Wstępna analiza horoskopu – ujęcie tradycyjne

Horoskop Agnieszki Chylińskiej, wyrazistej wokalistki rockowej i osobowości telewizyjnej, który niedawno znalazł się w zbiorach Bazy horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, jest wdzięcznym materiałem badawczym nie tylko dla astrologa pracującego z technikami współczesnymi (bo z pewnością Uran na ascendencie w kwadraturze do Marsa szczególnie przykuje jego uwagę), lecz także stanowić może lekcję poglądową zastosowania przynajmniej niektórych technik i podejścia astrologii tradycyjnej.

Korekta ascendentu
Pierwszym krokiem, który należy podjąć, zabierając się do analizy horoskopu, jest próba uściślenia albo skorygowania stopnia ascendentu. Istnieje wiele reguł, które pomagały dawnym astrologom uporać się z tą kwestią. Jedną z nich jest animodar, a więc właściwa miara, który opiera się na władcach troistości przedurodzeniowej syzygii (dokładną procedurę opisałem w książce Reguły astrologii tradycyjnej, Białystok 2011).

W przypadku horoskopu Chylińskiej syzygia znajduje się w 23° 10´ Skorpiona, dlatego władcami troistości są tu Wenus, Mars i Księżyc, położone natalnie w 26, 5 i 4 stopniu. Ptolemeusz w Tetrabiblos instruuje, że wartość stopnia ascendentu powinna być zgodna z władcą dominującym syzygii. Widzimy, że ascendent znajduje się w 0° 27´ Skorpiona, co oznacza, że można by go przesunąć bliżej stopnia Księżyca (3° 14´), lecz orba 3° w zupełności wystarczy, by uznać, że horoskop jest prawidłowo skorygowany.

Zresztą można się o tym przekonać, odwołując się do techniki monomoirii Pawła Aleksandryjskiego. W horoskopie dziennym trzecim stopniem Bliźniąt, gdzie znajduje się Słońce, rządzi Wenus, która rządzi także pierwszym stopniem Skorpiona, gdzie znajduje się ascendent. Horoskopu zatem nie ma potrzeby rektyfikować.

Hyleg i alkokoden
Kolejną sprawą jest ustalenie hylegu i alkokodenu, które pozwolą oszacować długość życia, a nawet liczbę lat. Hylegiem nie jest tu Słońce, ponieważ znajduje się na wierzchołku domu VIII; nie jest nim także Księżyc, ponieważ przebywa na wierzchołku domu upadającego. Księżyc jest malejący, zatem w następnej kolejności należy rozważyć Punkt Szczęścia. Punkt ten znajduje się w domu dziesiątym i tworzy sekstyl (poza znakami, ale w obrębie orby planet) z jednym ze swoich dyspozytorów, czyli z Merkurym, którego można wyznaczyć na alkokoden. Merkury w domu narożnym daje 76 lat, a jego koniunkcja z Wenus powiększa tę liczbę o 8 lat i 45 miesięcy. Agnieszka Chylińska należy zatem do osób długowiecznych.

Temperament
Astrologowie na przestrzenie dziejów wypracowali szereg procedur określania temperamentu. Wiedza na ten temat jest szczególnie istotna w astrologii medycznej (zob. Nicholas Culpeper „Traktat o astrologii medycznej”, przeł. M. Krukowska, Tom V, Biblioteka PTA, Warszawa 2014). Najbardziej znana metoda wyznaczania temperamentu przedstawiona została w Christian Astrology William Lilly’ego (zob. przekł. pol. Kuba Ruszkowski). Polecić można także metodę współczesną Erika van Slootena, którą opisał w swojej książce „Klasyczna interpretacja horoskopu” (przeł. E. Wojtyś, Tom IV, Biblioteka PTA, Warszawa 2013).

W niniejszych rozważaniach oprę się na metodologii wyłożonej przez Johna Gadbury’ego (1627–1704), którą omawiałem ostatnio na zajęciach ze studentami mojej Szkoły Astrologii. Procedura ta bierze pod uwagę następujące parametry:

 1. Znak ascendentu
 2. Władca ascendentu
 3. Planety na ascendencie oraz aspektujące ascendent
 4. Faza Księżyca i planety aspektujące Księżyc
 5. Pora roku
 6. Almuten (władca) horoskopu

Ten ostatni punkt określa się, sumując godności podstawowe wszystkich planet. Nie ma tu miejsca, aby wdawać się w szczegóły. Zasadniczo chodzi o ustalenie dwóch spośród czterech dominujących prajakości. Trzymając się ściśle wskazań Gadbury’ego, otrzymamy przewagę gorącego i suchego, co oznacza, że Agnieszka Chylińska ma temperament choleryczny! Nie musi się to odnosić stricte do klasyfikacji psychologicznych, ale w tym przypadku trudno o lepsze rozstrzygnięcie.

Władca horoskopu
Jak już wspomniałem, Gadbury wyznacza władcę horoskopu, sumując godności podstawowe wszystkich planet. W tym przypadku będzie nim Księżyc, który w horoskopie wokalistki znajduje się w znaku ognistego Barana, tworząc aplikacyjny trygon do Marsa przebywającego w Lwie oraz sekstyl do Słońca w Bliźniętach.

Są jeszcze inne reguły określania władcy horoskopu rozumianego jako almutem figuris, który wyznacza się, sumując godności podstawowe pięciu punktów hylegialnych i dodając do nich godności przypadkowe (położenie planet w domach, fazy planet górnych oraz dzień i godzina planetarna). W tym przypadku władcą horoskopu będzie Mars i Merkury, ale że Merkury znajduje się w domu narożnym (choć w retrogradacji), pierwszeństwo nad władaniem horoskopu trzeba dać jemu.

Sygnifikator zachowania
O tym, jak wyznaczać sygnifikator zachowania, usposobienia albo stylu bycia, który określa głównie zachowanie urodzonego względem ludzi, informuje nas William Lilly. Jeśli nie ma żadnej planety na ascendencie (planety nowożytne się pomija), wówczas bierze się tę, która znajduje się albo w koniunkcji z Księżycem, albo w koniunkcji z Merkurym. Jeśli żadna nie stoi w złączeniu z tymi planetami, przechodzi się do następnych punktów. W tym przypadku w koniunkcji z Merkurym znajduje się Wenus! Ta planeta, jako jedyna w tym horoskopie, jest w domicylu i staje się tym samym dyspozytorem końcowym (ma rozstrzygający głos).

Wenus w Byku w VII domu jako sygnifikator zachowania mogłaby wskazywać na osobę łagodną, czułą, ciepłą, przyjemną, serdeczną, zmysłową itp., gdyby nie jeden drobny szczegół, który diametralnie zmienia znaczenie Wenus w tym horoskopie. Lilly podkreśla, że koniunkcja sygnifikatora zachowania z jedną z gwiazd stałych (wymienia ich 13 plus jeden gwiazdozbiór) w znaczący sposób modyfikuje zachowanie urodzonego. Wenus Agnieszki Chylińskiej znajduje się w ścisłej koniunkcji z Algolem (25° 50´ Byka). O gwieździe tej Lilly, jak większość astrologów, nie miał dobrego zdania. W Christian Astrology czytamy:

(…) urodzony będzie zawzięty i gwałtowny, w związku z czym sprowadzi na siebie nagłą śmierć lub będzie przyczyną nagłej śmierci innych.

O tym, czy Agnieszka Chylińska sprowadzi na siebie nagłą śmierć, należałoby się dowiedzieć, wyznaczając tzw. almuten śmierci, tym niemniej sam fakt, że sygnifikator zachowania leży w koniunkcji z gwiazdą demoniczną, diabelską, podkreślającą brutalność i gwałtowny charakter, dość dobrze koresponduje ze scenicznym wizerunkiem artystki przynajmniej z pierwszego okresu kariery, kiedy była wokalistką O.N.A.

Konkluzja
Mając tak zarysowaną wstępną analizę horoskopu, czyli skorygowany stopień ascendentu, wyznaczony hyleg i alkokoden, określony temperament i władcę horoskopu oraz sygnifikator zachowania, można przejść do interpretacji bardziej szczegółowych zagadnień, do których przy innej okazji pewnie jeszcze wrócę na blogu.

3 thoughts on “Wstępna analiza horoskopu – ujęcie tradycyjne

 1. Witam
  Poniższy cytat:
  „(…) urodzony będzie zawzięty i gwałtowny, w związku z czym sprowadzi na siebie nagłą śmierć lub będzie przyczyną nagłej śmierci innych.”
  nie ma odpowiednika w oryginale W.Lilliego.

  Pozdrawiam
  B.

 2. Osobiście żałuję, że nie komentuje Pan bieżących wydarzeń to było bardzo zajmujące – dawało wrażanie spojrzenia z trzeciej strony :).
  W gorącej atmosferze z antagonizowanych stron pański komentarz był zawsze bardzo ciekawy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *