Czy Jarosław Kaczyński jest religijny? (O Punkcie Wiary w astrologii tradycyjnej)

Astrologia średniowieczna wyróżnia kilka głównych punktów arabskich, które odgrywają kluczową rolę w analizie horoskopu. Obok lunarnego Punktu Szczęścia i solarnego Punktu Ducha, istotne są Punkt Hylegu, zwany także korzeniem życia (Radix Vitae), oraz kojarzony z domem dziewiątym Punkt Wiary (pars fidei, pars religionis).

Punkt Wiary wyznacza się w horoskopie natalnym w celu oceny stosunku do religii i religijności urodzonego, ale może mieć on też do czynienia z szeroko rozumianą duchowością. Punkt Wiary w horoskopie dziennym oblicza się według formuły: ASC + Merkury – Księżyc, w horoskopie nocnym odwrotnie: ASC + Księżyc – Merkury. Dzieje się tak dlatego, że Księżyc ma związek z psychicznością i życiem wewnętrznym, natomiast Merkury z uczeniem się oraz z wszelkiego rodzaju koncepcjami i doktrynami.

Zastosowanie i interpretacja Punktu Wiary
Guido Bonatti (XIII w.) stwierdza, że o religijności (duchowości) urodzonego możemy mówić wtedy, gdy:

 1. Punkt Wiary i jego władca są w domu pierwszym;
 2. Punkt Wiary tworzy aspekt z władcą ascendentu;
 3. Punkt Wiary jest w aspekcie z almutenem horoskopu;
 4. Punkt Wiary pozostaje w aspekcie z przynajmniej jednym ze swoich dyspozytorów (tj. władcą domicylu, egzaltacji, troistości, term lub dekanatu).

Jeżeli żadne z powyższych kryteriów nie zostanie spełnione (albo Punkt Wiary będzie osłabiony), mamy do czynienia z brakiem religijności lub wprost z ateizmem.

Weźmy przykłady z Bazy horoskopów PTA. Ksiądz Jan Twardowski, który z religijności uczynił swoją powinność, miał Punkt Wiary (8° 55´ Ryb) w domu szóstym w sekstylu do władcy ascendentu (Wenus), w trygonie do almutenu horoskopu (Saturn), a także w aspekcie do swoich dyspozytorów: do Wenus – władcy wywyższenia i term, do Marsa – jednego z władców troistości oraz do Saturna – władcy dekanatu. Tak więc w tym przypadku niemal wszystkie powyższe punkty zostały spełnione.

Z kolei Wisława Szymborska miała w swoim horoskopie Punkt Wiary w 29° 01´ Wodnika. Nie tworzy on aspektu z władcą ascendentu, Marsem; nie tworzy aspektu z almutenem horoskopu, czyli z Księżycem (nie możemy uznać koniunkcji przez znaki, bo to nie planety), nie tworzy również aspektów z żadnym z władców troistości, term ani oblicza. Nic dziwnego, że Szymborska otwarcie deklarowała swój ateizm.

Czy Jarosław Kaczyński jest religijny?
Prezes Prawa i Sprawiedliwości, który manifestuje swoje przywiązanie do religijności i tradycji katolickiej, zwłaszcza tej reprezentowanej przez środowisko Radia Maryja, ma w swoim horoskopie Jowisza, władcę IX domu, w domu dziesiątym, co mogłoby być pewną przesłanką na jego bogobojność, oraz Księżyc w znaku Ryb mający do czynienia z mistycznym bądź duchowym postrzeganiem siebie i innych. To jednak za mało, by móc kwestię jego religijności konkluzywnie ocenić. Warto więc spojrzeć na Punkt Wiary i zinterpretować go zgodnie z założeniami Bonattiego.
Jaroslaw Kaczynski (kwadrat)
W horoskopie Jarosława Kaczyńskiego Punkt Wiary znajduje się w dziesiątym domu w 20° 33´ Wodnika, co może wskazywać na łatwość publicznego manifestowania swojej religijności. Punkt ten jednak nie tworzy aspektu zarówno do władcy ascendentu, jak i do almutenu horoskopu, którym jest w tym przypadku Wenus. Co więcej, Wenus znajduje się w Raku, gdzie dyspozytor Punktu Wiary, Saturn, jest źle przyjmowany (Saturn w tym znaku jest w detrymencie). Ponadto, Punkt Wiary nie jest aspektowany przez żadnego ze swoich dyspozytorów, którymi są: Saturn (domicyl), Saturn, Merkury i Jowisz (troistość), Mars (termy) oraz Księżyc (dekanat). A to oznacza, że Kaczyński bardziej by się skłaniał ku ateizmowi niż ku pobożności. Tym niemniej Punkt Wiary aspektowany jest przez Słońce (trygon), które wprawdzie nie jest tutaj żadnym dyspozytorem tego punktu, ale aspekt ten powinien zwrócić naszą uwagę.

Bonatus stwierdza bowiem, że powiązania Punktu Wiary ze Słońcem wskazuje na fasadową religijność i wybiórcze traktowanie prawd wiary. Można zatem uznać, że gdyby Guido Bonatti interpretował horoskop prezesa Prawa i Sprawiedliwości, uznałby zapewne, iż polityk ten wcale nie jest taki religijny, za jakiego ma go część społeczeństwa. Jego bogobojność jest bowiem fasadowa, związana z utrzymaniem władzy i wykorzystywana do kształtowania wizerunku politycznego (dom dziesiąty), a nie wyrażania głębokich czy autentycznych uczuć religijnych.

Punkt Wiary w aspektach z planetami
Dla Bonattiego istotne są również aspekty, a zwłaszcza koniunkcje Punktu Wiary (PW) z planetami, dzięki którym da się wyodrębnić kilka postaw i typów przeżywania religijności:

 • PW z Saturnem (omnipotencja) – urodzony czuje się bardziej święty niż Bóg;
 • PW z Jowiszem (rytualizm) – urodzony staje się duchownym, biskupem, jest zaangażowany w rytuały i rozważania teologiczne;
 • PW z Marsem (krytyka religii) – urodzony ma krytyczny stosunek do religijności, czasami wrogi, wszczyna spory religijne;
 • PW ze Słońcem (religijność fasadowa) – urodzony publicznie afiszuje się ze swoją religijnością, lubi hojność, filantropię, akcje społeczne, u podstaw brakuje jednak głębi w pojmowaniu doktryny, ponieważ rozumie on religię na swój własny sposób, tym niemniej osoby takie mogą zostać postaciami publicznymi;
 • PW z Wenus (np. kult bogini lub Matki Boskiej) – urodzony przyłącza się do kultów i sekt związanych z kobietami, w których kobiety są preferowane i odgrywają w nich znaczącą rolę;
 • PW z Merkurym (teologia) – urodzony preferuje naukowe podejście do spraw wiary;
 • PW z Księżycem (magia) – urodzony zaangażowany jest w sprawy czarów, nekromancji, nigromancji, wróżenia.

Więcej informacji na temat punktów arabskich zob.: Karl B. Pracht, „Punkty arabskie”, przeł. E. Wojtyś, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, t. I, Warszawa 2013, a także w mojej przedmowie oraz w posłowiu do tej książki: „Punkty arabskie w tradycji astrologicznej” i „Punkty arabskie według Albumasara”.

7211744496_a94cd43bf1_z

22 thoughts on “Czy Jarosław Kaczyński jest religijny? (O Punkcie Wiary w astrologii tradycyjnej)

 1. Być może tak jest, ale dlaczego pan Piotrowski bierze na warsztat Kaczyńskiego a nie choćby pana Donalda Tuska, który w trakcie swych rządów, po wielu latach trwania swego związku, wziął ślub kościelny. Pani Hanna Gronkiewicz Waltz nawiedzona w Duchu św. też byłaby wdzięcznym tematem astrologicznych rozważań mistrza na temat Punktu Wiary i religijności.

  • Ty anonimie (8.43) – także kimasz się w ten niby to „Punkt Wiary” bo inaczej skąd byłby obecny w twoim pomyślunku… Ten „Pik Wiary” działa na ciebie jak polot na wylocie w minimum, co widać w twoim wpisie.
   Wyprowadź się do UE i zrób sobie falę uderzeniową w kasę (jak potrafisz) to ci przejdzie zawiść do wszystkiego dookoła. Z nudów zawsze tez możesz pozytywnie zanalizować a rytmie astro, Ducha Świętego w sobie i ocenić czy odszedł czy jeszcze nie.

  • A Panu Piotrowskiem chciało się zanalizować Horoskop Kaczynskiego – ma takie prawo wobec osoby publiczne!

   Dlacego zawsze pytacie o tę 'inną opcję’ polityczną gdy ktoś…coś o…wiadomo KIM mówi,pisze,stwierdza…lub – zarzuca…?

 2. Papież Jan XXIII ( dane z Astrodatabank ) ma Punkt Wiary ( PW) w 29,51 znaku Wagi, w 9 domu ( wg Alcabitiusa). Almuten ascendentu, hylegialny i horoskopu ( wg ibn Ezry) to Saturn w 7,06 znaku Byka. Wenus ( 12,20 Skorpiona ) jako władca domicylu, Saturn ( egzaltacja). Merkury ( 13,27 Skorpiona), Jowisz ( 19,32 Byka) jako władcy troistości, Mars ( 15,07 Raka) władca term, ani Jowisz ( władca dekanatu) nie tworzą aspektu z PW. Księżyc ( 22,02 Koziorożca ) nie jest żadnym dyspozytorem, a jedynie z nim PW tworzy kwadraturę, ale orba przekracza 5 stopni. Proces beatyfikacyjny zapoczątkowano 19 października 1967, a 3 września 2000 ogłoszono beatyfikację. Odrzucając argument, że papież angażował się w sprawy czarów, jak i tezę o braku religijności, pozostaje przyjąć, że nie zrozumiałem reguł obliczania i interpretacji PW. Klasyfikacja AA w Astrodatabank raczej wyklucza błąd.

  • Dziękuję za komentarz i interesujący przykład. Rzeczywiście wychodzi na to, jakby Jan XXIII był nie tylko bezbożnikiem, lecz także parał się magią.

   Proszę jednak zwrócić uwagę, że Punkt Wiary jest w jego horoskopie 29° 52´ Wagi. Brakuje zatem jedynie 8 minut kątowych, aby przesunął się do Skorpiona. A będąc w tym znaku utworzyłby opozycję z Saturnem – władcą ascendentu i almutenem horoskopu, a to wystarczy, by wskazywał na religijność. Żeby Punkt Wiary był – powiedzmy – 0° 06´ Skorpiona, wystarczyłoby przesunąć ascendent o 15´ do przodu, czyli z 8° 27´ do 8° 42´ Koziorożca, czyli de facto dodać do czasu urodzenia jedną minutę zegarową! To niewiele, zważywszy na fakt, że podana godzina urodzenia Jana XXIII 10:15 zapisana jest w czasie słonecznym, a do tego w drugiej połowie XIX wieku, kiedy człowiek nie miał dostępu do precyzyjnych zegarów. Można zatem uznać, że Jan XXIII urodził się nie o godz. 10:15, lecz o minutę później.

   Bardziej reprezentatywny przykład stanowi horoskop Pawła VI. Tutaj Punkt Wiary wypada w domu pierwszym, w 20° 02´ Raka i jest w sekstylu do Jowisza, władcy term i egzaltacji Raka.

   Podobny przykład to Benedykt XVI, który ma w swoim horoskopie Punkt Wiary w 4° 57´ Wagi i znajduje się on w termach i w znaku egzaltacji Saturna, z którym tworzy dość ścisły sekstyl.

   Jeszcze raz dziękuję za komentarz i za rektyfikację horoskopu Jana XXIII 🙂

 3. Wychodzi na to wg ciebie, że cała ta beatyfikacja jest do niczego, w ogóle nie bierze pod uwagę czegoś co nazywa się wiarą w niebo byle jak.

