Wikipedia i św. Izydor

Czy zbiór całej wiedzy, jaką posiadł człowiek, ma swój horoskop? Okazuje się, że tak. Może być nim bowiem horoskop Wikipedii.

Wikipedia powstała 15 stycznia 2001 roku, ale pierwszy wpis nastąpił dzień później, 16 stycznia 2001 roku o godz. 13:08 PST (= 21:08 GMT) w San Diego (tam znajdowały się pierwsze serwery).

Ascendent znajduje się tu w intelektualnym znaku Bliźniąt, który kojarzy się z przyswajaniem i przekazywaniem informacji. Poza tym ascendent okupuje Jowisz – patron wiedzy, pogłębionych studiów i wszelkich projektów edukacyjnych, jak również przedsięwzięć zakrojonych na szeroką skalę. Z kolei władca ascendentu – Merkury – znajduje się w jowiszowym IX domu w znaku Wodnika, który symbolizuje m.in. ideę kolektywizmu wyrażaną chociażby przez globalną sieć, jaką jest Internet. Oprócz tego Merkury tworzy koniunkcję z idealistycznym i bezinteresownym Neptunem oraz z kojarzonym z nowoczesną technologią Uranem. Wszystkie te trzy planety pozostają w złączeniu z MC, również znajdującym się w Wodniku.

Słońce przebywa w dyscyplinującym znaku Koziorożca i – podobnie jak Merkury i Neptun – w IX domu (studia). Tymczasem władca Słońca – Saturn – schował się do Byka (gromadzenie wiedzy) i do XII domu (anonimowi twórcy).

Obok niewątpliwych zalet Wikipedii (największy zbiór wiedzy i informacji w Internecie, niezamierzona konkurencja dla Encyclopedia Britannica), głównym problemem tak pomyślanej encyklopedii (otwartej, wolnej, niedochodowej) jest brak kontroli nad treścią niektórych artykułów, co sprawia, że część informacji jest nierzetelna i mało wiarygodna. Problem ten symbolizować mogą przeszkadzające kwadratury Merkurego z Marsem (nieobiektywne informacje, forsowanie prywatnych poglądów) i Plutona z Wenus (brak kultury, zawiść niektórych środowisk czy społeczności).

Ciekawe, że teraz, kiedy restrykcyjny Saturn jest w opozycji do Merkurego, a reformatorski Uran w koniunkcji z Wenus, twórcy Wikipedii oficjalnie ogłosili zmianę zasad edycji. Redagowanie niektórych haseł udostępniane jest wyłącznie wybranym specjalistom, co ma poprawić wiarygodność tego swoistego intelektualnego dziedzictwa ludzkości.

Za pierwszego encyklopedystę w dziejach uważa się św. Izydora z Sewilli (570-636), który pozostawił po sobie mnóstwo opasłych tomów zawierających dostępną mu wówczas wiedzę. Kościół nawet uznał św. Izydora za patrona Internetu.

 

Warto dodać, że Izydor był dobrze zaznajomiony z astrologią. Pisał o niej w swojej monumentalnej Etymologiae (księgi III i VIII) oraz w dziele De rerum natura. Izydor odróżnił astrologia superstitiosa od astrologia naturalis, twierdząc, że ta ostatnia nie stoi w sprzeczności z religią chrześcijańską. Jego rozważania zapoczątkowały ważną dyskusję, do której dużo później włączyli się inni myśliciele i uczeni, m.in. św. Tomasz z Akwinu (XIII w.).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *