Wywiad dla Onetu: O fatum i przeznaczeniu w astrologii

Niedawno ukazał się wywiad, jaki udzieliłem portalowi Onet.pl. Wypowiadam się na temat naukowych i nienaukowych aspektów astrologii, mówię o tym, na czym opiera się astrologia, kto korzysta z usług astrologa, co można wyczytać z horoskopu urodzeniowego. Odwołuję się także do takich pojęć jak los, przeznaczenie, fatalizm astralny i wolna wola. Wspominam także filozofów i Junga, jak również odnoszę się do kwestii różnic, jakie zachodzą pomiędzy astrologią a jasnowidzeniem, tarotem czy numerologią.

Onet - wywiad 11.2016

Wywiad przeprowadził Damian Gajda. Zapraszam do lektury.

Całość do przeczytania pod poniższym linkiem:
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/czy-naszym-zyciem-rzadzi-fatum/t63zb5

Modlitwa astrologiczna (z dziejów renesansowej astrologii elekcyjnej)

Istnieje mnóstwo reguł astrologii elekcyjnej, a więc tej, która stawia sobie za cel wybór najlepszego terminu na dokonanie określonych czynności (zob. V. Robson, Astrologia elekcyjna, Biblioteka PTA). Reguły te rozciągają się od bardzo prostych i łatwych w zastosowaniu, jak godziny planetarne, fazy Księżyca, aspekty lunarne, aż po bardziej skomplikowane, nakazujące konstruowanie horoskopu z wymogiem zachowania złożonych reguł i zasad, co w praktyce czyni tę sztukę wysoce wysublimowaną, a przez to wybór określonego czasu na rozpoczęcie danego przedsięwzięcia bywa trudny i wymagający żmudnej analizy.

W dawnych traktatach astrologicznych można jednak wyodrębnić postulat, który roboczo pozwolę sobie nazwać „elekcją nad elekcjami”. Odwołuje się on do rzadko występującego na niebie układu planet, którego termin można wykorzystać na dowolne przedsięwzięcia, a najlepiej do składania próśb bądź modlitwy błagalnej do Boga, względnie do wyznaczenia takiego czasu, w którym spełniłoby się wszystko, czego człowiek zapragnie.

Z prośbą o wyznaczenie takiego terminu zwróciła się dzielna księżna Ferrary, Eleonora Aragońska (1450-1493) do Pellegrino Priscianiego (1435-1510), włoskiego uczonego, bibliotekarza i nadwornego astrologa pracującego dla słynnego rodu d’Este. Prisciani, oczytany w znamienitych dziełach astrologicznych, od razu uznał, że księżnej pomóc może jeden szczególny układ planet opisywany przez dawnych i współczesnych mu mędrców. Znajdujemy go bowiem zarówno w aforyzmach Albumasara, Almansora, jak i w Conciliatora Pietro d’Abano. Prisciani znał te pisma i w liście do księżnej parafrazuje m.in. Almansora w następujący sposób:

„Jeśli kto zwróciłby się z prośbą jaką do Boga: gdy Głowa (Smoka) spotyka się pośrodku nieba z Jowiszem, a Księżyc zbliża się ku niemu, nie przejdzie niezauważony, kto krótko prosi” [przeł. R. Kasperowicz].

Czytając uważnie Almansora (ok. IX w.) w łacińskiej wersji Platona z Tivioli, który z pomocą Abrahama bar Hiyya dokonał w 1136 roku przekładu z arabskiego, możemy się przekonać, że w 108 aforyzmie autor jest bardziej precyzyjny. Almansor stwierdza:

„Jeśli ktokolwiek poprosi o coś, gdy Głowa Smoka wraz z Jowiszem znajduje się na medium coeli i Księżyc aplikuje do tej koniunkcji, albo separuje od niej, ale dochodzi do władcy ascendentu, względnie jeśli władca ascendentu dochodzi do Jowisza i Głowy Smoka, to układ ten nie zawiedzie proszącego i sprawi, że w tym krótkim czasie otrzyma to, czego pragnie” [przeł. z łac. na ang. J. H. Holden].

Mowa tu zatem o takim układzie planet, w którym Jowisz znajduje się w koniunkcji z północnym węzłem Księżyca (Głowa Smoka), co ma miejsce raz na 5-7 lat, wraz z Księżycem, który aplikuje do tej koniunkcji. Musi zatem nastąpić aplikacyjna potrójna koniunkcja Księżyca, Jowisza i Głowy Smoka na medium coeli. Jeśli natomiast zdarzy się, że Księżyc już separuje od tej koniunkcji, to powinien on w następnym aspekcie aplikować do władcy ascendentu. Ostatecznie, inny wariant zakłada, że jeśli nie uda się wesprzeć koniunkcji Jowisza z Głową Smoka Księżycem, wówczas niechaj chociaż władca ascendentu zmierza do owej koniunkcji.

Pellegrino Prisciani spostrzegł z radością, że taki układ planet będzie miał miejsce kilka dni po pytaniu, z jakim zwróciła się do niego księżna Ferrary. W liście datowanym na 26 października 1487 roku Prisciani pisze do Eleonory, że do owej koniunkcji Księżyca, Jowisza i Głowy Smoka dojdzie w dniu Wenus, 2 listopada 1487 roku trzy kwadranse po godzinie 24:00. Nie chodzi tu bynajmniej o północ w naszej rachubie dnia (bo wówczas koniunkcja ta wypadłaby w domu szóstym, tymczasem w tekstach mowa jest o tym, by była ona na medium coeli), lecz o ostatnią godzinę dnia, czyli de facto 24:00, która tożsama jest z momentem zachodu Słońca. Innymi słowy, mowa tu o 45 minutach po zachodzie Słońca!

Według czasu solarnego w Ferrarze Słońce 2 listopada zachodziło o godz. 16:59 LAT. Jeśli do tej godziny dodamy 45 minut, wówczas księżna miała przystąpić do modlitwy błagalnej o godz. 17:44 LAT (co według dzisiejszych standardów odpowiada godz. 16:42 GMT).

Modlitwa ksieznej Ferrary

Horoskop obliczony na ten moment pokazuje ascendent w znaku Byka (domicyl Wenus), a sławetną koniunkcję Księżyca, Jowisza i Głowy Smoka w domu dziesiątym blisko MC. Do koniunkcji tej dochodzi w znaku Wodnika, w którym żadne z tych ciał niebieskich nie posiada godności podstawowej (poza Jowiszem, który jest zaledwie trzecim władcą troistości powietrza). Tym niemniej Pellegrino Prisciani powołuje się na IV księgę Astronomica Marka Maniliusza, w której czytamy, że człowiek pobożny, czysty i uczciwy rodzi się, gdy wschodzi znak Wodnika. Dlatego astrolog uznaje, że znak Wodnika nie tylko pasuje do tej koniunkcji, lecz także do próśb i modlitw księżnej Eleonory.

W horoskopie tym zwraca uwagę nie tylko potrójna koniunkcja Jowisza z węzłem i Księżycem blisko medium coeli, lecz także domicyl Wenus na ascendencie, gdzie Wenus wraz z Saturnem (władcą tej koniunkcji) podlegają Jowiszowi. Zresztą zachodzi tu wzajemna recepcja pomiędzy Jowiszem a Saturnem.

Prisciani instruuje księżną nie tylko co do dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia modlitw (modlitwa miała trwać 15 minut, przypuszczalnie dopóki ascendent pozostawał w domicylu Wenus), lecz także objaśnia jej, jak ta modlitwa powinna brzmień. Treść tej modlitwy zamieszcza w liście:

„Wszechmocny i odwieczny Boże, któryś z niczego stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne, i niebo, uporządkowane tak cudowną miarą, ozdobił w sposób tak podziwu godny gwiazdami stałymi i błądzącymi, dodając im świetliste promienie: blask, ruch, panowanie i wszelką siłę; jak spodobało się Tobie, i któreś ożywił mocą inteligencji oderwanych oraz świętych aniołów. Ty, któryś ulepił nas ludzi na Twój obraz (choćby i z gliny ziemskiej), tak że z samych niebios czerpać możemy liczne owoce, korzyści i dobrodziejstwa (za pośrednictwem Twojego miłosierdzia). Do Twego Odwiecznego Majestatu pokornie i z wiarą zanoszę prośby; i jeśli nawet nie tak, jak powinnam, z taką skruchą umysłu, jak potrafię, pokornie uciekając się do nieskończonego Twego miłosierdzia i cudownej łaskawości. Obyś odsunął mą przewrotność i zbłądzenie, i wysłuchaj mej modlitwy w swoim miłosierdziu. I tak jak owa cudowna gwiazda szła na przedzie, prowadząc Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy ze Wschodu przyszli i przybyli do żłóbka Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Twego Syna, którego szukali. Tak i teraz , gdy gwiazda (planeta) Jowisz jest pośrodku nieba z Głową Smoka, a Księżyc zbliża się do Jowisza: Twoi słudzy wraz z aniołami świętymi, którzy wspomagają mnie i mnie prowadzą. Niech ta modlitwa dotrze do Ciebie. I obdarz mnie, która zanosi modły do Ciebie, etc. I w tym miejscu Wasza Wysokość wymieni tę łaskę, której oczekuje od Odwiecznego (…) ” [przeł. R. Kasperowicz; cyt za: A. Warburg, Narodziny Wenus, Gdańsk 2010].

Dość oczywisty wydaje się fakt, że modlitwa ta stanowi swoistą kontaminację wiary chrześcijańskiej, humanizmu renesansowego, magii i astrologii.

Jak wspomniałem, koniunkcja Jowisza z Głową Smoka zachodzi mniej więcej raz na 5-7 lat. Ostatnio miała miejsce w czerwcu 2016 roku (11 czerwca o godz. 18:00 dołączył do niej Księżyc). Do następnej dojdzie dopiero za siedem lat w znaku Byka, ale już teraz można się pokusić o horoskop elekcyjny z wykorzystaniem reguł Almansora. Horoskop ten wyglądałby następująco:

Potrojna koniunkcja

Niestety, jeśli koniunkcja ta ma się znajdować w 10. domu, to będzie już separacyjna. Ale może warto spróbować, skoro wypadnie wówczas godzina Jowisza.

Horoskop aborcji

W średniowiecznej astrologii arabskiej i europejskiej całkiem sporo miejsca poświęcano sprawom ciąży. Zagadnienia te rozpatrywano począwszy od określenia z horoskopu urodzeniowego potencjalnej płodności bądź niepłodności kobiety i mężczyzny, poprzez wyznaczanie najlepszego momentu na poczęcie dziecka, tak aby urodziło się zdrowe, a skończywszy na określeniu z horoskopu noworodka jego szans na przeżycie oraz bezpieczne odstawienie od piersi.

Nie bez znaczenia pozostawała także astrologiczna symbolika poszczególnych miesięcy ciąży, którą skorelowano z porządkiem planet według sfer niebieskich, gdzie pierwszy miesiąc przyporządkowano Saturnowi, następny Jowiszowi, kolejny Marsowi itd. To, co jest tutaj najbardziej interesujące, to fakt, że – zdaniem astrologów – dusza wciela się w ciało w fazie Słońca (duch; albo dusza rozumna w znaczeniu Arystotelejskim), a więc dopiero w czwartym miesiącu ciąży!

Astrologiczny przebieg ciazy (ibn Ezra)

Czy to znaczy, że w pierwszym trymestrze można było bezkarnie usuwać ciążę? Niekoniecznie, chociaż stoicy, którzy częściowo położyli podwaliny pod filozoficzne rozumienie astrologii, dopuszczali aborcję, ponieważ płód staje się w pełni człowiekiem dopiero podczas porodu w momencie zaczerpnięcia pierwszego oddechu (ożywczy duch żywiołu powietrza). Stąd wzięło się przekonanie obecne po dziś dzień, że horoskop natalny należy stawiać na moment pierwszego krzyku dziecka (a nie np. odcięcia pępowiny, czy pojawienia się główki w drogach rodnych kobiety, itp.).

Tak czy owak obok wyznaczania elekcyjnych horoskopów poczęcia (czego nie należy mylić z horoskopem poczęcia uzyskiwanym metodą Trutina Hermetis służącym m.in. do rektyfikacji horoskopu urodzeniowego), wyznaczano także horoskop elekcyjny na bezpieczny dla kobiety moment usuwania ciąży (zazwyczaj odpowiedni moment podawania środków poronnych). Zwykle chodziło tu o aborcję płodów martwych, co wyraźnie podkreśla zarówno Sahl ibn Bishr, jak i Guido Bonatti, choć nie można wykluczyć, że stosowano te reguły także w przypadku ciąż niechcianych.

Podawanie srodkow poronnych

Standardy astrologiczne są w tym przypadku mocno wyśrubowane i jest mało prawdopodobne, aby dało się skonstruować horoskop spełniający wszystkie te reguły naraz. Elekcyjny horoskop aborcji zdaniem Sahla i Bonatusa powinien wyglądać następująco:

 1. Ascendent musi być w znaku żeńskim i jednocześnie w prosto wschodzącym [co oznacza, że do wyboru pozostają Rak, Panna i Skorpion].
 2. Zarówno władca ascendentu, jak i Księżyc nie powinny znajdować się w znakach krzywo wschodzących [od Koziorożca do Bliźniąt].
 3. Księżyc powinien być malejący [czyli po pełni].
 4. Księżyc powinien być w ruchu wolnym [czyli w apogeum, a więc blisko Lilith].
 5. Księżyc musi być położony w żeńskiej ćwiartce zachodniej, czyli pomiędzy MC a DSC, ale oddalony od MC co najmniej 6°.
 6. Preferowane są aspekty benefików do Księżyca.
 7. Mars może aspektować Księżyc, lecz powinna zachodzić pomiędzy nimi recepcja.
 8. Jeśli Mars aspektuje Księżyc bez recepcji, to Księżyc powinien znajdować się w żeńskim znaku.

Jak już wspomniałem, nie ma szans, aby horoskop aborcji spełniał wszystkie wymienione reguły, chociaż – jak widać – odnoszą się one właściwie do dwóch elementów: ascendentu i Księżyca. Poniższy horoskop hipotetycznej aborcji ilustruje zastosowanie reguł Sahla i Bonattiego.

Hipotetyczny horoskop aborcji

Ascendent znajduje się w znaku żeńskim i prosto wschodzącym (Skorpion). Władca ascendentu, choć na wygnaniu, też znajduje się w znaku prosto wschodzącym. Księżyca niestety nie udało się postawić w znaku prosto wschodzącym, tym niemniej jest on: 1) malejący, czyli zmierza do nowiu; 2) w żeńskiej ćwiartce zachodniej; 3) w apogeum. Ponadto, tworzy aspekt z benefikiem (koniunkcja z Jowiszem i szeroka z Wenus), ma także aspekt z Marsem (trygon), lecz – niestety – bez recepcji.

Nigdy nie ustalałem dla nikogo horoskopu aborcji. Kobieta, która chce usunąć ciążę, raczej nie przychodzi z tym do astrologa, chyba że pyta o losy zagrożonej ciąży lub chce się upewnić, czy diagnoza prenatalna jest słuszna czy chybiona. Klientki najczęściej pytają o szanse na poczęcie dziecka zarówno w sposób naturalny, jak i metodą in vitro.

Roczna Szkoła Astrologii PTA (2018/19)

Polecany

zaprasza od września 2018 do czerwca 2019 roku
na Szkołę Astrologii PTA
Wykładowcy:
dr Piotr Piotrowski, DMA (astrologia tradycyjna)
Jarosław Gronert (astrologia współczesna)
 

Zajęcia w trybie wykładowo-ćwiczeniowym obejmują astrologię współczesną i tradycyjną na poziomie dla słuchaczy początkujących, średniozaawansowanych oraz zaawansowanych.

Zajęcia odbywają się w blokach weekendowych (sobota, niedziela). W sobotę w godz. 11:00-18:00 (z dłuższą przerwą); w niedzielę od godz. 10:00 do 16:00. Osoby, które uczestniczyły w większości zjazdów otrzymują od Polskiego Towarzystwa Astrologicznego dyplom ukończenia Szkoły Astrologii PTA.

Przez cały czas trwania Szkoły dostępne jest dla słuchaczy forum, na którym pomiędzy zajęciami ćwiczony jest omawiany materiał.

Szczegółowe informacje, pełny program oraz harmonogram i plan zajęć:

Kurs astrologii dla początkujących (pierwsze zajęcia: 29 IX – 30 X 2018 )

Kurs astrologii dla średniozaawansowanych  (pierwsze zajęcia: 29IX – 30 IX 2018)

Zgłoszenia e-mail: info@astrolog.org.pl lub tel. 661 232-597.

Opinie słuchaczy z poprzednich semestrów

Wprowadzenie do „Astrologii elekcyjnej” Robsona

W grudniu 2012 roku dzięki mojemu zaangażowaniu i staraniom ukazał się pierwszy tom Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, co zainicjowało ważne przedsięwzięcie wydawnicze w PTA. Były to Punkty arabskie Karla Brandlera-Prachta w tłumaczeniu Ewy Wojtyś. Później wydaliśmy książkę o astrologii pogodowej H. S. Greena z moim wstępem oraz uzupełnione rozdziałem o gwiazdach stałych w astrometeorologii z pracy V. Robsona. Trzeci tom w całości poświęcony został gwiazdom stałym (Ebertin, Hoffmann). Następnie wydaliśmy niezwykle cenną pracę Erika van Slootena, będącą wprowadzeniem do astrologii tradycyjnej, z moimi objaśnieniami do omawianego w książce horoskopu horarnego C. Dariota z polowy XVI wieku. Jako piąty tom ukazało się arcydzieło światowej literatury astrologicznej, przekład Nicolasa Culpepera Astrological Judgement of Diseases from the Decumbiture of the Sick z 1655 roku, który wydaliśmy jako Traktat o astrologii medycznej. Z kolei na szósty tom składało się dzieło z 1506 roku Introductorium astronomie Michała Falkenera z Wrocławia z tekstem łacińskim i w przekładzie polskim wraz z szerokimi objaśnieniami i przypisami. Siódmy tom napisał specjalnie dla nas Jerzy Prokopiuk z Pauliną Piotrowską o bogach planetarnych.

Poszczególne książki składające się na kolejne tomy są starannie wybierane. Dbamy przede wszystko o to, aby były to pozycje, które chociaż częściowo mogą uzupełnić lukę wydawniczą w Polsce oraz wzbogacić wiedzę praktyczną nie tylko astrologów profesjonalnych.

Robson i jego „Astrologia elekcyjna”
W czerwcu 2016 roku ukaże się długo oczekiwany VIII tom Biblioteki PTA. Jest to książka Viviana E. Robsona Astrologia elekcyjna z 1937 roku. Vivian Robson (1890-1942) był znanym astrologiem angielskim, łączącym w swej praktyce wiedzę matematyczno-astronomiczną z astrologią tradycyjną, zwłaszcza średniowieczną i renesansową. Jego książki były i do dziś są niezwykle popularne po obu stronach Atlantyku. Autor dbał zarówno o zachowanie tradycji i klasycznych rozwiązań w astrologii, jak i o dostosowanie ich do czasów współczesnych.

okladka RobsonAstrologia elekcyjna Robsona to klasyka literatury astrologicznej, standardowa pozycja z zakresu astrologii elekcyjnej, która zajmuje się konstruowaniem horoskopu na najlepszy moment rozpoczęcia dowolnego przedsięwzięcia. Książka składa się z dwudziestu rozdziałów omawiających temat w zależności od dziedzin życia. Obok zasad ogólnych, roli Księżyca, stacji księżycowych i godzin planetarnych Robson opisuje zasady elekcji dla m.in. spraw domowych, osobistych, finansowych, zawodowych, handlu, małżeństwa, nieruchomości, spraw sądowo-prawnych, a także publicznych oraz elekcji medycznych.

robson1919bigVivian E. Robson (1890-1942)

Chociaż książkę opatrzyłem szerokimi wyjaśnieniami mniej lub bardziej znanych terminów astrologicznych wraz z odwołaniami do źródeł, to jednak warto w tym miejscu odnotować kilka ważnych spraw. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Robson konstruując własną książkę wzorował się na dziele Williama Rameseya Astrologia Restaurata z 1653, którego trzecia księga w całości została poświęcona astrologii elekcyjnej. Zrezygnował jednak z typowego dla ówczesnej literatury przedmiotu podziału tematów horoskopów elekcyjnych ze względu na domy horoskopu, których one dotyczą, wybierając rozwiązanie bardziej przejrzyste, mianowicie uporządkowanie treści według zagadnień ogólnych i szczegółowych (zob. Spis treści – plik PDF), także tych wynikających ze specyfiki życia pierwszej połowy XX wieku, chociaż w istocie elekcje opisywane w książce mają w dużej mierze zastosowanie uniwersalne.

Ramesey_William_2William Ramesey (1626-1675/6)

Co ciekawe, Robson ani razu nie wymienia Rameseya jako źrodła! Powołuje się za to na Ptolemeusza, ściślej mówiąc na arabsko-średniowieczne Centiloquium Pseudo-Ptolemeusza oraz na Centiloquium Hermesa Trismegistosa, a także raz tylko na Guido Bonattiego (XIII w.), parafrazując zapewne samego Rameseya.

Metodologia
Robson, podobnie jak zdecydowana większość astrologów, posługuje się standardowym zodiakiem tropikalnym. Był on gorącym zwolennikiem systemu domów wg Placidusa, więc dostosowuje on reguły poprzedników właśnie do tego typu domifkacji. Opisuje także domy lunarne, tzw. stacje księżycowe, które w praktyce wykorzystuje tylko w jednym miejscu. Chociaż dawna astrologia z oczywistych względów bazowała tylko na siedmiu planetach, Robson włącza także Urana i Neptuna, zaś odkrytego w 1930 roku Plutona całkowicie pomija, co nie jest niczym nadzwyczajnym, zważywszy na fakt, że astrologowie zainteresowali się tą planetą dopiero w latach 50-tych XX wieku. Istotny jest w tym kontekście także system władztw. Choć Robson stosuje Urana i Neptuna, to jednak w horoskopie elekcyjnym nie są one władcami Wodnika i Ryb. Z pewnymi wyjątkami posługuje się nimi bardziej jako punktami niż planetami będącymi częścią systemu tradycyjnego.

Obok planet ważne miejsce zajmują węzły księżycowe i przeważnie mają one znaczenie maleficzne, a także punkty arabskie, z których kluczową rolę odgrywa Fortuna, czyli Punkt Szczęścia liczony – co ważne – według formuły dziennej. Należy podkreślić, że obok ascendentu i Księżyca Punkt Szczęścia stanowi jeden z istotniejszych czynników horoskopu elekcyjnego. Robson odwołuje się także do innych punktów, takich jak: dóbr (majątku), wojny i zwycięstwa.

Gwiazdy stałe również wydają się nie pozostawać bez znaczenia i chociaż Robson wspomina o nich w kilku miejscach, to jednak żadnej konkretnej nie wymienia. O gwiazdach mowa jest w rozdziałach III, IV, XIII i XX.

Trzeba także wspomnieć o aspektach. Robson pracuje zasadniczo z aspektami ptolemejskimi, tj.  koniunkcja, sekstyl, kwadratura, trygon i opozycja. Mimo to w książce mowa jest także o małych aspektach, które odnoszą się do tzw. godzin spalonych i niespalonych wynikających ze specyficznego podziału faz Księżyca. Zgodnie z Bonatusem, godziny spalone i niespalone mają zastosowanie wyłącznie w elekcjach dotyczących wojny, bitew oraz sporów prawno-sądowych.

Z aspektami wiąże się także pojęcie recepcji. Doktryna ta odgrywa także ważną rolę w systemie astrologii elekcyjnej prezentowanej przez Autora.

Złota zasada i zastosowanie
John Partridge (1679) najzwięźlej ujął złotą zasadę elekcji:

We wszystkich elekcjach wzmocnij władcę ascendentu i władcę domu, którego dotyczy elekcja.

Robson pisze o tym samym, ale bardziej szczegółowo (s. 10):

Ogólna zasada elekcji jest bardzo prosta. Musimy wziąć pod uwagę pozycje planetarne, które znajdziemy w określonym przedziale czasu, i wpasować je w diagram horoskopu tak, aby planety rządzące daną sprawą były tak silne i wolne od uszkodzeń, jak to możliwe, natomiast wszelkie przeszkody i planety w osłabionych pozycjach umieścić w takim miejscu, by wyrządziły jak najmniej szkody.

Chcąc zastosować nie tylko złotą zasadę elekcji warto posłużyć się konkretnymi wskazaniami z książki Robsona.  Interesujące mogą być chociażby reguły dotyczące rozpoczynania rządów (s. 109):

Niech wszystkie osie horoskopu będą w znakach stałych, szczególnie dom pierwszy i czwarty, i niech władca domu dziesiątego będzie wolny od wszelkich uszkodzeń. Umieść władcę ascendentu w domu pierwszym, dziesiątym lub jedenastym, albo co najmniej w piątym, w recepcji z władcą domu dziesiątego. Niech władca domu dziesiątego będzie w sekstylu bądź trygonie ze swoim dyspozytorem. Niech władca domu czwartego będzie wolny od uszkodzeń i w dobrym aspekcie z benefikami. Jeśli to wszystko nie jest możliwe, niech Księżyc będzie w recepcji z władcą domu dziesiątego, a władca domu czwartego niech będzie wolny od uszkodzeń; niech ten drugi nie będzie w aspekcie z ascendentem ani jego władcą. Jeśli to możliwe, niech benefiki zajmują bądź aspektują dom czwarty lub dziesiąty, albo przynajmniej jeden z nich.

Wymienione reguły warto porównać z horoskopem rządu Beaty Szydło. Ascendent spełnia powyższe reguły, ponieważ jest w znaku stałym. Tymczasem władca domu dziesiątego nie jest wolny od uszkodzeń, bo znajduje się na wygnaniu, ale jest w sekstylu ze swoim dyspozytorem, Merkurym. Władca ascendentu jest w domu dziewiątym, a więc poza regułami. Z kolei władca domu czwartego (koniec rządów), który także ma być wolny od uszkodzeń, jest spalony (a to najgorsze, co się może planecie przytrafić), lecz wzmacniany jest sekstylem ze strony benefika, czyli Jowisza. Księżyc nie jest w recepcji z władcą domu dziesiątego, wręcz przeciwnie, Księżyc jest w znaku upadku tego władcy. Tym niemniej benefiki aspektują medium coeli, Wenus jest bowiem w sekstylu do MC, a Jowisz w kwadraturze.

Nowy rzad Beaty SzydloWygląda więc na to, że przynajmniej częściowo horoskop tego rządu spełnia reguły opisywane przez Robsona. Jakkolwiek nie byłoby może nawet tak źle, gdyby nie fakt, że medium coeli położone jest na potężnej gwieździe stałej Antares, która – zgodnie z tradycją – jest jedną z bardziej niszczycielskich gwiazd, oznacza bowiem koniec spraw i społeczną degradację, prowadzi również do zaciekłości i zniszczenia.

 

Vivian E. Robson, Astrologia elekcyjna, przeł. M. Krukowska, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, Warszawa 2016.

 

Czy Jarosław Kaczyński jest religijny? (O Punkcie Wiary w astrologii tradycyjnej)

Astrologia średniowieczna wyróżnia kilka głównych punktów arabskich, które odgrywają kluczową rolę w analizie horoskopu. Obok lunarnego Punktu Szczęścia i solarnego Punktu Ducha, istotne są Punkt Hylegu, zwany także korzeniem życia (Radix Vitae), oraz kojarzony z domem dziewiątym Punkt Wiary (pars fidei, pars religionis).

Punkt Wiary wyznacza się w horoskopie natalnym w celu oceny stosunku do religii i religijności urodzonego, ale może mieć on też do czynienia z szeroko rozumianą duchowością. Punkt Wiary w horoskopie dziennym oblicza się według formuły: ASC + Merkury – Księżyc, w horoskopie nocnym odwrotnie: ASC + Księżyc – Merkury. Dzieje się tak dlatego, że Księżyc ma związek z psychicznością i życiem wewnętrznym, natomiast Merkury z uczeniem się oraz z wszelkiego rodzaju koncepcjami i doktrynami.

Zastosowanie i interpretacja Punktu Wiary
Guido Bonatti (XIII w.) stwierdza, że o religijności (duchowości) urodzonego możemy mówić wtedy, gdy:

 1. Punkt Wiary i jego władca są w domu pierwszym;
 2. Punkt Wiary tworzy aspekt z władcą ascendentu;
 3. Punkt Wiary jest w aspekcie z almutenem horoskopu;
 4. Punkt Wiary pozostaje w aspekcie z przynajmniej jednym ze swoich dyspozytorów (tj. władcą domicylu, egzaltacji, troistości, term lub dekanatu).

Jeżeli żadne z powyższych kryteriów nie zostanie spełnione (albo Punkt Wiary będzie osłabiony), mamy do czynienia z brakiem religijności lub wprost z ateizmem.

Weźmy przykłady z Bazy horoskopów PTA. Ksiądz Jan Twardowski, który z religijności uczynił swoją powinność, miał Punkt Wiary (8° 55´ Ryb) w domu szóstym w sekstylu do władcy ascendentu (Wenus), w trygonie do almutenu horoskopu (Saturn), a także w aspekcie do swoich dyspozytorów: do Wenus – władcy wywyższenia i term, do Marsa – jednego z władców troistości oraz do Saturna – władcy dekanatu. Tak więc w tym przypadku niemal wszystkie powyższe punkty zostały spełnione.

Z kolei Wisława Szymborska miała w swoim horoskopie Punkt Wiary w 29° 01´ Wodnika. Nie tworzy on aspektu z władcą ascendentu, Marsem; nie tworzy aspektu z almutenem horoskopu, czyli z Księżycem (nie możemy uznać koniunkcji przez znaki, bo to nie planety), nie tworzy również aspektów z żadnym z władców troistości, term ani oblicza. Nic dziwnego, że Szymborska otwarcie deklarowała swój ateizm.

Czy Jarosław Kaczyński jest religijny?
Prezes Prawa i Sprawiedliwości, który manifestuje swoje przywiązanie do religijności i tradycji katolickiej, zwłaszcza tej reprezentowanej przez środowisko Radia Maryja, ma w swoim horoskopie Jowisza, władcę IX domu, w domu dziesiątym, co mogłoby być pewną przesłanką na jego bogobojność, oraz Księżyc w znaku Ryb mający do czynienia z mistycznym bądź duchowym postrzeganiem siebie i innych. To jednak za mało, by móc kwestię jego religijności konkluzywnie ocenić. Warto więc spojrzeć na Punkt Wiary i zinterpretować go zgodnie z założeniami Bonattiego.
Jaroslaw Kaczynski (kwadrat)
W horoskopie Jarosława Kaczyńskiego Punkt Wiary znajduje się w dziesiątym domu w 20° 33´ Wodnika, co może wskazywać na łatwość publicznego manifestowania swojej religijności. Punkt ten jednak nie tworzy aspektu zarówno do władcy ascendentu, jak i do almutenu horoskopu, którym jest w tym przypadku Wenus. Co więcej, Wenus znajduje się w Raku, gdzie dyspozytor Punktu Wiary, Saturn, jest źle przyjmowany (Saturn w tym znaku jest w detrymencie). Ponadto, Punkt Wiary nie jest aspektowany przez żadnego ze swoich dyspozytorów, którymi są: Saturn (domicyl), Saturn, Merkury i Jowisz (troistość), Mars (termy) oraz Księżyc (dekanat). A to oznacza, że Kaczyński bardziej by się skłaniał ku ateizmowi niż ku pobożności. Tym niemniej Punkt Wiary aspektowany jest przez Słońce (trygon), które wprawdzie nie jest tutaj żadnym dyspozytorem tego punktu, ale aspekt ten powinien zwrócić naszą uwagę.

Bonatus stwierdza bowiem, że powiązania Punktu Wiary ze Słońcem wskazuje na fasadową religijność i wybiórcze traktowanie prawd wiary. Można zatem uznać, że gdyby Guido Bonatti interpretował horoskop prezesa Prawa i Sprawiedliwości, uznałby zapewne, iż polityk ten wcale nie jest taki religijny, za jakiego ma go część społeczeństwa. Jego bogobojność jest bowiem fasadowa, związana z utrzymaniem władzy i wykorzystywana do kształtowania wizerunku politycznego (dom dziesiąty), a nie wyrażania głębokich czy autentycznych uczuć religijnych.

Punkt Wiary w aspektach z planetami
Dla Bonattiego istotne są również aspekty, a zwłaszcza koniunkcje Punktu Wiary (PW) z planetami, dzięki którym da się wyodrębnić kilka postaw i typów przeżywania religijności:

 • PW z Saturnem (omnipotencja) – urodzony czuje się bardziej święty niż Bóg;
 • PW z Jowiszem (rytualizm) – urodzony staje się duchownym, biskupem, jest zaangażowany w rytuały i rozważania teologiczne;
 • PW z Marsem (krytyka religii) – urodzony ma krytyczny stosunek do religijności, czasami wrogi, wszczyna spory religijne;
 • PW ze Słońcem (religijność fasadowa) – urodzony publicznie afiszuje się ze swoją religijnością, lubi hojność, filantropię, akcje społeczne, u podstaw brakuje jednak głębi w pojmowaniu doktryny, ponieważ rozumie on religię na swój własny sposób, tym niemniej osoby takie mogą zostać postaciami publicznymi;
 • PW z Wenus (np. kult bogini lub Matki Boskiej) – urodzony przyłącza się do kultów i sekt związanych z kobietami, w których kobiety są preferowane i odgrywają w nich znaczącą rolę;
 • PW z Merkurym (teologia) – urodzony preferuje naukowe podejście do spraw wiary;
 • PW z Księżycem (magia) – urodzony zaangażowany jest w sprawy czarów, nekromancji, nigromancji, wróżenia.

Więcej informacji na temat punktów arabskich zob.: Karl B. Pracht, „Punkty arabskie”, przeł. E. Wojtyś, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, t. I, Warszawa 2013, a także w mojej przedmowie oraz w posłowiu do tej książki: „Punkty arabskie w tradycji astrologicznej” i „Punkty arabskie według Albumasara”.

7211744496_a94cd43bf1_z

Kilka uwag o horoskopie Prince’a

Elementy, które zwracają szczególną uwagę w horoskopie Prince’a, to aż trzy planety w domicylu, a więc w godnościach. Władca ascendentu – Mars w Baranie, władca descendentu – Wenus w Byku oraz władca Słońca – Merkury w Bliźniętach. Takie ustawienie ciał niebieskich pokazuje, że różne części osobowości tego artysty stanowiły integralne, autonomiczne kawałki, pozwalające mu opierać się na własnych zasobach i z sukcesem z nich korzystać. Dało to więc swoistą siłę, choć nie pozbawioną wrażliwości. Warto zauważyć bowiem wzajemną recepcję Księżyca i Wenus. Księżyc znajduje się w znaku egzaltacji Wenus, a Wenus w znaku egzaltacji Księżyca. Związki lunarno-wenusjańskie mogą mówić także o artyzmie i zdolnościach twórczych, zwłaszcza, że artystyczna Wenus jest w horoskopie Prince’a almutenem zawodu, determinując tym samym rodzaj profesji, której się poświęcił – sztuka.

Prince
Almuten horoskopu różni się od władcy ascendentu, co także może pokazywać zróżnicowaną i niejednorodną osobowość muzyka. Almutenem figuris jest bowiem Jowisz w retrogradacji na szczycie domu dwunastego będącego pod władaniem Wenus, natomiast władca ascendentu, silny, popędowy i seksualny Mars znajduje się w Baranie (domicyl) w domu piątym (twórczość), wskazujący na niezależność oraz pełen pasji i gwałtowny charakter.

Horoskop tego muzyka stanowi również lekcję poglądową oddziaływania gwiazd stałych ustawionych w kluczowych punktach kosmogramu: na MC, Słońcu, Księżycu i almutenie horoskopu:

 • królewski Regulus (29° 15´ Lwa), zwany także „małym królem”, jest w punkt na medium coeli;
 • Rigel (16° 14´ Bliźniąt), gwiazda bogactwa, podkreślająca także rozgłos i zaszczyty, znajduje się w koniunkcji ze Słońcem;
 • gwiazdy talentów i sukcesów, Fomalhaut (3° 16´ Ryb) jest w koniunkcji z Księżycem, zaś Spika (23° 15´ Wagi) w koniunkcji z Jowiszem, almutenem horoskopu.

Małżeństwo i dzieci
Prince miał wiele związków z kobietami, był tez dwukrotnie żonaty. W jego horoskopie almutenem małżeństwa (wg Abrahama ibn Ezry) jest Wenus, która choć jest w domicylu, to jednak znajduje się w domu szóstym, a to wskazuje na kłótnie i niespełnienie w związkach uczuciowyc – stąd być może ich wielość.

Punkt Dzieci (17° 37´ Koziorożca) jest wprawdzie w aspekcie z płodnym Jowiszem, ale okazało się to być niewystarczającym wskazaniem na szczęśliwe ojcostwo. W domach płodnych znajduje się bowiem niepłodne Słońce w jałowym znaku i niepłodny Mars w znaku raczej sterylnym. Nadzieją byłby Merkury, gdyby nie fakt, że – pomimo iż jest w domicylu – przebywa w znaku jałowym (Bliźnięta). Prince miał syna, Boya George’a, który urodził się z syndromem Pfeiffera i żył zaledwie tydzień.

Hyleg i alkokoden
Hylegiem mogłoby być Słońce znajdujące się w końcówce VII domu (żeńska ćwiartka, ale męski znak). Alkokodenem byłby zatem Saturn (pierwszy władca troistości powietrznej). Saturn jest w domu następującym, więc przydzielamy mu lata średnie – 43 i 6 miesięcy. Tworzy on sekstyl z Jowiszem, co pozwala dodać małe lata Jowisza – 12 lat i 45 miesięcy i 15 dni. Daje to w sumie 59 lat, 3 miesiące i 15 dni. Prince zmarł półtora miesiąca przed 58. urodzinami!

Sześć dni przed śmiercią zmienili się władcy firdarii na parę planet Jowisz/Merkury, gdzie Jowisz jest almutenem horoskopu, a Merkury władcą domu ósmego! Taka kombinacja niekiedy faktycznie okazuje się zagrażająca. Warto zwrócić uwagę, że almutenem śmierci w horoskopie Prince’a jest Saturn, który w tranzytach tworzył obecnie ścisłą opozycję do Słońca będącego hylegiem.

W oczekiwaniu na dziewiątą planetę – kalendarium odkryć astrologicznych (Uran, Neptun, Pluton)

Amerykański astronom, Mike Brown ogłosił istnienie dziewiątej planety, dziesięć razy masywniejszej niż Ziemia, wielkością przypominającej małe gazowe planety Urana i Neptuna (choć od nich mniejszej), która porusza się na rubieżach Układu Słonecznego po silnie eliptycznej orbicie, a jej obrót wokół Słońca mógłby wynosić nawet 15 tysięcy lat, co oznacza, że jeden stopień kątowy pokonywałaby średnio w ciągu 40 lat! Tym sposobem astrologowie mieliby z niej taką samą pociechę jak z gwiazd stałych.

Odkrycie kolejnych planet Układu Słonecznego postrzega się w astrologii jako zapowiedź skoków ewolucyjnych, a więc zmianę paradygmatu, co staje się widoczne, analizując paralelność dziejowych zdarzeń towarzyszących pojawianiu się nowych planet. Odkrycie Urana w 1781 roku zapowiadało chociażby Rewolucję Francuską, której hasłami były uraniczne  wartości, takie jak wolność, równość, braterstwo, oraz ogłoszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych, pierwszej nowoczesnej, post-oświeceniowej ustawy zasadniczej, będącej filarem nowego państwa.

Z kolei odkrycie Neptuna w 1846 roku, co dokonało się w ciągu jednej nocy, kojarzy się nie tylko z wizjonerstwem w nauce i sztuce, lecz także ze zdobyczami przemysłu i technologii. Neptunowy postęp i wizja przyszłości napędzały wówczas rozwój nauki i kolejnych odkryć, u spodu którego leżała filozofia pozytywistyczna sformułowana w połowie XIX wieku przez Auguste’a Comte’a. (Co ciekawe, Comte miał w swoim horoskopie Merkurego w dziesiątym domu w kwadraturze do Neptuna!) Zbawcza moc nauki i naukowości (tzw. światopogląd naukowy), która ma ostatecznie rozprawić się z magiczną wizją świata, spełnia w pewnym sensie utopijną wizję postępu tak bliską właśnie astrologicznej symbolice Neptuna.

Nie ulega wątpliwości, że odkrycie Plutona w 1930 roku, które przypadło na wielki kryzys ekonomiczno-społeczny oraz wzrost radykalizmów i totalitaryzmów politycznych, zapowiadało nie tylko tragizm II wojny światowej, lecz także nowy porządek w drugiej połowie XX wieku oraz nowe zagrożenia i nadzieje związane z symboliką znaków, przez które w kolejnych latach przemierzał Pluton odkryty w Raku, a obecnie znajdujący się w Koziorożcu.

Jaką zmianę szykuje nam kolejna planeta? Tego jeszcze nie wiemy, bo nie została odkryta. Michael Brown jest jednak przekonany, że dostrzeżenie jej jest jedynie kwestią czasu. Niedługiego. Póki co nazywa on swoją planetę Józefatem, od imienia biblijnego króla Judy, który miał panować w połowie IX wieku p.n.e. Dolinę Józefata często określa się jako miejsce Sądu Bożego.

Josaphat_rex

Zanim planeta Józefat faktycznie zostanie odkryta i określi się jej efemerydy, warto prześledzić historię adaptowania Urana, Neptuna i Plutona do symboliki astrologicznej, ponieważ pokazuje ona jednoznacznie, że ugruntowanie się znaczenia poszczególnych planet niekoniecznie jest kwestią arbitralnych rozstrzygnięć, lecz procesem długoletnim, mającym swoje wzloty i upadki.

Adaptacja Urana do astrologii

1791 Conjurer Magazine odnotowuje związek mający zachodzić pomiędzy pożarami a położeniem planety Herschel w znaku Lwa.
1792 Conjurer Magazine odnotowuje koniunkcję „nowej gwiazdy” z Wenus.
1794 Astrologer Magazine odnotowuje istnienie planety Herschel.
1798 John Worsedale w „Genethliacal Astrology” zaznacza pozycję Urana w niektórych horoskopach prezentowanych w książce.
1810 Thomas White w The Beauties of Occult Science pisał, że Georgium Sidus nie ma domu (domicylu), lecz uczestniczy on w wyższym stopniu w maleficznej naturze Saturna
1814 John Corfield zamierzał wydawać magazyn „Urania” poświęcony nowej planecie
1819 James Wilson w Dictionary of Astrology pisał o nowej planecie Ouranos, że nie może mieć ona zasadniczego wpływu, ponieważ jest zbyt daleko, choć jej jasne światło mogłoby wskazywać, że znaczenie Urana – o ile kiedyś będzie ono ustalone – nie byłoby złośliwe.
1825 Raphael sugeruje, że Uran może władać Wodnikiem i omawia tę planetę w kontekście interpretacji horoskopu katastrofy balonu.
1828 Raphael stwierdza, że Wodnik jest domem Saturna, a Uranowi przypisuje zło i nieszczęścia; jego naturę opisuje jako chłodną, zimną, suchą, pozbawioną wpływów. Wiąże go z Saturnem i Merkurym i stwierdza jego pokrewieństwo ze znakami powietrznymi.
1828 John Valery jednoznacznie stwierdza, że Wodnik jest domem Urana.
1879 Pearce (Zadkiel) sądzi, że Uran i Neptun są znaczące, lecz pozbawione domu (nie rządzą żadnymi znakami)
1883 Inny Raphael pisał, że Wodnik jest domem Urana.
1891 Sepharial pisał, że natura Urana jest podobna do Wodnika, który jest znakiem naukowym, lubiącym osobliwości, oddający się wiedzy tajemnej. Znakiem upadku Urana jest Skorpion, raduję się on w Wadze i Skorpionie, a także w domu 9.
1896 Simmonite stwierdza, że Uran włada Wodnikiem.
1898 Sepharial pisał, że Uran nie ma domu, ale znaki powietrze są dla niego najbardziej korzystne.
1899 Luke Broughton uznał Wodnika za znak Urana
1909 Alan Leo pisał, że Uran nie ma znaku, chociaż wie, że astrologowie wiążą go z Uranem.

 

Adaptacja Neptuna w astrologii

1880 R. H. Penny pisał o nowej planecie w kontekście astrologii mundalnej.
1888 J. T. Cambpell w liście do redaktora pisma astrologicznego „The Astrologer” pisał: „Kolega poinformował mnie, że domicylem Neptuna są Ryby, a znakiem jego upadku i detrymentu jest Skorpion. Czy ktoś mógłby to potwierdzić lub zaprzeczyć?”
1890 John Ackroyd pisał w niezbyt precyzyjnym liście do wydawcy, że zgodnie z teorią Ptolemeusza Neptun powinien władać Wodnikiem, lecz Skorpion albo Byk byłyby równie odpowiednie, ponieważ mają one niejasną i mistyczną naturę.
1892 Astrolog Nemo w swojej stałej rubryce w piśmie astrologicznym „The Future” wyraził przekonanie, że Uran powinien mieć domicyl w Wodniku, zaś Neptun w Rybach. Przy okazji przemodelował dawną koncepcje dziennych i nocnych domów planet.
1892 Thomas Burgoyne twierdził, że Ryby są naturalnym znakiem dla Neptuna, zaś w Baran jest dla tej planety nieprzychylny.
1894 „Sagittarius” uważał, że Neptun włada Rybami, dlatego Jowisz musi się zadowolić Strzelcem, zaś Uran – z uwagi na swe powinowactwo z troistością powietrza – powinien władać Wodnikiem. W ten sposób planety wolne władałyby po jednym znaku, zaś planety szybkie miałyby dwa znaku pod sobą. Ponadto Uran egzaltuje w Bliźniętach, zaś Neptun w Skorpionie i w swojej troistości Raku.

Adaptacja Plutona w astrologii

1899 Francuski astrolog Fomalhaut twierdził, że 1931 roku zostanie odkryta nowa planeta i będzie się nazywać Pluton, która ma naturę Marsa, dlatego powinna władać Baranem.
1911 Astrolog Pagan uważał, że wkrótce zostanie odkryty Pluton, który powinien władać znakiem Skorpionem.
Lata 20. XX wieku Maurice Wemyss uważał, że hipotetyczny Pluton ma cykl obiegu 1366 lat i włada Rakiem. Po odkryciu Plutona, ogłosił, że Pluton Lowella powinien władać znakiem Panny.
1930 Odkrycia Plutona przez Clyde’a W. Tombaugha.
1935 Fritz Brunhübner publikuje książkę Der neue Planet Pluto, w której pisał: „Pluton zabija i niszczy, lecz jednocześnie buduje ze zniszczonych elementów, ze starego tworzy coś nowego”. To on postulował władztwo Plutona w Skorpionie. Brunhübner przedstawił zły i bardzo negatywny obraz tej planety jeszcze zanim zaczęło się okrucieństwo II wojny światowej.
~ 1947 Na międzynarodowym kongresie astrologów w Niemczech zagłosowano, że Pluton będzie władał znakiem Skorpiona!
Lata 50. XX wieku Wielu astrologów nie uznawało Plutona.
1985 Jeff Green publikuje pierwszą książkę anglojęzyczną o Plutonie.
2006 Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaliczyła Plutona (wraz z Ceres i Eris) do odrębnej klasy obiektów – planet karłowatych.

Warto w tym miejscu dodać, że pierwszą obserwację planety nowożytnej dokonał Galileusz, który w 1612 roku nieświadomie obserwował Neptuna, biorąc go za jeden z Księżyców Jowisza.
Galileusza obserwacja Neptuna

 

[Tekst stanowią fragmenty mojego wykładu „Odkrycie planet transsaturnicznych, czyli o upadku astrologii tradycyjnej” wygłoszonego na obradach V Konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego „Tradycja i nowoczesność w astrologii” (17-18 października 2015 roku).]

Święto Trzech Astrologów

Święto Trzech Króli, którzy ujrzeli gwiazdę na wschodzie, to w istocie antyczna pochwała astrologii i sztuki gwiaździarskiej. Według prof. Michaela Molnara Trzej Magowie poszukując nowonarodzonego Jezusa wykreślili wcześniej jego horoskop, a właściwie horoskop na heliakalny wschód koniunkcji Księżyca z Jowiszem, która uchodziła za konfigurację królewską – pisał o niej m.in. Firmicus Maternus w „Mathesis” (IV w.). Takie zjawisko nie jest zbyt częste i miało ono miejsce rano 17 kwietnia 6 r. p.n.e., zwiastując – zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami – narodzenie nowego króla świata.

Jezus wg MolnaraW czasach późniejszych wykreślanie horoskopu Chrystusowi było przez Kościół bezwzględnie zakazane. Hierarchowie skazywali na stos śmiałków łamiących ten zakaz. Jedną z ofiar stał się w XIII wieku włoski profesor astrologii Cecco d’Ascoli. Tym niemniej wiadomo, że papież Juliusz II wykorzystał kosmogram Jezusa do wyznaczenia dogodnego terminu rozpoczęcia budowy Bazyliki św. Piotra (napiszę kiedyś o tym więcej). Papież posłużył się wersją stworzoną przez Tiberio Russiliano, włoskiego filozofa, który zamieścił ją w swoim dziele „Apologeticus adversus cucullatos” (1504).

Jezus wg Russiliano
Jak widać, wersja ta (jedna z trzech wariantów) opiera się na literalnym odczytaniu chrześcijańskiej tradycji, mówiącej o tym, że Jezus urodził się o północy 25 grudnia. Tym, co dla papieża Juliusza II było najważniejsze, to fakt, że osie horoskopu położone są w znakach kardynalnych (w Wadze ascendent, a w Raku medium coeli). Lecz w kosmogramie stworzonym rzekomo przez Kacpra, Melchiora i Baltazara (zob. wyżej) osie horoskopu Jezusa także znajdują się w znakach kardynalnych!