Wspomnienie o Jerzym Prokopiuku (1931-2021)

W sobotę, 20 marca 2021 roku, byłem gościem Tomasza Stawiszyńskiego, który w radiu TOK FM prowadzi znakomity program „Magazyn filozofa”. Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Astrologii, który wypada właśnie w dniu równonocy wiosennej, tematem rozmowy miała być astrologia. Jednak z powodu nieoczekiwanej śmierci Jerzego Prokopiuka postanowiliśmy skierować naszą uwagę właśnie na tę wybitną postać.

Podcastu z audycji można posłuchać na stronie radia TOK FM.

Jerzy Prokopiuk (1931-2021) – religioznawca, filozof, psycholog, gnostyk, antropozof – przede wszystkim znany jako tłumacz i popularyzator literatury humanistycznej (głównie ezoterycznej, religioznawczej, filozoficznej i psychologicznej) z niemieckiego, angielskiego i francuskiego obszaru językowego; był twórcą i redaktorem naczelnym pisma Gnosis oraz prezesem honorowym Klubu Gnosis. Do autorów 129 przełożonych przezeń (i wydanych w latach 1957-2008) książek należą m.in. Mistrz Eckhart, Anioł Ślązak, Telemann, Goethe, Schiller, Novalis, Hegel, Schleiermacher, R. Steiner, G. Wehr, E. Bock, Freud, Jung, E. Neumam, Pauli, Kerenyi, Max Weber, W.F. Otto, van der Leeuv, U. von Balthasar, C.F von Weizsacker, E. Junger (litereatura niemiecka), R. Benedict, Fromm, Galbraigth, Hillman, A. Huxley, E.O. James, P. Johnson, Koestler, Laing, S. Leak, Mayendorff, D. Morris, S. Runciman (literatura angielska i amerykańska), Eliade i Sedir (literatura francuska), jak również H. Hesse, B. Goetz i M. Ende (beletrystyka). Kilkanaście przełożonych przezeń książek, nie zostało jeszcze wydanych. Jego dokonania translatorskie zostały uwieńczone nagrodą Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmsztacie w roku 1987, zaś w dwa lata później został laureatem nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Wspomnieć nadto należy, iż Jerzy Prokopiuk jest autorem niemal pięciuset esejów, artykułów i wywiadów – publikowanych tak w periodykach naukowych, jak i zwróconych do szerszej publiczności, w prasie kulturalnej. Od lat sześćdziesiątych prowadzi też bogatą działalność odczytową.

Jerzy Prokopiuk w czasie wykładu w Polskim Towarzystwie Astrologicznym promującym książkę „Władcy siedmiu planet i człowiek” (współautor Paulina Piotrowska) wydanej jako VII tom Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. 23 maja 2015. Foto: Bogdan Krusiński.

Jerzy Prokopiuk napisał również przedmowę do mojej książki „Jung i astrologia” wydanej w 2002 roku nakładem wydawnictwa Studio Astropsychologii.

Albumasar po polsku: „Ysagoga minor” i „Flores astrologie”

Pod koniec 2020 roku ukazała się moja najnowsza książka, którą napisałem wspólnie z prof. Sylwią Zimnicką z UJK. To naukowa monografia poświęcona Albumasarowi i jego pierwszemu przetłumaczonemu z arabskiego na łacinę traktatowi astrologicznemu, jaki pojawił się w średniowiecznej Europie już w 1120 roku.

Utwór znany jako „Ysagoga minor”, czyli „Mniejsze wprowadzenie do astrologii”, stanowi skróconą wersję słynnego Wielkiego wprowadzenia tego znakomitego autora. W książce, obok sylwetki perskiego uczonego i jego ogromnego dorobku astrologicznego, przedstawiamy analizę treści zawartych w tym dziele, na które składa się siedem wykładów wtajemniczających czytelnika w kolejne meandry wiedzy astrologicznej. Przywoływane w tym traktacie doktryny omawiamy w odniesieniu zarówno do innych autorów arabskiego kręgu kulturowego, jak i źródeł antycznych. Prezentujemy także oryginalną wersję łacińską „Ysagogi minor” (w tłumaczeniu Adelarda z Bath) oraz nasz przekład polski utworu, wraz z niezbędnymi objaśnieniami i odwołaniami. Całość wieńczy słownik pojęć astrologicznych występujących w Ysagodze, a także obszerna bibliografia.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dostępna jest w księgarni akademickiej.

Poniżej wykład online, który prowadziłem z prof. Sylwią Zimnicką 29 grudnia 2020 roku w ramach zimowych wykładów online w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Albumasar i jego „Mniejsze wprowadzenie do astrologii” – prof. S. K.-Zimnicka i dr P. Piotrowski from PolskieTowarzystwoAstrologiczne on Vimeo.

Ponadto, jesienią 2020 roku ukazało się po polsku jedno z najsłynniejszych dzieł Albumasara „Flores astrologie”.

Wydanie krytyczne dzieła, czyli wersję łacińską i przekład polski przygotowała we współpracy ze mną prof. Sylwia Konarska-Zimnicka. Poza wieloma przypisami książkę opatrzyłem także szerokim podsumowaniem, w którym wyjaśniłem wszystkie zagadnienia astrologiczne poruszane przez Albumasara, a także słownikiem terminów astrologicznych pojawiających się w tekście.

„Flores…”, czyli „Kwiatki astrologii” to jedno z najbardziej popularnych dzieł astrologii średniowiecznej, skrócony traktat poświęcony astrologii mundalnej. Mówiąc ściśle chodzi tu o system rocznej prognozy opartej na tzw. horoskopie ingresu.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Można ją nabyć w księgarni uniwersyteckiej.

Poniżej wykład online, który 8 października 2020 roku prowadziłem z prof. Sylwią Zimnicką w ramach jesiennych wykładów online w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Albumasar i jego „Kwiatki astrologii” – wykład prof. Sylwii Konarskiej-Zimnickiej from PolskieTowarzystwoAstrologiczne on Vimeo.