Artykuł w „Nieznanym Świecie”

W najnowszym numerze „Nieznanego Świata” (1/2009) ukazał się mój artykuł pt. W przededniu wielkiej zmiany. Jest to astrologiczna prognoza dla świata i Polski na rok 2009, w której omawiam symbolikę Roku Marsa, a także geopolityczne konsekwencje azjatyckiego zaćmienia Słońca, opozycji Saturna z Uranem, poruszam też kwestie gospodarcze, szkicuję przyszłość Ameryki i Baracka Obamy (chociaż więcej na jego temat pisałem do tygodnika „Gwiazdy mówią” w tekście Zbawca Ameryki), kreślę także rozwój politycznej sytuacji w Polsce. Artykuł opatrzony jest komentarzem redaktora naczelnego Marka Rymuszki.