Artykuł: NŚ 1/2007

W najnowszym, styczniowym numerze „Nieznanego Świata” ukazał się mój artykuł pt. Niebo nad Betlejem. Tekst dotyczy astronomiczno-astrologicznych spekulacji na temat fenomenu Gwiazdy Betlejemskiej.