 4. Panie Piotrze – WIĘCEJ — CZĘŚCIEJ — tyle się dzieje, że chętnie przeczytałbym (i chyba nie jestem odosobniony) więcej analiz polityków i wydarzeń!
  Pozdrawiam.

 5. Czy skusiłby się Pan na propozycję by na nowo zinterpretować kosmogramy, Donalda Tuska (czy zachowa urząd w UE) Jarosława Kaczyńskiego, partii PiSu, PO i Nowoczesnej?
  Chodziasz KOD też ciekawie się wzmocnił i rozwija.
  Jako że wiedza o przyszłości jest też oparta na rozumieniu teraźniejszości. Takie ponowne analizy autorskie byłyby bardzo ciekawe!

  • Ciekawsza by była data śmierci.Czytałem w książce że typy lekceważyli i naśmiewali się z astrologów a oni w zamian przewidzieli ich datę śmierci.Gdyby dało się to solidnie dopracować można by poinformować przyszłego nieboszczyka i przy okazji dołożyć reklamę trumny z baltony w której wiadomo że się wygląda jak żywy.

 6. Wiara katolicka i religijność przejawia się w dość zasadniczy sposob tj.modlitwa codzienna, uczestnictwo we mszach św.,przyjmowanie komunii,postem i jałmużna,uczestnictwem w naukach np.rekolekcjach,przyjmowaniem sakramentów i wyznawaniem wiary.Sa to zachowania bardzo osobiste i osobiscie przezywane.Nie można wymagać aby polityk leżał krzyżem przed ołtarzem na Jasnej Gorze albo w innym świętym miejscu bo to byłoby w dzisiejszych czasach wątpliwe okazywanie wiary.
  Z racji pozycji społecznej p.Kaczynskiego jest On człowiekiem religijnym w granicach właściwych człowiekowi swieckiemu, nie jest duchownym wiec zestawianie Jego horoskopu z horoskopami namiestników Kościoła wydaje się nieadekwatne a nawet niestosowne…pzdr

 7. Oczywiście nawet jak Pan Jarosław wsiądzie do tramwaju to też to będzie coś niezwykłego. Nie wypada też mówić o tym, że ten przetłuszczony tramwaj jest niewłaściwy tylko trzeba pokochać ten tramwaj mimo wszystko.

 8. Pani Doroto ja nie zauważyłem żeby przyrównywano tu wiarę Pana Jarosława do wiary namiestników kościelnych. Tylko się stwierdza gdzie komu jest bliżej w jego tym tzw. Punkcie Wiary. Panią obraża nawet sama notka na ten temat, po prostu nie mieści się w Pani głowie, że święty może jadać buraczki na obiad.

 9. ” Nie tworzy on aspektu z władcą ascendentu, Marsem; nie tworzy aspektu z almutenem horoskopu, czyli z Księżycem (nie możemy uznać koniunkcji przez znaki, bo to nie planety), nie tworzy również aspektów z żadnym z władców troistości, term ani oblicza. Nic dziwnego, że Szymborska otwarcie deklarowała swój ateizm.”
  Wypadałoby sobie przypomnieć że są 3 przypadki dotyczące wiary i poglądów na jakiś temat!Przynajmniej z grubsza.

  PW z Księżycem (magia) – urodzony zaangażowany jest w sprawy czarów, nekromancji, nigromancji, wróżenia.”
  Mam rozumieć praktycznie że ma wskrzeszać zombich.To by było ciekawe.
  No i jak się sprawdza ten punkt wiary?

 10. Ciekawe czy ja jestem religijna czy nie. 03.02.1983 21.35 Beuthen 😉 a może jestem psycholożką a może astrolożką. I ciekawe jaki jest moj najciekawszy obecnie tranzyt.Może Jowisz na ascendencie sprawia że tyję, a może Neptun na Marsie powoduje silne poczucie determinizmu….

 11. Ale pełno tych politykierów spod końca znaku bliźniąt.A ściślej około 24 stopnia.Kaczory,Lepper,Komorowski i poza Polską Trump.Do tego co śmieszniejsze ma teraz towarzystwo opozycję Saturna do Słońca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *