Wprowadzenie do tradycyjnej astrologii medycznej (wideo)

Przedstawiam zapis wideo mojego wykładu pt. „Wprowadzenie do tradycyjnej astrologii medycznej”, który wygłosiłem na II Konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego (13 października 2012 roku).

Przedmiotem wykładu jest XIV-wieczny traktat Dawida Ben Rabbiego Yom Tow (Dawid Judeus), żydowskiego uczonego, który w oparciu o dzieła poprzedników (głównie Abrahama ibn Ezry) stworzył krótkie i zwięzłe, ale bynajmniej nie lapidarne, wprowadzenie do niezwykle skomplikowanej dyscypliny, zwanej jatromatematyką, czyli astrologią medyczną. Treść tego dzieła po części pokrywa się z doktryną obecną w innych tego typu pismach, jakkolwiek traktat Dawida Judeusa wyróżnia to, że był on adresowany nie tyle do astrologów, ile przede wszystkim do lekarzy.

Obok rekapitulacji podstawowych pojęć i reguł astrologicznych (choć w niektórych miejscach w wersji Dawida odbiegają one od tych powszechnie znanych), na wykładzie omówiłem elementy medycznej astrologii elekcyjnej, a także niektóre specyfikacje horoskopu choroby, zwanego dekumbitur.

Przy okazji krótkie uzupełnienie anegdotyczne. W dawnych praktykach medycznych jednym z podstawowych zabiegów terapeutycznych było puszczanie krwi. Astrologowie nie zalecali dokonywać flebotomii, kiedy Księżyc znajdował się w znaku Bliźniąt, ponieważ chory zostanie nakłuty nie jeden, lecz przynajmniej dwa razy (Bliźnięta to znak zmienny, podwójny, a do tego rządzi humorem krwi). Jak relacjonuje kronikarz Mateusz Paris, cesarz Fryderyk II, panujący w pierwszej połowie XIII wieku, nie chciał w tej kwestii słuchać swojego astrologa Michała Szkota (skądinąd bardzo cenionego) i chcąc sprawdzić owo obostrzenie zażądał puszczania krwi właśnie podczas pobytu Księżyca w znaku Bliźniąt. Cyrulik zgodnie z wolą cesarza musiał w feralnym dniu wykonać zabieg, lecz niefortunnie lancet wypadł mu z ręki, ciężko raniąc stopę władcy.

Trudno uznać to zdarzenie za dowód koronny w sprawie, tym niemniej tłumaczy ono specyficzną wyobraźnię, a przy okazji także system skojarzeń, na których ugruntowana jest zresztą nie tylko astrologia średniowieczna.

Wykład „Wprowadzenie do tradycyjnej astrologii medycznej” (ok. 45 min.) można obejrzeć i wysłuchać na youtubowym kanale Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

2 thoughts on “Wprowadzenie do tradycyjnej astrologii medycznej (wideo)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *