„Introductorium astronomiae” Michała Falkenera wkrótce po polsku!

Właśnie skończyłem zasadniczą część pracy redakcyjnej nad edycją krytyczną dzieła polskiego uczonego Michała Falkenera z Wrocławia „Introductorium astronomiae” z 1506 roku (wbrew temu, co sugeruje tytuł, dotyczy ono astrologii, nie astronomii), które opatrzyłem licznymi objaśnieniami, podsumowaniem i tabelarycznym streszczeniem czternastu rozdziałów. Dzieło to w przekładzie dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej i w naszym wspólnym opracowaniu ukaże się (wraz z oryginalnym tekstem łacińskim) jako VI tom Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Dodam, że to pierwszy kompletny przekład polski starodruku astrologicznego!

Praca ta to przykład wczesnorenesansowego podręcznika astrologiae naturalis (astrologii przyrodniczej), który obok bogatej części teoretycznej (mało znanej współczesnym astrologom) obejmuje unikatowy materiał dotyczący praktycznych wskazań z zakresu astrologii medycznej, pogodowej, rolniczej oraz lunarnej astrologii elekcyjnej. Więcej o tym traktacie powiemy na IV Konferencji PTA (18-19.10.2014) i mam nadzieję, że do tego czasu zdążymy naszą książkę opublikować. Póki co praca została przesłana do recenzji naukowej.

Okladka Introductorium99

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *