Albumasar po polsku: „Ysagoga minor” i „Flores astrologie”

Pod koniec 2020 roku ukazała się moja najnowsza książka, którą napisałem wspólnie z prof. Sylwią Zimnicką z UJK. To naukowa monografia poświęcona Albumasarowi i jego pierwszemu przetłumaczonemu z arabskiego na łacinę traktatowi astrologicznemu, jaki pojawił się w średniowiecznej Europie już w 1120 roku.

Utwór znany jako „Ysagoga minor”, czyli „Mniejsze wprowadzenie do astrologii”, stanowi skróconą wersję słynnego Wielkiego wprowadzenia tego znakomitego autora. W książce, obok sylwetki perskiego uczonego i jego ogromnego dorobku astrologicznego, przedstawiamy analizę treści zawartych w tym dziele, na które składa się siedem wykładów wtajemniczających czytelnika w kolejne meandry wiedzy astrologicznej. Przywoływane w tym traktacie doktryny omawiamy w odniesieniu zarówno do innych autorów arabskiego kręgu kulturowego, jak i źródeł antycznych. Prezentujemy także oryginalną wersję łacińską „Ysagogi minor” (w tłumaczeniu Adelarda z Bath) oraz nasz przekład polski utworu, wraz z niezbędnymi objaśnieniami i odwołaniami. Całość wieńczy słownik pojęć astrologicznych występujących w Ysagodze, a także obszerna bibliografia.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dostępna jest w księgarni akademickiej.

Poniżej wykład online, który prowadziłem z prof. Sylwią Zimnicką 29 grudnia 2020 roku w ramach zimowych wykładów online w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Albumasar i jego „Mniejsze wprowadzenie do astrologii” – prof. S. K.-Zimnicka i dr P. Piotrowski from PolskieTowarzystwoAstrologiczne on Vimeo.

Ponadto, jesienią 2020 roku ukazało się po polsku jedno z najsłynniejszych dzieł Albumasara „Flores astrologie”.

Wydanie krytyczne dzieła, czyli wersję łacińską i przekład polski przygotowała we współpracy ze mną prof. Sylwia Konarska-Zimnicka. Poza wieloma przypisami książkę opatrzyłem także szerokim podsumowaniem, w którym wyjaśniłem wszystkie zagadnienia astrologiczne poruszane przez Albumasara, a także słownikiem terminów astrologicznych pojawiających się w tekście.

„Flores…”, czyli „Kwiatki astrologii” to jedno z najbardziej popularnych dzieł astrologii średniowiecznej, skrócony traktat poświęcony astrologii mundalnej. Mówiąc ściśle chodzi tu o system rocznej prognozy opartej na tzw. horoskopie ingresu.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Można ją nabyć w księgarni uniwersyteckiej.

Poniżej wykład online, który 8 października 2020 roku prowadziłem z prof. Sylwią Zimnicką w ramach jesiennych wykładów online w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Albumasar i jego „Kwiatki astrologii” – wykład prof. Sylwii Konarskiej-Zimnickiej from PolskieTowarzystwoAstrologiczne on Vimeo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *