyta, który po pierwszej turze bez wątpienia przestał nim być. Tymczasem horoskop II tury wyborów był bezlitosny: wygrywa faworyt, lider, ten który wysuwa się na prowadzenie (władca ascendentu w domu pierwszym w domicylu).
Czy w horoskopie Bronisława Komorowskiego, który – jak pokazałem to w innej notce – spełnia reguły horoskopu królewskiego, widać było zapowiedź porażki? Owszem, do pewnego stopnia. Podkreślałem to w swojej prognozie dla serwisu Onet.pl, która została opublikowana na głównej stronie portalu 31 grudnia 2014 roku.

Gdyby miał się pojawić jakiś rywal Bronisława Komorowskiego, wiedzielibyśmy już o nim w grudniu 2014, bo to właśnie wtedy w horoskopie prezydenta Saturn tworzył koniunkcję z descendentem. Nie znaczy to wcale, że kontrkandydat nie „wyskoczy” później. Tak czy owak, będąc pod wpływem Saturna, prezydent będzie musiał teraz dokonać dość bolesnej weryfikacji ludzi w swoich szeregach. Na niektórych się zawiedzie i to poważnie, inni zaś wykażą się lojalnością, jakiej by się po nich nie spodziewał.

Rywal rzeczywiście pojawił się w grudniu 2014 roku, bo to właśnie wtedy Jarosław Kaczyński namaścił Andrzeja Dudę na kandydata na prezydenta. Wówczas jednak nikt nie uznawał tej kandydatury za zagrożenie.

Dalej mówiłem:

W czasie wyborów prezydent pozostanie także pod wpływem Neptuna tworzącego kwadratury do Wenus i Merkurego. To jest układ, który mami i zwodzi. Najlepszą strategią byłoby zatem mówienie o konkretach, ponieważ ktoś mógłby zrobić użytek z wszelkich nieścisłości, niedopowiedzeń czy braku precyzji. Z drugiej strony jest to dobry układ do mydlenia ludziom oczu, czyli czegoś, co politycy robią na co dzień.

Nie udało się mydlić oczu, bo wielu wyborców się zorientowało, że na przykład decyzja o referendum m.in. w sprawie JOW-ów nie była szczera, a przynajmniej była mało zrozumiała. I choć w debatach telewizyjnych prezydent Komorowski radził sobie nieźle (pierwszą ewidentnie wygrał), to jednak działania jego sztabu (w którym później nastąpiły roszady personalne) pozostawiały wiele do życzenia. Mimo to trudno byłoby na podstawie tranzytu Neptuna wnioskować o przegranej w wyborach. Dlatego w prognozie dla „Nieznanego Świata” pisanej w październiku 2014 roku stwierdziłem:

Bronisław Komorowski, o ile Saturn przechodzący przez siódmy dom w jego horoskopie nie sprowadzi mu na głowę potężnej konkurencji, będzie w całkiem dobrej formie.

I dalej:

(…)  osie horoskopu solarnego pokrywają się mniej więcej z osiami horoskopu urodzeniowego. Czy to oznacza zwycięstwo? Niekoniecznie, ale na pewno podkreśla doniosły czas, który może przekuć w sukces.

Zapewne mógłby, gdyby tranzytujący Saturn przechodzący przez natalny dom siódmy nie sprowadził mu na głowę właśnie potężnej konkurencji. A niestety sprowadził, powodując zmianę kontekstu wydarzeń, wymuszającą inną interpretację powyższych układów. Należałoby bowiem inaczej przyjrzeć się bieżącym  konfiguracjom, a przede wszystkim dokładnemu usytuowaniu ascendentu w solariuszu. Znajduje się on bowiem nie tylko na Słońcu Andrzeja Dudy (który – jak się okazuje – przyćmił swym blaskiem Komorowskiego), lecz przede wszystkim blisko gwiazdy Algol, która oznacza „utratę głowy” i w ogóle jest najbardziej złowieszczą z gwiazd stałych znaną astrologom (Andrzej Duda ma ją na Słońcu!).
Solariusz Komorowski 2014
Przyznaję, że jak się przygotowywałem do wykładu o gwiazdach stałych w horoskopach prezydentów Polski, który wygłoszę w czerwcu w Polskim Towarzystwie Astrologicznym na sympozjum „Weekend z astrologią polityczną”, uderzyło mnie to, że w obecnym solariuszu Komorowskiego nie ma podkreślonych żadnych gwiazd symbolizujących władzę, jest za to Algol na ascendencie! Jednak w grudniu 2014 roku, kiedy poparcie dla prezydenta sięgało szczytowych wartości, Algol na ascendencie nie wydawał się przerażający, skoro nie było nikogo, kto by tę głowę ściął.

Tymczasem, jak się okazuje, Saturn wchodzący do siódmego domu w horoskopie Komorowskiego mógł dość dobrze zwiastować pogromcę szansy na reelekcję. Tym pogromcą okazał się bowiem odpowiednio wypromowany Andrzej Duda, który w swoim horoskopie ma Saturna na Aldebaranie, jednej z gwiazd królewskich.

Tym sposobem walka wyborcza rozegrała się pomiędzy Algolem na ascendencie w solariuszu Komorowskiego a Aldebaranem na Saturnie w horoskopie Dudy, który skądinąd musi mieć jeszcze inne atuty astrologiczne na razie trudne do uchwycenia, bo horoskop prezydenta elekta  z uwagi na brak godziny urodzenia znamy jedynie fragmentarycznie.

Stąd też trudno w tej chwili szacować jakiekolwiek prognozy odnoszące się do nowego prezydenta. Wiemy jednak, że zaprzysiężenie, a więc de facto początek prezydentury, będzie miało miejsce 6 sierpnia 2015 roku. Godzina jeszcze nie jest ustalona, ale warto byłoby, aby decydenci wzięli pod uwagę południe.

Zaprzysiezenie DudyHipotetyczny horoskop zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta PR

Układy planet w tym dniu nie są idealne (bo takich nigdy nie ma), ale horoskop na godzinę 12:00 wyglądałby całkiem obiecująco i spełniałby główne założenia elekcyjnej astrologii intronizacji króla (zob. koronacja królowej Barbary). Otóż Światła, tak istotne w tego typu horoskopach, są w godności (Słońce w domicylu, a Księżyc w egzaltacji) i zajmują domy narożne, zaś ascendent znajduje się na ochronnej i zarazem królewskiej gwieździe Spika, natomiast władca ascendentu, Wenus, wraz z Jowiszem i Merkurym, położone są w dziesiątym domu w pobliżu królewskiego Regulusa! Ponadto maleficzny Mars zajmuje dom upadający, jest w upadku, ale to dobrze, bo to zarazem władca domu siódmego (wrogowie), więc powinien być osłabiony. Wysoce problematyczny jest natomiast Saturn, który do tej potrójnej koniunkcji Wenus, Jowisza i Merkurego tworzy ścisłą kwadraturę.

Jak naprawdę będzie wyglądał horoskop zaprzysiężenia Andrzeja Dudy, a więc w konsekwencji jego prezydentura, przekonamy się później. Przebieg nowej kadencji zależeć będzie również od tego, czy PiS wygra jesienne wybory parlamentarne. Przypomnę w tym miejscu, co mówiłem na ten temat dla Onetu we wspomnianej prognozie na rok 2015:

W tych wyborach gra toczy się właściwie o to, czy po raz trzeci zwycięży Platforma Obywatelska czy też może uda się zdobyć większość Prawu i Sprawiedliwości. Otóż nie można ignorować Jarosława Kaczyńskiego. W horoskopie tego polityka w latach 2015-2016 Pluton będzie uściślał koniunkcję do medium coeli. Nie musi to oznaczać przejęcia władzy, chociaż gdy w latach 2005-2007 Pluton tworzył opozycję do Słońca, Jarosław Kaczyński stanął na czele rządu. Sytuacja może się powtórzyć, ponieważ prezes PiS jeszcze nigdy nie był tak zdeterminowany jak obecnie.