Sens i znaczenie astrologii horarnej

Poniżej przedstawiam fragmenty wykładu Podstawy astrologii horarnej, który wygłosiłem rok temu na I Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego. Zapis tego referatu pod tytułem Astrologia horarna: wróżbiarstwo czy synchroniczność ukazał się następnie w trzecim numerze kwartalnika „Trygon”. Z poprawioną  uzupełnioną i pełną wersją tego tekstu wraz z przypisami i odnośnikami oraz opatrzoną nowym, bardziej adekwatnym tytułem można się zapoznać TU albo pobrać STĄD (plik pdf 0,4 MB).

—————

Sens i znaczenie astrologii horarnej

(fragmenty)

Słowo „horarna” pochodzi od łacińskiego przymiotnika horarius (‘godzinowy’) utworzonego od rzeczownika horarium, który można przetłumaczyć jako ‘wykaz godzin’ (bo po łacinie hora to ‘godzina’) albo ‘rozkład dnia’, względnie ‘godzinowy plan zajęć’. Swoistym horarium mogły być tablice, z których niegdyś odczytywano tzw. godzinę planetarną bądź znak ascendentu ściśle powiązany z konkretną godziną. Astrologię horarną nazywa się więc także astrologią godzinową albo pytaniową, gdyż istotą jest tu pytanie zadane w określonej godzinie.

[…]

Analizując horoskop natalny nie odpowiemy rozstrzygająco na tak konkretne pytanie, jak na przykład: „Czy w najbliższym czasie zajdę w ciążę?”. Możemy wprawdzie wziąć pod uwagę Księżyc, Ceres, czwarty i piąty dom, tranzyty, progresje, dyrekcje, solariusz, odpowiednie punkty arabskie i inne techniki predykcyjne, ale konkretnej odpowiedzi nie otrzymamy. Możemy nawet obliczyć cykl Jonasa, wyznaczając astrologicznie optymalny moment na poczęcie dziecka. Jednak w dalszym ciągu nie będziemy mieli pewności, czy ostatecznie dojdzie do zapłodnienia i w efekcie do przyjścia na świat oczekiwanego dziecka, czy też nie. Astrologia psychologiczno-humanistyczna, koncentrująca się na potencjałach, nie ma zresztą nawet takich ambicji, aby rozstrzygać o tego typu sprawach. A przecież urodzenie dziecka to niesłychanie ważny moment zarówno w życiu kobiety, jak i mężczyzny, skutkujący kompletną reorganizacją życia całej rodziny. Musi więc to być w taki czy inny sposób widoczne w horoskopie natalnym, i to bardzo wyraźnie. Zwykle daje się to wychwycić, ale astrolog rozumiejący horoskop jako mapę psyche nie dysponuje żadną niezawodną regułą pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy taki fakt będzie miał miejsce, czy też nie. Gdyby jednak posłużył się horoskopem horarnym, odpowiedź byłaby jednoznaczna lub przynajmniej wysoce prawdopodobna. Tyle tylko, że wtedy musiałby postawić horoskop nie osobie pytającej, ale momentowi, w którym zostało zadane pytanie. Innymi słowy, musiałby sporządzić horoskop pytania.

[…]

O tym, jak interpretować horoskop dla tego typu pytania, w literaturze przedmiotu znajdziemy wiele wskazówek. Pisał o tym chociażby siedemnastowieczny astrolog John Gadbury, uczeń Williama Lilly’ego. W jego dziele The Doctrine of Horary Questions z 1658 roku czytamy, że jeżeli władca ascendentu i Księżyc tworzą pomyślne aspekty do władcy piątego domu, pytający będzie miał dzieci. Ale jeżeli Saturn, Mars albo południowy węzeł Księżyca stoją w domu piątym lub uszkadzają władcę piątego domu, względnie tworzą kwadraturę do wierzchołka tego domu, wówczas odpowiedź będzie przecząca.

