Ślub królewski – reguły dawnej astrologii elekcyjnej

Choć astrologowie od wieków doradzali w ważnych wydarzeniach na królewskich dworach, to jednak tym razem chyba o nich zapomniano. Horoskop ślubu księcia Williama z Kate Middleton wydaje się bowiem przypadkowy i z pewnością nie jest majstersztykiem astrologii elekcyjnej.

 

 

Ślub księcia Williama z Kate Middleton,
29.04.2011, godz. 11:00 BST, Londyn

Kluczową rolę w horoskopie małżeństwa odgrywają podstawowe sygnifikatory, jakimi są władcy domów I i VII. Ta para planet powinna być dobrze postawiona zarówno przez znak, jak i dom (należy unikać położenia ich w domach VIII lub XII), jak również powinna zmierzać do harmonijnego aspektu aplikacyjnego, przy czym należy uważać, aby zanim te planety utworzą dokładny aspekt, nie znalazły się wcześniej w nieharmonijnych aspektach z malefikami. Ponadto sygnifikatory nie powinny być w ruchu wstecznym, ani w ścisłej, jednostopniowej koniunkcji z węzłami Księżyca.

W przypadku powyższego horoskopu nie zostało to dobrze przemyślane, ponieważ Saturn (władca descendentu) znajduje się w wywyższeniu (Waga), ale jest też w retrogradacji i nie tworzy ze Słońcem (peregrine zresztą) żadnego aspektu. Jedyne, co ich łączy, to fakt, że obie te planety znajdują się w domicylu Wenus, co akurat nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że Wenus znajduje się w Baranie (wygnanie), a więc jest bardzo słaba.

Siedemnastowieczny astrolog angielski, Nicholas Culpeper w rozprawce Elections for Marriage podaje 8 reguł, którymi należy kierować się przy wyznaczaniu horoskopu ślubu, zaznaczając jednocześnie, że należy je traktować szkicowo i że w żadnym razie nie wyczerpują one tego obszernego tematu. Culpeper stwierdza:

1) Ascendent i dom pierwszy symbolizuje mężczyznę, natomiast descendent i dom siódmy – kobietę.

W tym przypadku Kate wydaje się być stroną silniejszą (Saturn w Wadze).

2) Benefiki powinny być w domu pierwszym bądź w siódmym.

Tutaj nie ma żadnych planet w domu pierwszym ani siódmym.

3) Należy uważać, aby oś ascendent/descendent nie znalazła się w ostatnich stopniach Wagi ani w pierwszych stopniach Skorpiona (trasa spalona).

Niektórzy autorzy podkreślają, że ascendent w horoskopie ślubu powinien się znaleźć w znaku stałym (chociaż nie w Skorpionie). W tym przypadku znajduje się on właśnie w stałym znaku królewskiego Lwa.

4) Księżyc nie powinien być ani na trasie spalonej ani w koniunkcji ze Słońcem (nów); niektórzy autorzy dodają, że nie powinien on być również w opozycji do Słońca (pełnia).

5) Księżyc nie powinien tworzyć aplikacyjnych aspektów nieharmonijnych zarówno do Marsa, jak i do Saturna.

6) Jeżeli małżeństwo ma zaowocować licznym potomstwem, Księżyc powinien być rosnący i przebywać w znakach płodnych.

7) Księżyc powinien być przybywający, ale nie może zmierzać do kwadratury ze Słońcem. 

W horoskopie ślubu księcia Williama Księżyc jest średnio postawiony, bo znajduje się wprawdzie w znaku płodnym (Ryby) i w dodatku w domicylu Jowisza (co dla innych autorów też jest bardzo ważne), ale jest malejący.

8) Księżyc powinien zmierzać do pomyślnego aspektu z Wenus, głównego sygnifikatora małżeństwa; Wenus również powinna być dobrze postawiona.

Księżyc zmierza tu do aspektu z Wenus (koniunkcja), ale zanim dojdzie do aspektu, będzie musiał opuścić znak Ryb i znaleźć się w Baranie, co już nie jest tak korzystne. Warto zauważyć, że Księżyc w tym horoskopie idzie pustym kursem, co akurat dla dawnych astrologów nie miało aż takiego wielkiego znaczenia (bo inaczej rozumiano pusty kurs planet).
Natomiast Wenus jest tu w fatalnym położeniu, bo nie dość że znajduje się na wygnaniu, to jeszcze zmierza do opozycji z Saturnem. Wygląda to trochę na małżeństwo z rozsądku.

 

 

Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolfini
(Ceremonia składania przysięgi małżeńskiej), 1434

Większość dawnych autorów zgadza się co do tego, że pierwszy dom odnosi się do mężczyzny, jako strony inicjującej związek, zaś dom siódmy wskazuje na kobietę. Oprócz tego, mężczyznę symbolizuje władca ascendentu, Słońce oraz planeta, z którą Księżyc tworzy ostatni separacyjny aspekt. W tym horoskopie księcia Williama reprezentuje Słońce, ponieważ jest władcą ascendentu i zarazem ostatnią miniętą planetą przez Księżyc (pomijając planety nowożytne).

Kobietę natomiast reprezentuje władca descendentu, Wenus oraz planeta, z którą Księżyc tworzy pierwszy aplikacyjny aspekt. Kate Middleton reprezentowana jest przez Saturna, w którym Słońce (William) znajduje się w upadku, oraz przez Wenus.

Z kolei William Ramesey w obszernym dziele z 1653 roku Astrologia Restaurata stwierdza, że dom X, jego władca oraz planety, które się w nim znajdują, symbolizują to, co wydarzy się pomiędzy dwojgiem ludzi, czy będzie to dobre, czy złe. Tutaj aż pięć planet znajduje się w X domu, w tym jego władca, Mars w Baranie (domicyl) tworzący aplikacyjną koniunkcję z Jowiszem!

Wszystko wskazuje więc na to, że mimo słabości, jakie ten horoskop pokazuje, będzie to związek, dzięki któremu i jedna, i druga strona bardzo wiele zyska, aczkolwiek szczęśliwy to on zbytnio nie będzie.
Zresztą warto zauważyć, że w horoskopie Kate Middleton Saturn w siódmym domu znajduje się w półkrzyżu ze Światłami (Słońce i Księżyc), co wprawdzie nie musi oznaczać rozwodu, ale na pewno małżeństwo będzie dla niej bardzo dużym wyzwaniem.

 

 

Kate Middleton, 9.01.1982, godz. 11:15 UT, Reading

Lepiej sprawa wygląda w przypadku księcia William, w horoskopie którego Światła znajdują w siódmym domu, chociaż nie są wolne od niekorzystnych aspektów. Tymczasem Wenus znajduje się wprawdzie w Byku (domicyl), ale tworzy opozycję z „rozwodowym” Uranem. Jest też zdumiewające, że początkowi małżeństwa księcia Williama towarzyszą mało małżeńskie tranzyty planet: Uran tworzy teraz kwadraturę do Słońca, zaś Pluton jest obecnie w opozycji do Księżyca w siódmym domu.

 

 

Książę William, 21.06.1982, godz. 21:03 BST, Londyn