Fidel Castro i cykl Saturn/Neptun

Fidel Castro (13 sierpnia 1926, godz. 2:00 EST, Biran) urodził się pod dumnym, władczym i skłonnym do dyktatury znakiem Lwa, ze Słońcem w koniunkcji z utopijnym Neptunem i żarliwą Westą, w kwadraturze do bezwzględnego Saturna oraz w opozycji do przynoszącego zaszczyty Jowisza.

W 1953 roku, kiedy w horoskopie dyktatora Pluton przechodził przez Słońce, Castro dokonał nieudanego zamachu stanu na rządy Fulgencio Batisty. Przewrót powiódł się dopiero w 1959 roku, kiedy w horoskopie Fidela rewolucyjny Uran (którego urodzeniowo ma w X domu i do tego w ścisłej koniunkcji z asteroidą America) przechodził przez Słońce. To otworzyło politykowi drogę do władzy, którą nieprzerwanie dzierży do dziś. Za tą niezłomnością, uporem i wytrwałością stoi nie tylko półkrzyż w znakach stałych, lecz także Mars z Chironem w Byku oraz Pluton w pierwszym domu.

Choroba Fidela Castro oraz prawdopodobne jego rychłe odejście wpisane są w cykl 18-letnich koniunkcji i opozycji Saturna z Neptunem, który od połowy XIX wieku ma wiele do czynienia z komunizmem. Saturn to bowiem rygorystyczna władza, natomiast Neptun utopia. Okazuje się, że zbliżająca się na przełomie sierpnia i września, a później także w lutym i czerwcu 2007 roku opozycja Saturna z Neptunem wypada dokładnie w koniunkcji ze Słońcem przywódcy Kuby.

Wiele przemawia za tym, że cykl Saturn/Neptun związany jest z dziejami komunizmu. Oto parę faktów:

1846koniunkcja Saturn/Neptun: Marks i Engels piszą swój słynny „Manifest Komunistyczny” opublikowany dwa lata później.
1862/63opozycja Saturn/Neptun: Pierwsza Międzynarodówka.
1882koniunkcja Saturn/Neptun: śmierć Karola Marksa.
1899/1900opozycja Saturn/Neptun: Druga Międzynarodówka, Obrady Kongresu Socjalistycznego w Paryżu, utworzenie Socjalistycznej Partii Francji.
1917koniunkcja Saturn/Neptun: Rewolucja Październikowa w Rosji.
1936/37 opozycja Saturn/Neptun: początek wojny domowej w Hiszpanii, a więc bunt nacjonalistów przeciwko władzy komunistycznej.
1952/53koniunkcja Saturn/Neptun: śmierć Józefa Stalina, po której nastąpiła odwilż i złagodzenie terroru w ZSRR i krajach Bloku Wschodniego.
1971/72opozycja Saturn/Neptun: SALT I, czyli układ o ograniczeniu zbrojeń podpisany przez USA i ZSRR; był to pierwszy przełom w stosunkach amerykańsko-radzieckich podczas „zimnej wojny”.
1989koniunkcja Saturn/Neptun: upadek komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
2006/07opozycja Saturn/Neptun: odwilż na komunistycznej Kubie (?).

 

3 thoughts on “Fidel Castro i cykl Saturn/Neptun

  1. Z zaciekawieniem przeczytałam kalendarium koniunkcji i opozycji Saturna i Neptuna. Zauważyłam,że zarówno opozycja jak i koniunkcja przejawiają się jako rewolucyjne zmiany.Gdzie jest zatem róznica działania tych aspektów?Uszanowania

    • Istota każdych cyklicznych koniunkcji i opozycji (nie tylko zresztą Saturna i Neptuna) sprowadza się do tego, że koniunkcji symbolizuje początek, impuls, zaś opozycja owoc, rezultat tych zmian, co z kolei prowadzi do kolejnego jakiegoś początku (koniunkcja).W 1917 roku wybuchła Rewolucja w Rosji (koniunkcja), która pośrednio doprowadziła do wojny domowej w Hiszpanii (opozycja). Z kolei śmierć Stalina (koniunkcja) przyczyniła się do poluzowania stosunków ZSRR-USA, co zaowocowała podpisaniem układu SALT I (opozycja) i ostatecznie komunizm w Europie upadł (koniunkcja). Ten upadek być może zowocuje odwilżą na Kubie po śmierci Castro (opozycja)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *