Bogactwo i bieda w horoskopie (webinarium: 28.05, 4.06 i 11.06 2021)

Zapraszam na trzyczęściowe seminarium internetowe „Bogactwo i bieda w horoskopie”, które dotyczy interpretacji horoskopu urodzeniowego i prognostycznego w kontekście spraw finansowych, majątkowych, źródeł utrzymania, zarabiania pieniędzy, potencjału na bogacenie się, a także groźby utraty majątku lub spadku dochodów.

Przedmiotem serii wykładów jest przegląd najważniejszych i zarazem najciekawszych technik astrologicznych odnoszących się do szeroko rozumianych spraw finansowych, zawartych w tekstach antycznych, źródłach okresu arabskiego, poprzez traktaty średniowieczne i utwory renesansowe, aż po rozwiązania proponowane przez astrologię współczesną, która zbyt często redukuje analizę tych zagadnień jedynie do interpretacji domu drugiego. Celem tego seminarium jest zaprezentowanie wszystkich najbardziej interesujących procedur astrologicznych (w dużej mierze obecnie nieznanych) służących określaniu stanu posiadania i zamożności, które odnoszą się przede wszystkim do horoskopu natalnego, jak również prognostycznego, horarnego i elekcyjnego. Wykłady seminaryjne ilustrowane są licznymi przykładami horoskopów obrazujących sposób zastosowania omawianych technik i reguł. Możliwa jest także analiza wybranych horoskopów uczestników.

W programie m.in.:

 • Szczegółowa analiza położenia Księżyca
 • Rola Świateł w kontekście stanu posiadania
 • Znaczenie Punktu Szczęścia (Fortuna)
 • Znaczenie punktu majątku
 • Położenie Jowisza
 • Doryforie planet jako wskaźniki powodzenia
 • Sekty planet jako wskaźniki utraty i zysków materialnych
 • Kluczowe konfiguracje planet w określaniu pozycji materialnej
 • Znaczenie stopni ascendentu w określaniu powodzenia materialnego
 • Gwiazdy stałe sprzyjające bogactwu
 • Rola dyrekcji przez troistości w określaniu powodzenia
 • Rola przedurodzeniowej lunacji
 • Rola przedurodzeniowego revolutio solis
 • Sygnifikatory majątku
 • Almuteny majątku
 • Rola i znaczenie drugiego domu horoskopu
 • Analiza władcy drugiego domu
 • Reguły elekcyjne dotyczące spraw inwestycyjnych
 • Reguły horarne odnoszące się do finansów

Kluczowe tematy: bogactwo, bieda, powodzenie materialne, zyski, zyski z pracy, inwestycje, utrata majątku, bogacenie się, źródła dochodu, źródła powodzenia, długi itp.

Źródła: Doroteusz z Sydonu, Klaudiusz Ptolemeusz, Firmicus Maternus, Masza Allah, Abu Ali Al-Czajjat, Umar Tyberiades, Leopold z Austrii, Guido Bonatti, Auger Ferreir, William Lilly.

Wykłady odbywają się przez internet. Uczestnicy mają dostęp do nagrań z poszczególnych części. Wykład transmitowany jest na platformie myconference. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie swojego adresu e-mail, który będzie potrzebny do zalogowania się na stronie webinarium. Proszę o kontakt na adres: piotrowski_piotr@poczta.onet.pl

Terminy:
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 19:00 – 21:00 w następujących terminach:
28 maja 2021
4 czerwca 2021
11 czerwca 2021

Koszt za całość (3 spotkania, 6 godzin) – 300 zł

Płatność na konto:
„Anima Mundi” Piotr Piotrowski
54 1240 6452 1111 0010 6829 3678
W tytule wpłaty proszę wpisać: Webinar – Bogactwo i bieda w horoskopie

Po uiszczeniu opłaty proszę o przesłanie swojego adresu e-mail w celu dołączenia do grupy.

Kontakt: kom. 661 232-597, e-mail: piotrowski_piotr@poczta.onet.pl

Prowadzenie: DR PIOTR PIOTROWSKI, DMA (Diploma in Medieval Astrology). Autor książek, m.in. „Jung i astrologia” (2002), „Lilith Czarny Księżyc” (2007), „Przesłanie Chirona” (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), „Małe planety – nowe odkrycie astrologii” (2010), „Reguły astrologii tradycyjnej” (2011), „Albumasar i jego »Ysagoga minor«” (współautor S. K.-Zimnicka, 2020). Redaktor serii wydawniczej Biblioteka PTA. Specjalizuje się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Od marca 2013 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

Wspomnienie o Jerzym Prokopiuku (1931-2021)

W sobotę, 20 marca 2021 roku, byłem gościem Tomasza Stawiszyńskiego, który w radiu TOK FM prowadzi znakomity program „Magazyn filozofa”. Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Astrologii, który wypada właśnie w dniu równonocy wiosennej, tematem rozmowy miała być astrologia. Jednak z powodu nieoczekiwanej śmierci Jerzego Prokopiuka postanowiliśmy skierować naszą uwagę właśnie na tę wybitną postać.

Podcastu z audycji można posłuchać na stronie radia TOK FM.

Jerzy Prokopiuk (1931-2021) – religioznawca, filozof, psycholog, gnostyk, antropozof – przede wszystkim znany jako tłumacz i popularyzator literatury humanistycznej (głównie ezoterycznej, religioznawczej, filozoficznej i psychologicznej) z niemieckiego, angielskiego i francuskiego obszaru językowego; był twórcą i redaktorem naczelnym pisma Gnosis oraz prezesem honorowym Klubu Gnosis. Do autorów 129 przełożonych przezeń (i wydanych w latach 1957-2008) książek należą m.in. Mistrz Eckhart, Anioł Ślązak, Telemann, Goethe, Schiller, Novalis, Hegel, Schleiermacher, R. Steiner, G. Wehr, E. Bock, Freud, Jung, E. Neumam, Pauli, Kerenyi, Max Weber, W.F. Otto, van der Leeuv, U. von Balthasar, C.F von Weizsacker, E. Junger (litereatura niemiecka), R. Benedict, Fromm, Galbraigth, Hillman, A. Huxley, E.O. James, P. Johnson, Koestler, Laing, S. Leak, Mayendorff, D. Morris, S. Runciman (literatura angielska i amerykańska), Eliade i Sedir (literatura francuska), jak również H. Hesse, B. Goetz i M. Ende (beletrystyka). Kilkanaście przełożonych przezeń książek, nie zostało jeszcze wydanych. Jego dokonania translatorskie zostały uwieńczone nagrodą Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmsztacie w roku 1987, zaś w dwa lata później został laureatem nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Wspomnieć nadto należy, iż Jerzy Prokopiuk jest autorem niemal pięciuset esejów, artykułów i wywiadów – publikowanych tak w periodykach naukowych, jak i zwróconych do szerszej publiczności, w prasie kulturalnej. Od lat sześćdziesiątych prowadzi też bogatą działalność odczytową.

Jerzy Prokopiuk w czasie wykładu w Polskim Towarzystwie Astrologicznym promującym książkę „Władcy siedmiu planet i człowiek” (współautor Paulina Piotrowska) wydanej jako VII tom Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. 23 maja 2015. Foto: Bogdan Krusiński.

Jerzy Prokopiuk napisał również przedmowę do mojej książki „Jung i astrologia” wydanej w 2002 roku nakładem wydawnictwa Studio Astropsychologii.

Albumasar po polsku: „Ysagoga minor” i „Flores astrologie”

Pod koniec 2020 roku ukazała się moja najnowsza książka, którą napisałem wspólnie z prof. Sylwią Zimnicką z UJK. To naukowa monografia poświęcona Albumasarowi i jego pierwszemu przetłumaczonemu z arabskiego na łacinę traktatowi astrologicznemu, jaki pojawił się w średniowiecznej Europie już w 1120 roku.

Utwór znany jako „Ysagoga minor”, czyli „Mniejsze wprowadzenie do astrologii”, stanowi skróconą wersję słynnego Wielkiego wprowadzenia tego znakomitego autora. W książce, obok sylwetki perskiego uczonego i jego ogromnego dorobku astrologicznego, przedstawiamy analizę treści zawartych w tym dziele, na które składa się siedem wykładów wtajemniczających czytelnika w kolejne meandry wiedzy astrologicznej. Przywoływane w tym traktacie doktryny omawiamy w odniesieniu zarówno do innych autorów arabskiego kręgu kulturowego, jak i źródeł antycznych. Prezentujemy także oryginalną wersję łacińską „Ysagogi minor” (w tłumaczeniu Adelarda z Bath) oraz nasz przekład polski utworu, wraz z niezbędnymi objaśnieniami i odwołaniami. Całość wieńczy słownik pojęć astrologicznych występujących w Ysagodze, a także obszerna bibliografia.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dostępna jest w księgarni akademickiej.

Poniżej wykład online, który prowadziłem z prof. Sylwią Zimnicką 29 grudnia 2020 roku w ramach zimowych wykładów online w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Albumasar i jego „Mniejsze wprowadzenie do astrologii” – prof. S. K.-Zimnicka i dr P. Piotrowski from PolskieTowarzystwoAstrologiczne on Vimeo.

Ponadto, jesienią 2020 roku ukazało się po polsku jedno z najsłynniejszych dzieł Albumasara „Flores astrologie”.

Wydanie krytyczne dzieła, czyli wersję łacińską i przekład polski przygotowała we współpracy ze mną prof. Sylwia Konarska-Zimnicka. Poza wieloma przypisami książkę opatrzyłem także szerokim podsumowaniem, w którym wyjaśniłem wszystkie zagadnienia astrologiczne poruszane przez Albumasara, a także słownikiem terminów astrologicznych pojawiających się w tekście.

„Flores…”, czyli „Kwiatki astrologii” to jedno z najbardziej popularnych dzieł astrologii średniowiecznej, skrócony traktat poświęcony astrologii mundalnej. Mówiąc ściśle chodzi tu o system rocznej prognozy opartej na tzw. horoskopie ingresu.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Można ją nabyć w księgarni uniwersyteckiej.

Poniżej wykład online, który 8 października 2020 roku prowadziłem z prof. Sylwią Zimnicką w ramach jesiennych wykładów online w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Albumasar i jego „Kwiatki astrologii” – wykład prof. Sylwii Konarskiej-Zimnickiej from PolskieTowarzystwoAstrologiczne on Vimeo.

Zawód, praca i powołanie w horoskopie (webinarium)

Zapraszam na polsko-ukraińskie sześcioczęściowe seminarium internetowe (webinarium) poświęcone zagadnieniu pracy, zawodu i powołania w interpretacjach astrologicznych. Teoria i praktyka obejmuje analizę horoskopów natalnych, a częściowo także horarnych i prognostycznych.

W programie:
• Domy horoskopu jako wskaźniki umiejętności zawodowych
• Kluczowe znaczenie domów narożnych w aspekcie pracy i powołania
• Władca ascendentu i podstawowa motywacja
• Osobowość a zdolności zawodowe
• Osobowość autorytarna i osobowość zależna na przykładzie pism Ptolemeusza i Firmicusa Maternusa
• Cechy horoskopu królewskiego i doryforia
• Rola świateł w kształtowaniu posłuszeństwa i dominacji
• Sygnifikatory powołania
• Sygnifikatory zawodu
• Rola gwiazd stałych w uzyskiwaniu uznania
• Sygnifikatory biedy, bogactwa i finansów

Warsztat obejmuje teorię, praktykę i metodologię pracy z wyspecjalizowanymi technikami astrologicznymi służącymi analizie zorientowanej na kwestie pracy i umiejętności zawodowe.

Kluczowe tematy: praca, powołanie, sława, posłuszeństwo, zależność, dominacja, uznanie, samorealizacja, zdolności, umiejętności, talenty.
Warsztat w j. polskim tłumaczony na ukraiński.

Prowadzenie: dr Piotr Piotrowski, DMA (Diploma in Medieval Astrology). Autor książek, m.in. „Jung i astrologia” (2002), „Lilith Czarny Księżyc” (2007), „Przesłanie Chirona” (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), „Małe planety – nowe odkrycie astrologii” (2010), „Reguły astrologii tradycyjnej” (2011), „Albumasar i jego »Ysagoga minor«” (współautor S. K.-Zimnicka, 2020). Redaktor serii wydawniczej Biblioteka PTA. Specjalizuje się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Od marca 2013 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

Terminy:
Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 18:00 (do 20:30) czasu polskiego w następujących terminach:
5 marca 2021
12 marca 2021
19 marca 2021
26 marca 2021
2 kwietnia 2021
9 kwietnia 2021

Koszt za całość (6 spotkań, ponad 15 godzin) – 400 zł

Płatność na konto:
„Anima Mundi”
Piotr Piotrowski
54 1240 6452 1111 0010 6829 3678
W tytule wpłaty proszę wpisać: Webinar – Praca i powołanie

Po uiszczeniu opłaty proszę o przesłanie swojego adresu e-mail w celu dołączenia do grupy.

Kontakt: kom. 661 232-597, e-mail: piotrowski_piotr@poczta.onet.pl

O gwiazdach stałych w horoskopach polityków

Mini wykład do obejrzenia na moim kanale na You Tubie o gwiazdach stałych w horoskopach polityków z odniesieniami do fragmentów Guido Bonattiego i Williama Lilly’ego. Zapraszam.

Poniżej wykresy horoskopów omawianych na wykładzie.

Horoskop Lecha Wałęsy rektyfikowany przez Leszka Weresa z oficjalnie podawanej godziny 3:30 na 3:13

Horoskop hipotetyczny rektyfikowany przeze mnie ma podstawie horoskopu ingresu poprzedzającego zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 2015 roku.

O astrologii, filozofii, religii i roku 2021

Byłem gościem sylwestrowego wydania programu Monika Jaruzelska zaprasza na Youtubie. Rozmawiamy o astrologii, religii, filozofii religii, polityce, partiach politycznych oraz o prognozach na rok 2021. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania.

Streszczenie niektórych fragmentów tej rozmowy znaleźć można w internetowym wydaniu „Super Expressu” oraz na portalu Plejada.

Horoskop zaprzysiężenia Andrzeja Dudy

Dawne reguły astrologiczne dotyczące intronizacji króla były bardzo restrykcyjne i należało ich ściśle przestrzegać, jeśli chciało się władcy zapewnić dobrobyt oraz długie i szczęśliwe panowanie.

Tym, co w horoskopie zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na drugą kadencję Prezydenta RP wydaje się być najbardziej wyraziste i pożądane, to Słońce – jako naturalny sygnifikator władcy – stojące w domicylu w trygonie do Marsa, co mogłoby dawać Dudzie siłę i przebojowość, ale jednak Mars (także bardzo silny, bo również w domicylu) aspektuje Słońce z domu siódmego, a więc z domu otwartych wrogów i przeciwników, więc trudno rozsądzić, na ile ta konfiguracja będzie mu sprzyjać, a na ile przeszkadzać. Zresztą nie można bagatelizować zagrożeń, jakie czają się w tym kosmogramie.

Poza Słońcem znaczna część horoskopu jest niestety nader wątpliwa, a zwłaszcza jego kluczowe elementy. Zarówno bowiem władca ascendentu (Wenus), jak i władca medium coeli (Księżyc) znajdują się w domach upadających, czyli są wyjątkowo słabe, żeby nie powiedzieć – impotentne. Natomiast władcy domów opozycyjnych do nich, a więc władca descendentu (wrogowie) i imum coeli (konkurenci do tronu) są bardzo silni, bo znajdują się w domach narożnych, a do tego w godnościach przez domicyl. Można powiedzieć, że siły wrogie Andrzejowi Dudzie są zdecydowanie silniejsze niż sam prezydent. Na domiar złego tak wyeksponowane sygnifikatory należą do malefików, czyli planet złoczynnych. Mars i Saturn znajdują się bowiem nie dość że w domach narożnych, to jeszcze w domicylach, czego nie można powiedzieć o planetach dobroczynnych, benefikach, czyli Wenus i Jowiszu. Peregrynująca Wenus – jako władca ascendentu – przebywa bowiem w domu upadającym w ścisłej koniunkcji z Głową Smoka, co może wskazywać na uwikłanie prezydenta w szereg okoliczności niezależnych od niego. Natomiast Jowisz pozostający w koniunkcji z Saturnem i Plutonem znajduje się w upadku. Siły kreacji są więc zdecydowanie słabsze od sił destrukcji. Można powiedzieć, że Andrzej Duda niczego sensownego nie stworzy.

Leo (astrology) - Wikipedia

Reguły Sahla
Słynny astrolog epoki arabskiej, Sahl ibn Bishr (ok. 786–845), w łacińskiej Europie znany jako Zael, podkreśla w swoich pismach, że istota horoskopu obejmowania władzy sprowadza się do odpowiedniej interpretacji wierzchołków domów narożnych i ich władców (oraz wzajemnych relacji), które wskazują na:

a) osobę (dom I),
b) urząd (dom X),
c) koniec urzędu (dom IV) oraz
d) wrogów (dom VII).

W związku z tym można wyróżnić kilka żelaznych reguł:

 • Ascendent nie powinien znajdować się w termach malefika, ani w koniunkcji z malefikiem, ani by malefik aspektował ascendent.

Krótkie spóźnienie sprawiło, że w horoskopie zaprzysiężenia Andrzeja Dudy ascendent nie znajduje się już termach maleficznego Saturna, lecz w granicach Merkurego i żaden malefik nie aspektuje ascendentu.

 • Władca ascendentu nie powinien znajdować się w złych domach (VI, VIII i XII).

Władca ascendentu, czyli Wenus nie znajduje się wprawdzie w tym najgorszym domu, ale i tak przebywa w domu upadającym.

 • Medium coeli powinno być korzystnie aspektowane, a jego władca silny, bo to pomoże w utrzymaniu urzędu.

Niestety, ani nie ma tu korzystnych aspektów do MC, ani sam władca medium coeli nie jest silny, gdyż znajduje się w upadającym domu szóstym, chociaż tworzy jednocześnie sekstyl do swojego dyspozytora – Jowisza w upadku. Wątpliwą siłę Duda może czerpać ze swoich rywali, czyli z opozycji.

 • Dobrze, jeśli w X domu jest Słońce, Merkury bądź Jowisz, względnie koniunkcja Księżyca z Jowiszem (która dawniej uchodziła za konfigurację królewską).

Ten warunek również nie jest spełniony. Nie ma żadnych z tych planet w domu dziesiątym (Merkury jest już na wierzchołku domu jedenastego).

 • W domu siódmym nie powinien znajdować się malefik, bo może to wskazywać na złe intencje konkurentów, wrogów, rywali lub pretendentów do tronu (stanowiska) lub nawet śmierć władcy na urzędzie.

Niestety, w siódmym domu przebywa maleficzny Mars w Baranie, tworzący kwadratury do Jowisza, Plutona i Saturna.

 • Benefik w czwartym domu zapewnia pomyślny koniec urzędu, podobnie jak władca IV domu przebywający na ascendencie lub w domu dziesiątym.

Owszem, benefik, czyli Jowisz znajduje się w domu czwartym, ale wraz z nim są tam jeszcze Saturn i Pluton, a do tego ów Jowisz pozostaje w kwadraturze do Marsa.

Nie wiem, dlaczego nie zarządzono zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na godzinę 12:45. Wówczas ten horoskop wyglądałby dużo lepiej (Słońce jako władca MC w domicylu na MC w trygonie do Marsa w godności, władcy ascendentu w stałym znaku Skorpiona). Najwidoczniej nikomu nie zależy, żeby Duda wsławił się czymś pozytywnym.

Lilith w horoskopie (webinarium)

Zapraszam na polsko-ukraińskie trzyczęściowe seminarium internetowe (webinarium) poświęcone interpretacji Czarnego Księżyca Lilith w astrologii natalnej, prognostycznej i synastrycznej. W mitologii Lilith była pra-Matką, pierwszą żoną Adama, pojawiła się bowiem jeszcze przed Ewą. Później jednak opuściła Raj i stała się żeńskim demonem czyhającym na noworodki i kobiety w ciąży. W astrologii jako apogeum orbity Księżyca symbolizuje niezintegrowane fragmenty duszy, źródło naszych lęków i poczucia odrzucenia. Symbolizuje zasadę niespełnionego życzenia, a jednocześnie daje nam moc, by dokonać przemiany i uzdrowienia swojego życia poprzez odzieranie z pozorów, fałszywych ról i złudzeń.

W programie:

 • Lilith i mechanika orbity Księżyca
 • Znaczenie apogeum orbity Księżyca w astrologii tradycyjnej
 • Ciemny Księżyc, Czarny Księżyc i Lilith w astrologii początku XX wieku
 • Asteroida Lilith
 • Mitologia Lilith, mroczny aspekt bogiń lunarnych
 • Lilith jako archetyp niespełnionego życzenia oraz jeden z symboli psychologii archetypu Cienia i niezintegrowanej Animy
 • Znaczenie Lilith w horoskopie: ból, odrzucenie, wściekłość i odrodzenie
 • Interpretacja Lilith w horoskopie urodzeniowym, położenie Lilith w znakach, domach i aspektach
 • Lilith w horoskopach prognostycznych (tranzyty i solariusz)
 • Lilith w horoskopach synastrycznych i wektorowych

Warsztat obejmuje teorię, praktykę i metodologię pracy z Lilith w horoskopie.

Kluczowe tematy: archetyp Cienia i Animy, zasada niespełnionego życzenia, cierpienie i miłość, seksualność, macierzyństwo i patologie wychowawcze, feminizm, grzech, przemiana, odrodzenie.

Warsztat w j. polskim tłumaczony na ukraiński.

Prowadzenie: dr Piotr Piotrowski, DMA (Diploma in Medieval Astrology). Autor książek, m.in. „Jung i astrologia” (2002), „Lilith Czarny Księżyc” (2007), „Przesłanie Chirona” (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), „Małe planety – nowe odkrycie astrologii” (2010) oraz „Reguły astrologii tradycyjnej” (2011). Redaktor serii wydawniczej Biblioteka PTA. Specjalizuje się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Od marca 2013 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

Terminy: 26 czerwca 2020 (piątek), 10 lipca 2020 (piątek), 17 lipca 2020 (piątek).
Godziny: 18:00-20:30.

Koszt za całość (trzy spotkania, ok. 8 godzin) – 250 zł

Płatność na konto:
„Anima Mundi”
Piotr Piotrowski
54 1240 6452 1111 0010 6829 3678
W tytule wpłaty proszę wpisać: Webinar – Lilith w horoskopie

Po uiszczeniu opłaty proszę o przesłanie swojego adresu e-mail w celu dołączenia do grupy.

Kontakt: kom. 661 232-597, e-mail: piotrowski_piotr@poczta.onet.pl