[…]

Systematyzując podstawy, reguły i zasady obowiązujące na gruncie astrologii natalnej, Grecy wypracowali również absolutnie unikatowy model tak zwanej astrologii katarchicznej. Posługując się tą samą konstrukcją teoretyczną można było postawić horoskop nie tylko na moment narodzin, lecz także na początek dowolnego zdarzenia lub przedsięwzięcia, którego szczególnym przypadkiem był albo moment spotkania klienta z astrologiem, kiedy stawiano tzw. horoskop konsultacyjny, albo moment zadania konkretnego pytania. Zresztą przypuszcza się, że Grecy nie odróżniali jednoznacznie horoskopu konsultacyjnego od horarnego.

 

Pierwszy znany traktat antyczny, który podejmował zagadnienia astrologii katarchicznej, napisany został przez pochodzącego z I wieku n.e. Doroteusza z Sydonu. Wprawdzie nie ma tu miejsca, aby referować zawartość tego poematu, ale warto podkreślić, że Doroteusz bardzo dokładnie omawia na przykład rolę ascendentu, Księżyca i ich wzajemnych aspektów, rozważa także kwestie domów, znaków, granic i dodekatemorii. Obok tego podaje przykłady, jak interpretować horoskopy godzinowe (katarchiczne) w zależności od rodzaju zadanego pytania. Mowa jest tu więc o sprawach małżeńskich, kupnie i sprzedaży, podróżach, zagubionych lub skradzionych przedmiotach. W piątej księdze pisze na przykład: „Jeśli chcesz wiedzieć, czy żona wróci do męża, zanotuj godzinę i spójrz na pozycję Wenus. Retrogradująca Wenus wskaże na rychły powrót żony do domu”. Tego typu wskazówek znajdziemy w tym dziele dużo więcej.

Astrologii katarchicznej wiele miejsca poświęcili również Wiettiusz Walens, Julian z Laodycei, Hefajstos z Teb, Antiochus z Aten, czy Retoriusz. Wszyscy zgadzali się co do tego, że w horoskopie pytaniowym kluczową rolę odgrywają zwykle władcy planetarni ascendentu, Księżyca i Punktu Szczęścia (Fortunae). Tym niemniej inni astrolodzy, jak Paweł z Aleksandrii, a nawet Klaudiusz Ptolemeusz czy Firmicus Maternus w ogóle się tym tematem nie zajmowali ani nie wspominali o nim w swoich pismach.  W związku z tym niektórzy badacze tego zagadnienia uważają, że tak naprawdę to dopiero arabowie stworzyli, rozwinęli i udoskonalili system astrologii pytaniowej. Świadczą o tym pisma takich autorów, jak Mashaallah, Haly Abenragel, Al Biruni, Abraham Ibn Ezra czy Sahl Ibn Bishr.

[…]

Astrologia horarna była bardzo popularna zarówno w średniowieczu, jak i w wiekach późniejszych. Składał się na to szereg przyczyn. Jedna z nich była dość prozaiczna: ludzie przeważnie nie znali swojej daty urodzenia, nie mówiąc już o godzinie. Nie można było więc sporządzić dla nich horoskopu natalnego, ale dla horarnego nie stanowiło to najmniejszej przeszkody. Poza tym ludzie nie potrzebowali wówczas astrologii do zgłębiania własnej natury czy poszerzania samoświadomości, lecz do rozwiązywania najrozmaitszych trapiących ich problemów. Szeroki przekrój tych zagadnień znajdziemy na przykład w pismach Williama Lilly’ego. Ten niekwestionowany mistrz astrologii horarnej w szczytowym okresie swojej popularności sporządzał średnio sześć horoskopów pytaniowych dziennie. W monumentalnym dziele Christian Astrology z 1647 roku opisuje nie tylko kilkadziesiąt przykładowych horoskopów, lecz także szczegółowo omawia wszystkie reguły i zasady, którymi należy się posługiwać interpretując horoskop w zależności od sprawy, jaką chcemy rozstrzygnąć.

[…]

To, że wielkie cykle kosmiczne mają swoje odzwierciedlenie w światowych wydarzeniach lub w czymś, co można by nazwać globalnym mitem świata, dla żadnego astrologa nie jest niczym zaskakującym, bo przecież jego praca polega właśnie na tym, by wyłuskać z poszczególnych konfiguracji planetarnych te, które mogą wskazywać na nowe światowe trendy. Nie trzeba być specjalistą od astrologii mundalnej, żeby zdawać sobie sprawę, że na przykład horoskopy Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy czy amerykańskiej giełdy mogą okazać się kluczowe w formułowaniu globalnych prognoz gospodarczych. Na takiej samej zasadzie sprawdzają się horoskopy horarne, tyle że mają one zastosowanie wyłącznie w mikroświecie codziennych trosk i pytań stawianych przez każdego z nas.

Niektórym może wydać się dziwne to, że w sobotę o 15:35 dzwoni do astrologa roztrzęsiony klient, który nie może znaleźć ważnych dokumentów i pyta, gdzie się one podziały. Astrolog odruchowo sporządza horoskop pytania, po kilku minutach oddzwania i mówi: „Proszę szukać dokumentów w południowo-wschodniej części mieszkania blisko podłogi”, po czym klient faktycznie je tam znajduje. Jak to możliwe?

Istota nauk astrologicznych sprowadza się do twierdzenia, że początek jakiegokolwiek wydarzenia, czy to będą narodziny, objęcie urzędu, założenie firmy, spotkanie, podpisanie ważnej umowy, determinuje dalszy przebieg sytuacji albo mówi o wewnętrznej konstytucji nowonarodzonego człowieka. Analogicznie sprawa wygląda dla tak nienamacalnych bytów, jakimi są myśli, wątpliwości i pytania. Bez względu na to, czy rozpatrujemy horoskop mundalny, natalny czy horarny, to zawsze mamy do czynienia z niepowtarzalnym momentem, chwilą, ekspresją jakości czasu. Horoskop to przecież nic innego jak właśnie zapis owej niepowtarzalnej chwili. Horoskop pytania nie jest bardziej deterministyczny niż na przykład horoskop ingresu Plutona do Koziorożca. Horoskop horarny odzwierciedla raczej stan umysłu pytającego, bo tak naprawdę to umysł „wybiera” ten szczególny moment, w którym sformułowane zostaje pytanie, podobnie jak dziecko „wybiera” właściwy dla siebie moment porodu. Astrologia horarna nie jest więc gwiezdnym wróżbiarstwem. To raczej spotkanie z czymś, co Grecy określali mianem kairos – przełomowy czas decyzji, wyznaczający najbardziej brzemienne w znaczenie chwile życia.

Patrząc na tę kwestię z jeszcze innej strony, możemy zauważyć, że mamy tu do czynienia z wyjątkowym wariantem paralelizmu, jaki zachodzi pomiędzy zdarzeniem psychicznym (myśl, pytanie) a zdarzeniem fizycznym (układ planet). Carl Gustav Jung, który sam zajmował się astrologią (choć nie horarną), tłumaczy ów paralelizm prawidłowościami natury irracjonalnej, które determinowane są przez procesy archetypowe dokonujące się w nieświadomości zbiorowej. Nazywa to synchronicznością, „znaczącymi koincydencjami” lub „związkami nieprzyczynowymi”. Są to wszystkie tego typu zdarzenia, które nie są powiązane związkiem przyczynowo-skutkowym i nie są zwykłymi przypadkami, jakkolwiek z punktu widzenia psychologii nieświadomości łączy je jakiś nietrwały związek zwany sensem lub jednorodnością. Jungowi nie chodzi jednak o zwykłą zbieżność czy też seryjność zjawisk fizycznych, lecz o odpowiedniość stanu psychicznego i stanu fizycznego. Inaczej mówiąc, synchroniczność byłaby zasadą wyjaśniającą związek, jaki wydaje się zachodzić pomiędzy rzeczywistością psychiczną i fizyczną. A to ostatecznie prowadzi do takiego modelu świata, w którym umysł i materia stanowią dwie strony tego samego medalu.  Innymi słowy, człowiek nigdy nie zadaje ważnego dla siebie pytania w jakimś przypadkowym momencie. Zawsze chodzić tu będzie o jakieś szczególne poruszenie umysłu, w którym dusza łączy się ze Kosmosem.

 

 

12 thoughts on “Sens i znaczenie astrologii horarnej

  1. Astrologia zapewnia tylko warunki konieczne/sprzyjające do czegoś, bardzo rzadko są one tez warunki dostateczne. Dodatkowe rzeczy których trzeba brać pod uwagę to skupiska energii negatywnej istniejącej lub na bieżąco tworzonej na powierzchni ziemi, które dosłownie mogą przerosnąć w dowolnym kataklizmem lub żywiołem. Tego akurat ludzi nie potrafią mierzyć i uwzględniać. Nie wiemy niestety czego odczuwali, o czym myśleli i o czym mówili ludzie w samolotu, lecz nawet jedna myśl ludzka wytarci żeby wejść w rezonans z podobnym zgromadzeniem energii negatywnej i ściągnąć je na siebie. Okolica lądowania zdaje się zawiera właśnie takie pole historyczne.Bądźmy zawsze świadomy i pozytywny, kontrolujmy swoje myśli, uczucia i uczynki – taki to morał z tej historii.Amen.

  2. Mam pytanko bo nie do końca rozumię co jak i czego dotyczy.Czy np. jak wybieram się na wycieczkę to horoskop na czas wyjścia z mieszkania dotyczy-przykładowo:czasu dojścia do stacji,czasu dojścia i dojazdu do miejsca lub miasta docelowego,całej wycieczki?Np. jakbym jechał do domku do Przemyśla to bym miał liczyć samo dojście do stacji,dojazd pociągiem do Przemyśla,przybycie do tego domku,całość podróży łącznie z powrotem.I czy mają znaczenie korelacje tego horoskopu z moim-poza oczywiście samym rozpoczeciem podroży.

    • To jest pytanie z zakresu nie tyle astrologii horarnej, co elekcyjnej. Początek podróży wyznacza wyjście z domu. W momencie, gdy zamyka Pan drzwi swojego domu, rozpoczyna Pan podróż. Horoskop postawiony na ten moment jest horoskopem podróży. W zależności od tego, czy jet to podróż krajowa, czy zagraniczna, bierze się pod uwagę inne sygnifikatory: odpowiednio 3 dom i dom 9. Oprócz tego ważne jest w tym horoskopie położenie Księżyca oraz Merkurego. Taki horoskop porównuje się następnie z horoskopem urodzeniowym. Chodzi o to, by natalni władcy domu trzeciego (bądź dziewiątego) byli dobrze aspektowani (głównie przez tranzyty). Czy to jest zrozumiałe?

      • Są tu”drobne” nieścisłości.Jeżeli 1 dniowa podroż zagraniczna jest dla mnie osiągalna np. rowerem bez dużego zmęczenia(niecałe 100 km) to np. do Warszawy 1 dniowa praktycznie nierealna(nawet dla mistrzów na taką odległość) więc czy 9 dom ma oznaczać dalekie podróże czy zagraniczne czy jak bo dla mnie do Warszawy jest ponad 10 razy dłuższa niż najkrótsza zagraniczna.Dla niektórych podróż zagraniczna może być jednoznaczna z półkilometrowym spacerkiem.

  3. Piotrze, piękny artykuł, wielkie gratulacje za erudycję, świetny styl, mądre i głębokie zakończenie. Dziwię się, że dyskutanci odnieśli się do niego tak niemerytorycznie i powierzchownie, no i jakby jeszcze nie wiedzieli, że synchroniczność wydarzeń odbywających się „na niebie i na ziemi” w astrologii działa i ją potwierdza. A zatem do dzieła – praktykujmy i tę dziedzinę astrologii – i właśnie w tej chwili (g 15:50, dn 20 maja 2010, W-wa) przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zadać pytanie: „Kto wygra wybory na prezydenta RP”, a może raczej: „Czy wygra pan JKacz?” Sama jestem b ciekawa tego hor. hor.!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *